Wolfgang Pinner på Raiffeisen Capital ser ingen anledning till att välja “vanliga” fonder när det gäller långsiktigt sparande.

Publicerad 1 jul 2016

Hållbarhet inte bara vettigt – rätt investering gör skillnad

Bättre investering över tid
Med mer än 15 års erfarenhet och tre egna böcker om ansvarsfulla investeringar på meritlistan tillhör Wolfgang Pinner föregångarna inom hållbarhetsområdet. Sedan 2013 ansvarar han för Raiffeisen Capital Managements hållbara och ansvarsfulla investeringar. Han förvaltar därmed även – utöver betydande finansiella belopp – arvet från bankens grundare.

– Från mitt perspektiv är hållbarhet vettigt. Fonder som tar hållbarhetskriterier i beaktande visar lägre volatilitet och minst samma avkastning som ”vanliga” fonder över tid, säger Wolfgang Pinner som är på tillfälligt besök i Stockholm och fortsätter: 
– När det råder en renodlad bull market brukar dock hållbarhetsfonder inte stiga lika kraftigt. Men eftersom avkastningen på sikt är minst lika bra finns det ingen anledning att välja ”vanliga” fonder framför hållbara vid långsiktigt sparande. 
Hållbarhetsfaktorer avgör möjligheter att bidra
Wolfgang Pinner förklarar att hållbarhetsfaktorer även ger en tydlig indikation om kvaliteten i styrningen av olika bolag. Hållbarhet innebär i sig ett fokus på risk, samt en lägre risknivå vilket är en bidragande förklaring till den relativt lägre volatiliteten. I ett mer långsiktigt perspektiv är dessutom hållbarhetsfaktorer desto mer avgörande både för företagens egen framgång och deras möjligheter att bidra till det omgivande samhället. 
Mätbara effekter och långsiktig påverkan
Att hållbarhet i förvaltningen är positivt för samhället råder det alltså ingen tvekan om. Raiffeisen uppskattar själva – genom egna beräkningar gjorda på data från Bloomberg – att effekten av investeringar i bolagets hållbarhetsfonder innebär motsvarade 60 procent mindre koldioxidutsläpp, 80 procent mindre avfall, 20 procent färre arbetsplatsolyckor och 60 procent lägre vattenkonsumtion, jämfört med traditionella investeringar. 
– Om du väljer att göra hållbara investeringar stödjer du företag som arbetar på lämpligt sätt, du hjälper till att få till stånd förändring. Det gör skillnad, fastslår Wolfgang Pinner.
Integrerad hållbarhetsanalys
Raiffeisen erbjuder ett hållbarhetsalternativ för i stort sett alla tillgångsslag.  Hållbarhetsanalysen är integrerad med analysen av finansiella data. Man tittar med andra ord alltid på ”både och”, istället för bara det ena.  
– Ett bra exempel är Teslaaktien. Priset innehåller mycket förväntningar. Från ett finansiellt perspektiv är aktien för dyr och vi skulle inte överväga att köpa den, men den kan samtidigt vara intressant från ett hållbarhetsperspektiv. Bägge aspekterna vägs alltid in, men i det här fallet övervägde nackdelarna, förklarar Wolfgang Pinner. 
Ägarstyrning och aktiv dialog  
Ett flertal olika dialogvägar används på regelbunden basis för att påverka företag och samhälle i en hållbar riktning. Totalt sett är man i kontakt med nästan 200 företag varje år, tack vare en aktiv dialog. Raiffeisen tar tillvara sina intressenters totala ägande genom att utöva inflytande på bolagsstämmor. Dessutom är man aktiv genom en lång rad av olika typer av samarbeten. Målsättningen är att övertyga företag om värdet av att satsa på hållbarhetsfrågor. 
– Vi vill inte bara sitta bakom våra skrivbord, utan vi vill rikta oss direkt till företag i konkreta frågor. 
Bland annat publicerar Raiffeisen varannan månad en forskningsrapport om hållbarhetsfrågor. Ämnena kan handla om sådant som skogsbruk, kol och annat som kan vara intressant från ett hållbarhetsperspektiv, berättar Wolfgang Pinner och nämner i förbigående att man hade kontakt med svenska Holmen i samband med skogsbruksrapporten. 
Pionjär inom det europeiska high yield-segmentet
Det rådande marknadsklimatet med europeiska räntor som väntas vara låga under lång tid framöver har gjort att många investerare blivit mer öppna för olika alternativa investeringar. Ett område som därför blivit mer uppmärksammat är high yield. Raiffeisen  startade en europeisk high yield-fond redan 1999  Nu finns även ett high yield-erbjudande som är uppbyggt på hållbara obligationer, något som Raiffeisen sannolikt även i ett globalt perspektiv är en av de första aktörerna att kunna erbjuda. 
Avkastningen är dock något lägre än i en typisk high yield-fond. Anledningen är att vissa bolag som har en väldigt hög avkastning – och därigenom pressar upp den genomsnittliga avkastningen för high yield-fonderna som helhet – är uteslutna i hållbarhetsalternativet. 
– Typexempel på två bolag som utesluts i hållbarhetsalternativet – men vanligtvis ingår i andra high yield-fonder – är oljebolaget Gazprom och ståltillverkaren Arcelor Mittal, förklarar Wolfgang Pinner.
Gröna obligationer finansierar klimatomställning
Utbudet av gröna obligationer, det vill säga obligationer där kapitalet investeras i olika miljöprojekt, ökar kraftigt. Det är en utveckling som Wolfgang Pinner ser positivt på. Han anser att gröna obligationer är ett medel för att finansiera de globala klimatåtaganden från till exempel klimatmötet i Paris i november förra året. 
– Gröna obligationer är intressanta på grund av det genomslag de har och själva idén som finns bakom. Pengarna som investeras går direkt till investeringar i klimatförbättrande åtgärder. Om du vill påverka är det en intressant investering, säger Wolfgang Pinner. 
  • Fakta: Arvet från bankens grundare
  • Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818-1888) var en tysk social reformatör och förgrundsgestalt inom den kooperativa rörelsen, som utöver att ge namn åt den kooperativa banken även gjorde betydande sociala insatser.