Helena Lindahl förvaltar den nya fonden SPP Grön Obligationsfond.

Publicerad 2 mar 2015

Grönt ljus för Sveriges första gröna obligationsfond


I början av mars lanserar SPP Fonder Sveriges första gröna obligationsfond – SPP Grön Obligationsfond. Fonden placerar obligationer som bidrar till omställningen mot en mer hållbar värld.

Spararnas intresse för hållbara investeringar ökar kraftigt. Fram till nu har det inte funnits någon räntefond som placerar i gröna obligationer, vilket fondbolaget SPP har ändrat på i och med lanseringen av SPP Grön Obligationsfond. 

– Gröna obligationer är helt enkelt obligationer där kapitalet öronmärks för olika miljöförbättrande projekt. Det kan till exempel handla om klimatfrämjande projekt såsom förnyelsebar energi, energieffektivisering och miljöinriktade byggnadsprojekt, berättar Helena Lindahl som förvaltar SPP Grön Obligationsfond

Fonden är en räntefond som placerar i räntepapper med relativt lång löptid, det vill säga obligationer. Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att Helena Lindahl köper de obligationer som hon tror kommer att uppvisa bäst utveckling. Intresset för att ge ut och investera i gröna obligationer har ökat snabbt. 

– Marknaden för gröna obligationer växer kraftigt. Sedan 2012 har det emitterats gröna obligationer för 60 miljarder dollar. I år ligger förväntningarna på 100 miljarder dollar, säger Helena Lindahl.

Vasakronan byggde klimatsmarta hus

Vilka ger ut gröna obligationer? Enligt Helena Lindahl är Världsbanken, Europeiska investeringsbanken och Nordiska investeringsbanken stora aktörer. De lånar upp pengar genom att emittera gröna obligationer och sedan lånar de ut pengarna till klimatfrämjande projekt. Men även svenska företag som SCA och Vasakronan har lånat genom att ge ut gröna obligationer. 

– Vasakronan var det första fastighetsföretaget i världen som gav ut gröna obligationer för att finansiera bygget av klimatsmarta hus, berättar Helena Lindahl och lägger till: 

– Örebro kommun är ett annat exempel. De gröna obligationerna finansierar bygget av en vindkraftspark som ska leda till att kommunen blir självförsörjande på förnybar el. 

Vilken avkastning kan sparare förvänta sig? 

– Gröna obligationer ger samma avkastning som en traditionell obligationsfond. Om de skulle ge lägre avkastning så skulle inte marknaden fungera eftersom alltför få skulle köpa gröna obligationer, berättar Helena Lindahl.

Green washing är ett begrepp som bland annat innebär att företag engagerar sig i projekt i syfte att få en ”grön stämpel” trots att bolaget inte bidrar till en hållbar värd. Hur gör ni för att undvika sådana felinvesteringar? 

– Vi har arbetat med hållbarhetsanalys i 20 år och byggt en organisation som kan hållbarhet. Genom vår analys kan vi sålla agnarna från vetet. Därför är vi säkra på att de obligationer som fonden köper verkligen är gröna, säger hon. 

Obligationsfonder har lägre risk än aktiefonder, men högre än korta räntefonder. Vem passar denna fond för? 

– Alla som vill placera i en obligationsfond och som dessutom vill vara med och förändra samhället till att bli mer hållbart. Genom att placera i fonden är man med i den omställningen, samtidigt som man inte behöver ge avkall på avkastningen, säger Helena Lindahl.

  • Fakta: SPP grön Obligationsfond
  • SPP Grön Obligationsfond är en aktivt förvaltad räntefond med fokus på hållbarhet. Fondens mål är ett ge en bra avkastning över tid genom att placera i gröna obligationer.
  • Läs mer på sppfonder.se