Johan Grevelius anser att bostadshyreshus passar de flesta investeringsportföljer.

Publicerad 26 jun 2012

Grevelius satsar på Svenska Bostadsfonden


Swedbank Robur kapitalförvaltnings förra vd Johan Grevelius har lämnat de traditionella fonderna bakom sig. Som nytillträdd chef för Svenska Bostadsfondens kapitalanskaffning ser han en massiv potential för investeringar i svenska bostadshyreshus.

Precis som aktier när börsen var en nymodighet har investeringar i svenska hyreshus varit en sparform som främst lockat storspelare som försäkringsbolag och pensionsstiftelser de senaste årtiondena. Och de har inte gått lottlösa – enligt statistik från de senaste 25 åren har avkastningen varit snäppet bättre än för den svenska börsen samtidigt som utvecklingen varit mycket mer stabil. Och precis som aktiefonderna, som gjorde aktier tillgängliga för allmänheten, har Svenska Bostadsfonden rönt stora framgångar med sina fastighetsfonder de senaste åren. Johan Grevelius menar dock att branschen står inför det riktigt stora genombrottet:

– Tack vare regleringen på den svenska marknaden för hyreshus kan vi se den här stabila avkastningskurvan som professionella investerare haft ensamrätt på i tiotals år. Men idag, när minsta investeringspost sjunkit från flera miljoner till 50 000 kr, är läget ett helt annat. Allt som hindrar allmänheten från att investera är att de helt enkelt inte känner till att detta tillgångsslag enkelt går att investera i.


Viktigt att nå ut till fler rådgivare

Sedan Johan Grevelius tillträdde som ansvarig för Svenska Bostadsfondens kapitalanskaffning har han identifierat en breddning av distributionsnätet som ett prioriterat område. Målsättningen är att ansluta fler banker, Private Banking-företag och andra rådgivare som traditionellt varit fokuserade på aktie- och ränteprodukter. Johan Grevelius är optimistisk då han kan kombinera ett omfattande förtroende och kontaktnät från fondbranschen med vad han anser vara en mycket stark produkt.

– Inte minst finanskrisen visade hur viktigt det är att inte bara spara på börsen, och ränteprodukter ger idag ofta en relativt låg avkastning. Så vad ska man då välja om man vill ha en långsiktig avkastning som motsvarar börsen men samtidigt sänka den totala risken i sin portfölj? Jag menar att en fond som Svenska Bostadsfonden är svaret på den frågan, och det är det budskapet som jag vill få fram till rådgivarna.

En unik marknadsreglering

Vad är det då som gör att den just den svenska marknaden för hyreshus är så attraktiv för investerare? Johan Grevelius utvecklar resonemanget kring den svenska hyresregleringen, och förklarar att lagstiftningen som förbjuder rena marknadshyror minskar risken för de stora svängningar som börsen ofta drabbas av. Dessutom gör den utbredda bostadsbristen och det låga nybyggandet att välskötta fastigheter i attraktiva lägen oftast har en mycket låg andel outhyrda lägenheter.

– Svenska Bostadsfonden har byggt upp en stark och stabil förvaltningsorganisation som skapar trivsel hos hyresgästerna. Det ger oss stabila hyresintäkter som tillsammans med en förväntad värdeökning skapar ett överskott till våra investerare. Svårare än så är det faktiskt inte.

Som gjord för pensionssparande
Johan Grevelius tycker att jämförelser med aktier kan vara ett bra sätt att förstå Svenska Bostadsfonden, och menar att marknaden för hyreshus på sätt och vis är som många önskar att börsen vore.

– Visst finns det undantag, men i vår bransch premieras oftast långsiktighet framför snabba klipp. Svenska Bostadsfonden har en investeringsperiod om 6 år för att vi ska ha möjlighet att förvalta våra fastigheter under en längre tid, och våra investerare behöver inte oroa sig över att värdet för deras innehav åker jojo från en dag till en annan. Tidshorisonten gör dessutom sparformen utmärkt för pensionssparande. Att ha en del av sitt pensionssparande i svenska hyreshus är något jag tycker de allra flesta borde överväga, avslutar Johan Grevelius. 

 • Fakta om Svenska Bostadsfonden
 • •  Är Sveriges 15:e största privata fastighetsbolag inom bostäder
  •  Förvaltar ca 2,5 miljarder kronor och äger fastigheter på 17 orter i Sverige
  •  Vänder sig till både privatpersoner, företagare och institutionella investerare
  •  Minsta investeringspost är från ca 50 000 kr
  •  Investeringens löptid är 6 år
 • Mer information och prospekt går att beställa direkt från Svenska Bostadsfonden  via formuläret nedan;