Publicerad 31 okt 2017

Han hittar rätt bland Europas småbolag

Har 40 procent i Storbritannien
Europeiska småbolag går starkt. Men långt ifrån alla fonder lyckas navigera rätt och hitta vinnarna. Här är fonden som skiljer sig från mängden och som Söderberg & Partners har som Top pick.

När storbolag som H&M, Ericsson och Volvo släpper nyheter reagerar en stab av analytiker direkt. Men småbolag bevakas inte på samma sätt och många flyger därmed under analytikernas radar. I Europa finns drygt 2 000 aktier som faller under kategorin små- och medelstora bolag. 

– Den bristande analytikertäckningen innebär att det finns riktigt fina möjligheter för mig att hitta guldklimpar bland Europas alla småbolag, berättar Ivan Larsen som förvaltar Danske Invest Europe Small Cap. 

Guldklimpar som levererar
Att han har hittat guldklimpar råder det ingen tvekan om. Med en uppgång på 30 procent* i år är fonden bäst i kategorin europeiska småbolag. Vissa bolag i fonden har stigit drygt 100 procent. Dit hör bland annat de brittiska bolagen Burford Capital och Keywords Studios. 

– Bolagen passar som hand i handske in i vår investeringsstrategi, berättar Larsen. 

Larsen är en utpräglad stock-picker och strategin som han refererar till går i korthet ut på att hitta bolag som säljer varor och tjänster där priserna ökar, samtidigt som värderingen är låg liksom belåningsgraden. Bolagen ska även ha en stark position inom sitt marknadssegment. 

Brittiska Burford Capital arbetar med att finansiera stämningar i framför allt USA. Om ett företag vill stämma ett annat kan de anlita Burford vars advokater sköter stämningen. Om man vinner får Burford en del av beloppet. 

– Burford Capital har en stark ställning i sin nisch och får bra betalt. Vi köpte bolaget sommaren 2015 och aktien har stigit mer än 600 procent sedan dess, berättar Larsen. 

Att välja rätt innebär även att kunna välja bort. 

– Att vi över huvud taget inte placerat i energisektorn har varit ett riktigt bra beslut. Vi har även tjänat på att välja bort fastighetssektorn. 

Sålde allt i XXL
Sportkedjan XXL har varit en bra investering, men i maj sålde Larsen fondens hela innehav. Återigen handlar det om att hålla sig till investeringsfilosofin. 

– Efter att vi hade pratat med bolagsledningen insåg vi vilken prispress branschen står inför. Och bolag som verkar i en bransch med fallande priser vill vi inte äga, slår Larsen fast. 

Långsikt bra investering
Enligt Larsen har småbolag historiskt utvecklats bättre än storbolag under nio av tio år, vilket talar för att småbolagsfonder kan ingå i en portfölj. Småbolag har normalt sett högre volatilitet än storbolag och har därmed högre risk. 

– Därför är det viktigt att vara extra noggrann och diversifiera väl. Om man gör det så är min uppfattning att risken endast är marginellt högre, berättar Larsen. 

Har 40 procent i Storbritannien
Med tanke på den osäkerhet som Brexit innebär är det överraskande att fonden har 40 procent placerat i landet.

– Min bedömning är att Brexit påverkar vissa bolag, men inte de vi placerar i. Ofta är de noterade i England, men är globala. Eller så tror vi inte att de påverkas av Brexit, säger Larsen.

Ett exempel på det senare är Storbritanniens största veterinärkedja CVS Group. 

– Människor kommer alltid att ge vård till sina husdjur. CVS Group är en stabil aktie som jämfört med många andra aktier är betydligt mindre beroende av landets ekonomiska utveckling, säger Larsen. 

* Källa: Morningstar den 26 oktober 2017. Avkastning i SEK.

Riskinformation:
Kom ihåg att investeringar i aktier alltid är förenat med risk och att du i värsta fall kan förlora hela ditt investerade kapital. Konsultera alltid en rådgivare innan du gör en investering, och ta reda på om en viss investering passar din investeringsprofil. På Danske Invests hemsida finns faktablad och informationsbroschyr.