Delphis förvaltare Espen Furnes ser en stark trend för Boliden.

Publicerad 28 sep 2017

Han hittar vinnarna med trend och fundamenta

Börja med de stora trenderna
Med en kombination av trend- och fundamental analys har Delphi Europe levererat en medelavkastning på 12,3 procent de senaste fem åren*. Här berättar förvaltaren Espen Furnes hur Delphi jobbar med strategin samt vilka aktier han tycker är mest intressanta just nu.

Delphi är fondbolaget som kombinerar fundamentalanalys med trendanalys. Strategin går igen i alla bolagets fonder och har visat sig vara framgångsrik. Den fundamentala analysen är i grunden långsiktig, men kompletteras med trendanalys.

Espen Furnes, som förvaltat Delphis europafond sedan 2009, anser att den fundamentala grunden är av yttersta vikt. Men att han även vill se att det finns ett bra track-record bakåt.

– Vi börjar alltid med att hitta stora trender i marknaden, för att sedan bryta ned till sektorer. Därefter bryter vi ned det på bolagsnivå ur både ett fundamentalt och trendperspektiv. Det här gör att vi kan avvika från index ganska mycket, säger Furnes. 

Kraftig övervikt inom finans
Delphis favoritsektor just nu är finanssektorn. I dagsläget består fonden till cirka 30 procent av finans, vilket är en rejäl övervikt i fårhållande till index. Espen Furnes motiverar övervikten med att högre räntor successivt kommer att gynna sektorn.

– I nuvarande ränteläge är det svårt för bankerna att förbättra marginalerna. Vår bedömning är att minskade stimulanser och stigande räntor kommer att förändra läget och att finanssektorn därmed ska kunna förbättra sina marginaler rejält, säger han.

Plockar guldkornen inom industri och råvaror
Utöver finanssektorn ser Delphi starka trender för industribolagen och råvarusektorn. Trenderna överensstämmer också väl in den makrobild som han ser framför sig. 

– Vi tror på en fortsatt stark konjunktur och det stämmer mycket väl med vilka sektorer som trendar bra för närvarande. Men vi tycker också att hälsovårdssektorn börjar bli riktigt intressant, men av andra skäl än det konjunkturkänsliga, säger Espen Furnes.

Bra läge för Boliden
Trots att Delphi Europe innehåller mellan 30 och 40 bolag finns i princip inga svenska innehav. Ett undantag är dock Boliden. Enligt Furnes talar det mesta för ett bolag som Boliden just nu. De underliggande trenderna i bolagets viktigaste råvaror – koppar och zink – är mycket starka och det samma gäller för aktien. Därtill passar Boliden väl in i Delphis uppfattning om en fortsatt stark konjunkturutveckling. 

Just den starka konjunkturen genomsyrar för närvarande Delphis förvaltning. De svenska bolag som för närvarande är av intresse för Delphi Europe är Atlas Copco och Volvo, där Volvo redan finns med i de andra Delphi-fonderna.

* Avkastning 2012-09-01—2017-09-01 efter avgifter och utan hänsyn till inflation.