“Vi människor är lojala mot företagskulturen, men inte mot strategin”, berättar Oddbjørn Dybvad som förvaltar Odins globalfond.

Publicerad 2 okt 2017

Han finkammar världens börser

Hittar bolag med diversifierade affärsmodeller
Odins globalfond har slagit index med råge sedan årsskiftet. Förvaltaren Oddbjørn Dybvad nagelfar världens bolag i sin jakt på företag som har decentraliserade affärsmodeller. Han har hittat en svensk guldklimp.

Att sia om den makroekonomiska utvecklingen är inget som Oddbjørn Dybvad fokuserar på. Som den stockpicker han är letar Dybvad med ljus och lykta efter bra bolag, oavsett vilken börs de är noterade på. Med en uppgång på 3,6 procent* hittills i år har fonden slagit index med råge. 

– Våra största positioner har gått bra och dit räknas bland annat den brittiske distributören DCC, irländska Kerry Group och inte minst sydafrikanska Bidcorp, berättar Dybvad. 

Ökade i Sydafrika under sommaren
Bidcorp är en av världens största foodservice-aktörer och verksamheten bygger till stor del på logistik med frakt av livsmedel från centrala lager till exempelvis restauranger, butiker och sjukhus. 90 procent av bolagets intäkter genereras utanför Sydafrika. 

– Vi värdesätter även företagskulturen som präglas av en stark entreprenörsanda. Dessutom ser tillväxten framöver riktigt lovande ut, slår Dybvad fast. 

Nagelfar företagskulturen
Företagskulturen är en nyckelfaktor när Dybvad analyserar bolag. 

– Vi människor är lojala mot företagskulturen, men inte mot strategin. Just därför letar vi efter bolag med en stark och unik företagskultur och som har en ledning som alltid tänker på hur kapitalet ska allokeras. 

 

Lifco passerar nålsögat
Odin Global har relativt få innehav, 26 stycken, vilket är klart lägre jämfört med andra globalfonder. Dybvad placerar gärna i bolag med decentraliserade affärsmodeller och svenska Lifco är ett sådant innehav.

– Vi dammsuger ständigt världens börser i jakten på sådana bolag. De ska vara decentraliserade och ledningen ska allokera kapitalet så att det gynnar oss, berättar Dybvad och fortsätter: 

– Dessa bolag äger i sin tur andra bolag vilket innebär att vi äger flera hundra mindre bolag. Man kan se på fonden som en stor samling microcaps, berättar han.  

Halma, Bunzl och Diploma är exempel på decentraliserade europeiska företag som finns i fonden. Att amerikanska bolag är högre värderade än europeiska är helt naturligt. 

– Amerikanska bolag har haft bättre resultatutveckling än europeiska sedan finanskrisen och det återspeglas i värderingarna. 

Ett av fondens största innehav är konsultbolaget Accenture, som kombinerar i princip alla egenskaper som Dybvad söker efter: bolaget är lönsamt, växer och har en stark företagskultur. Bolagets medarbetare är stolta över att jobba där och prestationskulturen är tydlig. Bland konglomeraten i Nordamerika finns namn som Roper Technologies och Constellation Software. 

 

* Källa: Morningstar den 29 september 2017