gröna hållbara investeringar

Publicerad 17 november 2020

Grön teknik bakom framtidsbolaget – siktar på notering i vår


Zazz Energy har framtiden för sig. Med moderna och effektiva processer ska bolaget ta nästa steg som fullskalig leverantör av hållbar energi och biokol. Nu gör Zazz Energy en kapitalanskaffning inför en kommande börsnotering för att driftsätta sin första produktionsanläggning i Sverige.


Förnyelsebar energi är en viktig del i omställningen mot en mer hållbar utveckling. Zazz Energy har tagit fram ett lukrativt koncept som ska bidra till den gröna utvecklingen och en fossilfri framtid. 

– Det pågår nu en stor ekologisk omställning driven av ett framskridet miljötänk i världen. Jag har arbetat i branschen för förnyelsebar energi i över 20 år och jag vet hur viktigt det är att hela tiden förbättra sitt koncept för att möta ett ökat behov. Det är här vår teknik och gröna produkter kommer in, berättar Patrik Hansson, vd för Zazz Energy.


Läs mer om hur du investerar i Zazz Energys pågående nyemission här!

Flera projekt i pipeline 

Zazz Energy har en beprövad modell som går ut på att omvandla avfall och biomassa till hållbar energi och biokol. Detta bidrar både till att koldioxidutsläppen minskas och till produktion av grön el, biokol, trävinäger och varmvatten som kan säljas vidare och generera bra intäkter.

 – På kort sikt arbetar vi nu med att få igång vår första anläggning i Sverige, vilket är motivet för emissionen. På längre sikt har vi även planlagda projekt för att bygga en anläggning i Grekland för grön el, där vi vet att elpriserna är gynnsamma, berättar Hansson och fortsätter: 

– Detta kommer att bidra till ett bra och långsiktigt kassaflöde och utökade möjligheter. 

I Grekland har bolaget flertalet projekt i sin orderbok. Projekten berör försäljning av anläggningar på en megawatt (1 MW), men det finns också möjlighet att bygga anläggningar på både 3 MW och 5 MW.

– En anläggning på 1 MW kan, förutom el och uppvärmning av vatten, producera 400-500 kilo biokol i timmen och 300 kilo trävinäger i timmen. Dessa kommer tillsammans att utgöra en mycket viktig inkomstkälla för Zazz Energy, förklarar Hansson. 

Biokol används bland annat för jordförbättring och utgör en naturlig och långsiktig kolsänka. Även trävinäger har positiva effekter på jord och i odling genom att kunna motverka angrepp från skadedjur och gynna tillväxt samtidigt som det är biologiskt nedbrytbart. Efterfrågan på biokol ökar stadigt och trävinäger har en stark marknad i Asien samtidigt som intresset i Europa ökar. 

Viktigt samarbete för framtiden

Under året har Zazz Energy påbörjat ett viktigt samarbete med Ecotopic som har ett stort inflytande i, och kunskap om, branschen för biokol. Tillsammans hoppas de kunna driva vidare utvecklingen och användningen av biokol i det Nordiska samhället. I dagsläget har bolaget full avsättning för samtliga av sina produkter till utländska kunder när produktionen startas. 

– Vår roll är att stötta Zazz Energy vad gäller användningen av biokol samt produktifiera biokolet för försäljning. Vi kommer utvärdera vilka egenskaper som varje specifikt biokol har, berättar Mattias Gustafsson, partner på Ecotopic, och fortsätter: 

– Här handlar det om att bygga marknaden för biokol i Sverige och Norden, men också att ta till vara på förutsättningarna i Grekland. Här tror jag vi kan hitta massa spännande lösningar.

I FN:s klimatpanel, IPCC, har de i sin rapport identifierat flera olika metoder för att kunna minska koldioxiden i luften. Biokol ses här som en viktig pusselbit. 


Här kan du läsa mer om Zazz Energy och om kapitalanskaffningen!

Marknadsföring, försäljning och kundnytta

Zazz Energys huvudkontor är beläget i Landskrona. I Grekland har bolaget en helägd filial som står för försäljning och produktion i regionen. Spannet på anläggningar ligger från 5KW till 3MW uppdelade på 21 varianter med två typer av förgasare som tillval, beroende av vilket material man skall förgasa. Kundnyttan som genereras är stor och omfattar:

* Försäljning av el
* Försäljning av biokol
* Försäljning av trävinäger
* Försäljning av varmvatten

En lantbrukare kan t.ex. förgasa halm för att producera biokol som sedan läggs ut på åkrarna för att öka bördigheten. Därmed minskas även utsläpp av kväve.
Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.