Amerikanska presidentvalet

Publicerad 30 september 2020

Han vinner det amerikanska presidentvalet: Så påverkas börsen


Att det amerikanska presidentvalet är nära förestående har sannolikt ingen missat. Hur det kommer att påverka våra fonder och aktier är däremot en hårdare nöt att knäcka. Det är givetvis inte bara demokraternas respektive republikanernas politiska agenda som styr, även andra omvärldsfaktorer kommer ha en inverkan på börsen. Generellt sett föredrar marknaden alltid det säkra framför det osäkra, men vad är säkert i dessa tider?


Det är svårt att bortse från det faktum att marknaden påverkas av amerikanska presidentval. Om man så önskar går det att rada upp historisk statistik för hur marknaden har agerat efter ett presidentval med efterföljande analyser. Någonting det däremot inte pratas lika mycket om är huruvida börsen kan spegla den amerikanska valutgången.

“S&P 500 har haft rätt vid varje val sedan 1984”

Enligt en undersökning från LPL Financial har det amerikanska aktieindexet S&P 500 haft rätt vid varje val sedan 1984 och i nästan nio fall av tio sedan 1928. Vad rätt i det här fallet innebär, är att om nämnda aktieindex har stått högre de tre månader som föregår valet än tiden dessförinnan, så vinner den sittande sidans presidentkandidat. Står aktieindexet lägre under denna period betyder det att motsatt sidas kandidat vinner.

Slagig och oviss marknad

Tittar man bakåt tre månader just nu är S&P 500 upp med liten marginal, vilket enligt den här specifika statistiken skulle innebära att Trump sitter kvar som president. Däremot går det givetvis inte att sia om hur börsen ska röra sig kommande månad fram till valet. Eller för den delen, luta sig mot sådan statistik.

Det vi däremot kan bekräfta i dagsläget, är att börsen efter de senaste månadernas uppgång har börjat röra sig mer sidledes. Detta kan vi hänföra till både en ovisshet inför det amerikanska presidentvalet, men även till makrostatistik och pandemins utveckling. 

Tecken finns på att många ekonomier sakta men säkert återhämtar sig från vårens nedstängningar, men det finns oroande signaler som pekar mot stigande antal coronafall, både i Sverige och internationellt. Mycket tyder däremot på att lika hårda nedstängningar som under våren inte kommer vara aktuellt framöver, och tilltro finns till att ett vaccin ska vara nära förestående. Sådana faktorer kommer sannolikt att påverka börsen i närtid. 

Vad kan vi förvänta oss

Med skarpa uttalanden har Trump haft en förmåga att påverka marknaden och även tagit prestige i att börsen har utvecklats positivt. Hans företagsvänliga politik som gynnar inhemska bolag är ett viktigt verktyg. Här ingår både en gynnsam sänkning av bolagsskatten från 35 till 21 procent och handelsfördelar för amerikanska bolag. Däremot har handelskonflikten med Kina legat som en blöt filt över marknaden under en längre tid och påverkar börsen. 

Till skillnad mot Trump har Biden, med en Demokratisk agenda, uttalat sig om att bolagsskatten kommer höjas när möjlighet ges. Det kommer givetvis att påverka de amerikanska bolagens vinster, men det kan i slutändan återkomma till bolagen genom högre köpkraft från konsumenter. Biden kommer om möjligt även att vilja lätta upp möjligheterna för internationell handel, vilket kan få visst genomslag på börsen. 

Det vi vet är att det finns börspåverkande faktorer kopplade till båda presidentkandidaterna som kan leda marknaden både norr och syd. Sedan tidigare vet vi också att marknadens reaktioner inte alltid är rationella. Däremot föredrar marknaden i många fall det säkra före det osäkra, men vad är säkert med en enstaka person på posten som världens mäktigaste?

Efter nattens debatt mellan presidentkandidaterna fick vi ett sällan skådat smakprov på hur den närmsta tiden kan komma att se ut, kaotiskt och ovisst. Samma tendenser kommer sannolikt även att synas på börsen innan vi får klara besked om vad vi har att förvänta oss.


Läs här för mer information kring valet!