GSM Electric – en vinnare på elektrifieringen av båtar

Trenden mot eldrift blir allt starkare. Bilindustrin har gått i bräschen för utvecklingen, men nu börjar det röra sig även på marknaden för fritidsbåtar. Gamla bensin- och dieselmotorer byts ut mot tyst och utsläppsfri eldrift, en utveckling som ger medvind åt GSM Electric.

GSM Electric är ett av de ledande bolagen inom elektrifieringen av båtar. Bolagets fokus ligger primärt på elmotorer till icke planande båtar, som segelbåtar och snipor.

Omställningen till eldrift beror dels på skärpta lagkrav för fossila bränslen, men även på ändrade beteenden och uppfattning om eldrift hos konsumenterna.

– Omställningen inom fordonsindustrin har varit snabb och kraftfull de senaste åren. Nu ser vi att båtmarknaden står inför samma snabba förändring. Efterfrågan är så stark att vi inte hunnit med annat än att producera motorer Nu vill vi driva vår försäljning och marknadsföring på ett sätt vi inte har kunnat tidigare, säger Åsa Snaar, vd på GSM Electric.

Behöver rekrytera

För att kunna möta den stora efterfrågan ska GSM Electric och bygga en starkare och mer komplett organisation och därför gör bolaget en nyemission på 12,1 miljoner kronor.

– Vi behöver rekrytera personal för att bättre ta hand om våra kunder och förfrågningar, skala upp produktionen och förhandla inköpspriser samt utveckla eftermarknaden, säger Åsa Snaar.

GSM Electric vänder sig även mot nyproducerade båtar men fokuserar i dagsläget primärt mot utbytesmarknaden eftersom denna är störst.

– En båt överlever ofta flera motorer och våra system är ytterst lämpade för att sitta i både nya och begagnade båtar. Ofta finns dessutom en stark emotionell koppling till sin båt och många investerar i att ta hand om den över lång tid, säger Åsa Snaar.

Många fördelar

– Men fördelarna med eldrivna fritidsbåtar är flera. Inte bara för miljön och våra vatten, utan också för passagerarnas skull. Eldrift ger en bättre båtupplevelse tack vare att båtarna inte låter och luktar. Plötsligt hör du fågelkvitter i skärgården och människor som badar och leker. Båten startar direkt, kör tyst, utan avgaser, tillägger Åsa Snaar.

Eldriften handlar också om ekonomi. Även om systemet initialt är något dyrare än en förbränningsmotor, så blir det mer ekonomiskt i långa loppet. Drift- och underhållskostnaden är betydligt lägre och ju mer du använder båten desto billigare blir det.

– Vi ska in på nya marknader. Yrkesfiskare med båtar under tolv meter exempelvis, där driftskostnaden med eldriven båt blir väsentligt lägre. Men först ska vi satsa på den svenska och även nordiska marknaden med full kraft.

Enligt Åsa Snaar kommer kapitalet från den nu aviserade nyemissionen att räcka fram till en tänkt notering om 2-3 år.

– Med denna nyemission fulltecknad klarar vi oss fram till en IPO. Men eftersom vi satsar på snabb tillväxt kommer vi troligen av den anledningen att göra ytterligare nyemissioner.  Vårt mål är att ta marknadsandelar och växa starkt, avslutar hon.

Läs allt om nyemissionen och teckna!

Snabbfakta om emissionen

Emissionsbelopp vid fullteckning: Maximalt 12 100 000 SEK

Övertilldelningsoption: Maximalt 8 250 000 SEK

Företrädesrätt: Nej, nyemissionen är öppen för alla och envar

Emissionskurs: 11 SEK per aktie

Minsta teckningspost: 500 aktier och därefter i poster om 100 st.

Minsta insats är 5 500 kronor.

Teckningstid:13 – 26 september

Emissionsinstitut: Eminova Fondkommission AB.  http://www.eminova.se