Thomas Nielsen förvaltar Odins fastighetsfond.

Publicerad 1 sep 2017

Han hittar fastighetsaktierna som har mer att ge

Lägre risk som betalar sig
Balder, Sagax och Wihlborgs. Det är tre aktier som Thomas Nielsen – som förvaltar Odins fastighetsfond – tror på. Dessutom berättar han om vilka aktier han undviker.

Med en uppgång på drygt 11 procent hittills i år är Odins fastighetsfond en högpresterare. Under sommaren – då det svängde på börsen – var fonden en av de bästa fastighetsfonderna. 
– Vi har lägre risk i portföljen än andra fastighetsfonder med nordisk exponering, berättar Thomas Nielsen som en förklaring till fondens starka utveckling under sommaren. 
Solida och stabila bolag levererar
Risken minskas genom att fonden placerar enbart i solida och stabila fastighetsbolag, utan exponering mot byggsektorn. Det gör fonden bättre rustad för att möta eventuella räntehöjningar och sämre konjunktur. 
– Den främsta orsaken till den goda utvecklingen i fonden har varit framgångsrik stock-picking enligt Odin-modellen. Våra bolag har i genomsnitt levererat nästan 20 procents tillväxt, justerat för vinst per aktie, under andra kvartalet. 
– Framför allt har våra investeringar i Wihlborgs, Victoria Park och Sagax fungerat bra operativt och då går aktiekursen också bra, fortsätter Thomas Nielsen. 
Räntan är inte det viktigaste 
En tumregel är att fastighetsbolag påverkas negativt av stigande räntor. Men Thomas Nielsen anser inte att högre räntor är den viktigaste parametern: 
– Många säger att räntan är det viktigaste. Men så länge bolagen lyckas behålla lönsamheten på sina fastighetsportföljer och använder storleken till att växa – samtidigt som utbudet av fastigheter är mindre än efterfrågan – så kommer marknaden att utvecklas positivt.
Stark fastighetsmarknad
Som den svenska ekonomin ser ut just nu kommer marknaden att hålla sig stark även framöver, enligt Thomas Nielsen. 
– Det betyder inte nödvändigtvis att fastighetspriserna kommer att öka. Men så länge företagen har ett solitt och växande kassaflöde skapar de värde som också kommer att gynna aktieägarna, säger Thomas Nielsen.
Han anser att högre räntor är mer en kortsiktig risk för aktiekursen än att värdeskapandet ska gå förlorat. 
– När räntorna steg 2008 klarade sig bolagen väldigt bra. Dessutom är högre räntor ofta ett resultat av högre inflation, vilket bolagen skyddar sig mot genom högre hyresintäkter.
Tre bra aktier, och tre att undvika
Odins fastighetsfond placerar i Norden och äger bolag som har stora marknadspositioner i norra Sverige, Stockholm, Skåne, men även i Oslo, Köpenhamn och Helsingfors. Investeringarna sprids mellan till exempel bostäder, kontor, lager och detaljhandel. 
– Vi tror starkt på Balder, Sagax och Wihlborgs framöver. 
Vilka aktier undviker du? 
– Vi har undvikit bolag som vi upplever inte har lyckats öka sin intjäning över tid. Detta gäller till exempel Kungsleden, Citycon och Norwegian Property. Sen investerar vi som sagt inte  heller i byggbolag eller konjunkturkänsliga projektbolag som exempelvis Magnolia och Besqab.