Publicerad 2 sep 2019

Hållbarhet lönar sig allt mer

Indexfonden som slår index.
Allt fler investerar i hållbara och klimatsmarta fonder. De bakomliggande skälen kan ses som uppenbara, men det blir allt tydligare att valet även leder till bättre avkastning. Ett lysande exempel är SPP Global Plus.

SPP Global Plus är en indexnära fond som tack vare sin hållbarhetsstrategi lyckats att slå sitt jämförelseindex. Den framgångsrika förvaltningen har därför belönats med fem stjärnor av Morningstar (se SPP:s pressmeddelande).

– En global fond ses av många som basen i förvaltningen. Men de flesta globalfonder tar ingen hänsyn till klimataspekten, det har vi valt att göra i SPP Global Plus.

Det säger Henrik Wold Nilsen som är ansvarig för fondens förvaltning.

Indexfonden som slår
index

Hittills i år har fonden ökat med 28,29 procent*, efter
avgifter, (per 2019-07-31), vilket är drygt en procentenhet bättre än
jämförelseindex. Och det är de aktiva valen som varit nyckeln till framgången.

– Att vi har valt att göra fonden fossilfri** är en faktor
som bidragit positivt till avkastningen. Att vi dessutom valt att allokera
omkring 8 procent till bolag som jobbar för klimatlösningar har även bidragit
till överavkastningen, säger Henrik Wold Nilsen.

Han menar att trenden mot hållbara investeringar växer sig
allt starkare och att efterfrågan på förvaltningstjänster med den inriktningen
kommer att fortsätta växa. Hos allt ifrån stora pensionsfonder till enskilda
småsparare är trenden tydlig.

Den stora vinnaren

SPP Fonder är idag en av Sveriges ledande kapitalförvaltare
med fokus på hållbarhet. Kapitalförvaltarens genuina fokus på området är också
en av faktorerna bakom framgången. SPP:s marknadsandelar på den svenska
fondmarknaden har, mycket tack vare den tydliga strategin, ökat med drygt 50
procent sedan 2010.

Henrik Wold Nilsen är övertygad om att hållbarhetsstrategin är en av
anledningarna till framgången. Han anser också att kunskapen kring området ökar
möjligheterna till att leverera en bra avkastning till andelsägarna.

Som exempel nämner han den nyligen ändrade lagstiftningen i
Kalifornien, som innebär att nybyggda privatbostäder måste förses med solceller
på taket.

– Det här var en förändring som vi tidigt identifierade och
den har medfört ett lyft för den amerikanska solcellsindustrin.

Klart lysande
stjärnor

Utvecklingen inom förnyelsebar energi i USA är ytterligare
en faktor som bidragit till fondens starka utveckling. Han nämner bland annat
Brookfield Renewable, verksamt inom vattenkraft, Pattern Energy, som är
verksamt inom vindkraft och Vivint Solar, som fokuserar på just solceller på
hustak, som några av de klarast lysande stjärnorna.

SPP Fonder var tidigt ute med att se mervärdet i hållbar
kapitalförvaltning. Bolaget har sedan 2009 haft en hållbarhetsstrategi som genomsyrar hela
förvaltningsorganisationen. Men trots det anser Henrik Wold Nilsen att förändringen
bara är i sin linda.

– Allt fler anammar hållbarhetstänket i sin vardag. Den medvetenheten ökar successivt och driver de
stora kapitalförvaltarna att ändra sitt synsätt. Även här håller vi ögonen på
framtidens lysande stjärnor, avslutar han.

* Fonden har sedan start, 2016-04-16 – 2019-07-31 , avkastat 65,66 % och fondens jämförelseindex (MSCI World, net return) under samma period har avkastat 64,48 % i svenska kronor, utan hänsyn till inflation.
** Fossilfri – exkluderar bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av fossila bränslen eller bolag med stora fossilreserver.


Fakta om SPP Fonder
SPP Fonder är Sveriges största fondbolag efter storbankerna.
Vi har 28 stycken fonder och ett förvaltat kapital på närmare 200 miljarder
kronor. SPP Fonder har några av marknadens lägsta förvaltningsavgifter och ett
brett utbud av indexnära fonder. SPP Fonder är en del av Storebrand, en av
Nordens ledande koncerner för sparande och försäkringslösningar.

Historisk avkastning
är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan
både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det
insatta beloppet. På sppfonder.se hittar du faktablad och
informationsbroschyrer.