“Det känns stimulerande att åtnjuta ett stort förtroende. Nu jobbar vi hårt för att vi infria dessa förväntningar”, säger Crunchfishs vd Joachim Samuelsson.

Publicerad 4 maj 2020

Här är aktien som gått mot strömmen

Ser möjligheter också i coronakrisen.
Med en välfylld kassa efter en kraftigt övertecknad nyemission siktar mobiltech-bolaget Crunchfish på både Sverige och Indien. Bolagets vd Joachim Samuelsson menar att coronapandemin faktiskt kan gynna bolagets smarta interaktionslösningar för mobil betalning.

I april genomförde bolaget Crunchfish, som utvecklar interaktionslösningar för mobila betalningar, en nyemission som blev rejält övertecknad. Kapitaltillskottet uppgår därmed till drygt 25 miljoner kronor. Här berättar bolagets vd Joachim Samuelsson om den fortsatta vägen framåt. 

Emissionslikviden skulle ju främst användas till pilottester av bolaget interaktionslösning för mobila betalningar samt en intensifierad satsning på Indien. Ligger den planen fast? 

– Ja, det gör den. Coronapandemin har visserligen gjort att vår marknadsbearbetning försenas något. Vi hoppas dock på att kunna genomföra någon pilot för Blippit i Sverige under andra kvartalet ändå.
När det gäller Indien finns osäkerhet kring tidsplanen eftersom regeringen förlänger karantänen, nu senast till 18 maj. Vi har fortsatta möten och diskussioner, nu digitala, men vi förstår att våra indiska partners är tvungna att främst fokusera på att lösa den helt nya situationen för sina kunder och anställda. 

Vi ser dock inte något minskat intresse för våra interaktionslösningar, snarare tvärtom. Myndigheternas ambitioner att göra betalningar i Indien digitala har även det ökat eftersom man ser kontanter som potentiella smittbärare.

Läs tidigare artikel med Crunchfish

Stämmer det att ni också ser ökade möjligheter till följd av coronapandemin? 

– Det finns ett ökat intresse för mobila betalningar som hänger samman med covid-19. I Sverige vill konsumenter av hygienskäl inte längre knappa in sin kod på en kortterminal. Av samma skäl vill inte konsumenterna i Indien, och även handlarna, hantera kontanter som har vandrat genom många händer, och därmed kan ses om smittbärare. I bägge fallen blir lösningen att istället betala med den egna mobiltelefonen. 

Vi kan också se ett möjligt uppsving för våra interaktionslösningar som är baserade på geststyrning. I Indien, där det är vanligt att medborgare vid diverse serviceinrättningar tillhandahålls pekskärmar, har fler människor blivit skeptiska till att använda dessa skärmar. Till följd av covid-19 kan alltså en mer beröringsfri generation bli verklighet snabbare. Där har vi redan teknologin för ändamålet. 

Crunchfish fick under april ett patent beviljat på den amerikanska marknaden, som också kan kopplas till coronaspridningen (se mer här). Kan du berätta om det? 

– Det handlar om hur vår mjukvara, aBubbl, för sociala applikationer som bygger på en bluetooth-baserad beacon-teknologi. Teknologin är färdigutvecklad, och kan integreras i appar i såväl iOS som Android. Integrerad i appar med stor spridning på marknaden kan aBubbl underlätta smittspårning av de som har varit i kontakt med de som blir sjuka av viruset. Att kunna smittspåra blir extra viktigt när många länder börjar öppna upp igen efter nedstängningarna. 

Vi har patent på den här teknologin i både Sverige och USA, och ansökan har även lämnats inom EU. Överlag är Crunchfish mycket starkt inom patentområdet med hela 26 olika uppfinningar som beviljats patent. Det betingar ett stort värde i bolaget.

I både Sverige och Indien föredrar konsumenterna att frångå kortbetalningar och betalningar med kontanter för att istället betala med den egna mobiltelefonen.


Er aktie, som handlas på Nasdaq First North Growth Market, har i motsatt till börsen i stort inte alls drabbats av krisen. Kursen är upp mer än 100 procent sedan årsskiftet. Vad tror du det beror på? 

– Jag tror att placerare har stor förväntan på vår framtida intäktspotential för våra produkter, särskilt på den indiska marknaden. Nyligen kom det ut en uppdaterad analys på bolaget från Västra Hamnen som jag rekommenderar. Även om vi drabbats av förseningar av Corona, så är vi förberedda när marknaden återgår till det normala. 

Att intresset för vår emission var så pass stort tyder också på att investerare tror på vår affär och att krisen inte kommer ha någon större negativ påverkan. 

Det känns stimulerande att åtnjuta ett stort förtroende. Nu jobbar vi hårt för att vi infria dessa förväntningar.


Läs uppdaterad uppdragsanalys av Crunchfish

Gå in på bolagets hemsida