Publicerad 3 feb 2020

Hållbarhetsfokus gör SPP till årets vinnare

Årets fondbolag 2019.
Bra avkastning, låga avgifter och dessutom klimatsmart och hållbart. Det kännetecknar SPP Fonders förvaltning. Läs intervjun med bolagets vd Åsa Wallenberg, där hon berättar om bakgrunden till framgångarna och strategin som gjort att SPP utsetts till årets fondbolag 2019 av Privata Affärer.

Fjolåret var väldigt lyckosamt för SPP Fonder, ni utsågs till årets fondbolag samtidigt som
ni visat att hållbarhet i förvaltningen skapar ett mervärde. Vad är huvudskälet
till framgången?

– I grunden
att vi har bra prisvärda produkter, men vi såg också att intresset för både indexfonder och
hållbara fonder ökade under året. Eftersom vi levererar på båda trenderna var
det en fördel för oss.

Ni har ju
dessutom lyckats väldigt väl i förvaltningen av fonderna SPP Sverige Plus* och SPP Global Plus,** som båda utvecklats
klart bättre än sina jämförelseindex, kan du berätta lite om förvaltningen av
just dem?

– Båda PLUS-fonderna är fossilfria indexnära fonder som
integrerar hållbarhet i flera nivåer och dedikerar cirka 10 procent av
portföljen till så kallade lösningsbolag. Även här ser vi att investeringar med fokus på
klimat och hållbarhet varit bra investeringar för både världen och plånboken.

Vad talar för att fondernas starka
utveckling ska fortsätta framgent?

–Behovet att
investera i linje med klimatavtal och hållbarhetsagendor kommer inte att minska,
snarare tvärt om.  

I er hållbarhetsstrategi väljer ni ju
bort en hel del investeringar. Är det inte bättre att stanna kvar som ägare och
påverka?

– Vi har
båda redskapen till vårt förfogande och använder båda, men ibland måste man
våga ta ställning och göra en markering. Det vi gör genom att exkludera är att
vi sänder en signal till marknaden vilken typ av förändring vi önskar se och
gör ett aktivt val att inte äga.

Med det sagt vill jag gärna poängtera att exklusion som ett redskap i
påverkansarbete ofta underskattas, men är en väldigt viktig del i att
åstadkomma faktiskt förändring. Vi kan fortsätta att utöva påverkan och driva
opinion utan att äga genom att vara tydliga med vår ståndpunkt.

Vilka trender tror ni kommer att vara
starka det kommande året/åren?

– Intresset
för hållbarhet och hållbara investeringar kommer bara att öka. För att minska
den globala uppvärmningen och klara 1,5-gradersmålet krävs en kraftfull
omställning på flera fronter. Finansbranschen har en nyckelroll i att driva på
den omställningen.

Kan du utveckla hur
finansbranschen i stort kan påverka detta och hur ni mer konkret gör för att
detta ska bli verklighet?

– Hållbarhet är den enskilt mest
strategiska frågan som påverkar våra investeringar och vi har som ambition att
vara ledande på området. Vår viktigaste uppgift som kapitalförvaltare är att
skapa värde på ett hållbart sätt genom att se till att våra kunders pengar
investeras i bolag som är en del av en hållbar framtid.

Vad tror ni om konjunkturutvecklingen
och hur kommer börsen att utvecklas under 2020?

– Efter ett mycket starkt 2019 förväntar
vi oss mer måttlig avkastning på börserna 2020. Vi ser även en stor geopolitisk osäkerhet vilket
ökar nedsidan och vi förväntar oss mer volatila marknader under 2020.

Kommer detta även
att gälla för hållbara investeringar?

– Vad gäller hållbara investeringar är
det vår övertygelse att det är det bästa sättet att investera sina pengar i
oavsett konjunktur.

* SPP Sverige Plus har sedan start, 2016-09-26 – 2019-12-31, avkastat 49,7 % och fondens jämförelseindex (Stockholmsbörsen Benchmark Cap
Index, return t o m 2019-05-31, Six Portfolio Return Index fr o m 2019-06-01)
under samma period har avkastat 47,6 % i svenska kronor, utan hänsyn till
inflation.

** SPP Global Plus har sedan start, 2016-04-16 – 2019-12-31,
avkastat 77,8 % och fondens jämförelseindex (MSCI World Index, net return)
under samma period har avkastat 74,3 % i svenska kronor, utan hänsyn till inflation.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i
fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får
tillbaka hela det insatta beloppet. På sppfonder.se hittar du faktablad och
informationsbroschyr 
samt information om hur vi integrerar hållbarhetskriterier i vår förvaltning.