Publicerad 31 jan 2020

Här är fonden som skyddar dina pengar – oavsett börsutveckling

Knep förstapriset.
Med priset som årets hedgefond 2019 av Privata Affärer har den absolutavkastande fonden Atlant Opportunity hamnat i strålkastarljuset. Fonden har lyckats med det som många andra pratar om; att leverera god avkastning till riktigt låg risk. Läs om strategin bakom fonden och vilka som är förvaltarens tre aktiefavoriter.

Privata Affärers motivering sammanfattar på ett bräde fördelarna med fonden: ”En fond som skyddar kapitalet, oberoende av börsutvecklingen”.

– Ja, det är precis så vi arbetar och ska fortsätta att arbeta. Opportunity är en marknadsneutral och absolutavkastande fond och ska kunna skapa en god avkastning oavsett marknadsutvecklingen. En viktig del är att minimera riskerna utan att tumma på avkastningen, säger Atlant Fonder vd Michael Ekelund.

Svart på vitt att de lyckats 

Nikos Georgelis är en av tre i teamet som förvaltar Opportunity och att de har lyckats råder det ingen som helst tvekan om. Fonden startade 2016 med målet att leverera en snittavkastning på 5 procent över den riskfria räntan till låg risk. Sedan starten 1 januari 2016 har den stigit med cirka 24 procent, vilket innebär en årlig snittavkastning på 5,4 procent.

Men det som verkligen skiljer ut Atlant Opportunity från andra är att den avkastningen har skett till mycket låg risk, endast en sjättedel av den risk som Stockholmsbörsen har.

– Vi tar nästan aldrig några större positioner. Istället fokuserar vi varje dag på att skydda fonden från att minska i värde, berättar Nikos Georgelis.

80 procent positiva avkastningsmånader 

Fonden har utvecklats positivt under 80 procent av alla månader som den funnits. Dessutom har den parerat större nedgångar galant. Sedan fonden startade har börsen backat rejält vid sex tillfällen och Opportunity har trots det stigit vid fem av dessa sex tillfällen. Receptet?

– Aktiv riskhantering och att vi inte vill ha någon koppling till börsens svängningar. När vi har en positiv marknadssyn och börsen går emot oss är vi snabba att justera exponeringen via derivatportföljen, berättar Nikos Georgelis och fortsätter:

– När vi har rätt om en negativ marknadssyn får vi typiskt sett stor utväxling i derivatens hävstång samtidigt som vi tenderar att förlora mindre pengar i kreditportföljen.

Stabilt lok som tuffar på 

Atlant Opportunity är som ett lok som tuffar på. När börsen stiger kraftigt, som under 2017, levererade Opportunity 5,2 procent. Och när pendeln svängde 2018 och börsen dök så höll fondens sitt avkastningsmål. I fjol steg svenska indexfonder i snitt med 30 procent samtidigt som Opportunity ökade med 3,3 procent, vilket var enligt plan.

– Vi ökade kassan under året eftersom riskerna har ökat och nu har vi ungefär 50 procent av fonden i kassan. I år förväntar vi oss en avkastning på mellan 3 till 7 procent. Detta oavsett vad som händer på aktiemarknaden, berättar Nikos Georgelis.

Högt avkastningsmål
Att avkastningsmålet är 5 procent plus den riskfria räntan, som i dag är noll, kan tyckas lågt när en vanlig svensk indexfond ifjol gav 30 procent. Men det håller Nikos Georgelis definitivt inte med om.

– Nej, snarare är det offensivt. Historiskt har aktiemarknaden gett runt 4 procent över den riskfria räntan, konstaterar han.

Nikos Georgelis har kört avkastningsdata från 1960-talet och framåt, se tabell.

Tabellen visar avkastningen över den riskfria räntan för olika tillgångsslag. Den inringade raden visar t.ex. att EB (equities broad, en bred global aktieportfölj) i snitt har gett en årsavkastning på 4,74%, RE (fastigheter 5,39% ) GBB (statsobligationer) 1,18%.

Kraftig ökning av förvaltat kapital 

Trots att Opportunity är relativt nystartad har såväl institutioner som privatinvesterare i allt större utsträckning börjat upptäcka fondens effektiva förvaltning. Det förvaltade kapitalet har på relativt kort tid ökat från 350 miljoner till drygt 1 miljard. Fonden får avkastningen från tre håll: krediter (företagsobligationer), derivatpositioner samt det som gett fonden sitt namn: opportunities (möjligheter). Optionerna är en central del i förvaltningen.

– Om man har fel är nedsidan mycket begränsad, samtidigt som hävstången är bra. Dessutom vet man exakt hur optionen kommer att bete sig om börsen faller med till exempel 5 procent.

För Atlant handlar optioner således inte om att ta hög risk, snarare tvärt om. Nikos Georgelis tar små positioner på några få räntepunkter. I till exempel mitten av oktober – när handelsavtalen mellan USA och Kina pågick – köpte Atlant en billig köpoption för 2 USD på indexet S&P 500.

– Knappt två dygn senare sålde vi den med en uppgång på 1 000 procent. Om vi hade haft fel i vår tro hade vi bara kunnat förlora 2,5 punkter det vill säga 0,025 procent, berättar Nikos Georgelis.

Vasst alternativ till företagsobligationer 

En stor risk som Nikos Georgelis ser är att den nordiska företagsobligationsmarknaden vänder ned.

– Nordiska företagsobligationer har dålig likviditet. Och det kan bli riktigt trångt i dörren när alla vill sälja. Men för oss med vår likviditet och vår modell skulle det vara en riktigt fin möjlighet att köpa billigt, berättar Nikos Georgelis.

Opportunity kan liknas vid en företagsobligationsfond. Men till skillnad mot traditionella kreditfonder – som får avkastningen från obligationernas kupong, räntan, och ibland även genom kursvinster – så får Opportunity även avkastning från derivatinvesteringar.

Gnet, gnet och ännu mer gnet 

– Vi gnetar på varje dag med små positioner med låg och väldefinierad risk. Och det kommer vi fortsätta att göra, säger Nikos Georgelis.

När det gäller möjligheter, opportunities, investerar Nikos Gergelis i olika bolag.

– Mina favoritaktier just nu är Calliditas Therapeutics, Vostok Emerging Finance och Finanzero, avslutar Nikos Gergelis.