Bolaget Multidocker har utvecklats starkt. Exporten ökar, och deras maskiner syns numera i såväl Tyskland som Kina, Brasilien och USA. I november genomför bolaget en nyemission.

Publicerad 1 nov 2016

”Grabbigaste noteringen”

Tidsödande lasthantering kostar stora summor
Multidocker – som ska noteras på NGM Nordic MTF – tillverkar och säljer maskiner och lösningar som ger smartare arbetsmetoder och genom detta ökar kundernas marginaler. På kundlistan finns starka internationella företag, bland annat världens största pappersmassabolag.

– Vi har en fantastisk orderbok. De närmaste två år ska vi ha en tillväxt på 30 procent per år, berättar Multidockers grundare Percy Österström.  
Effektivisering driver efterfrågan
Att det finns fog för hans optimism råder det ingen tvekan om. Bolaget har utvecklats starkt. I dag finns 150 maskiner från Multidocker i drift. Man finner dem i länder som Tyskland, Brasilien, USA, Indonesien och Kina. Omsättningen de första nio månaderna i år var 65 miljoner kronor. Efterfrågan drivs av att Multidocker bidrar till att effektivisera logistik och lasthantering i hamnar och hos företag som hanterar stora lastvolymer. 

 – En stor utmaning industrin är hur man snabbt och effektivt lastar och lossar gods i hamnar och terminaler. Vi har både erfarenheten och kunskapen som behövs, och gläds åt att allt fler kunder väljer våra lösningar, säger Percy Österström. 
Modifierad kraftfull basmaskin från Caterpillar
Multidocker utvecklar, tillverkar och säljer maskiner och turn-key lösningar för lasthantering i hamnar och lastterminaler globalt. Maskinen är en modifierad grävmaskin från Caterpillar, kombinerad med Multidockers unika teknologi. Den fungerar som en effektiv lasthanterare för hamnar och terminaler. Och den är riktigt stor. Genom Multidockers helhetskoncept och maskinens styrka sparar kunden både tid och pengar, menar Percy Österström. 
 – Kanske är det här årets grabbigaste notering, säger Percy Österström med glimten i ögat. 
Notering på NGM stundar 
Multidocker ska noteras på NGM Nordic MTF och genomför även en emission på 23 miljoner kronor. Teckningstiden är 7-21 november. 
Pengarna från emissionen kommer att användas till rörelsekapital som krävs för att kunna växa så snabbt som Multidocker gör, samt också till mindre del användas till marknadsföring och produktutveckling. 
Serieentreprenör som gjort det förr
Percy Österström kan rederibranschen på sina fem fingrar. Han är utbildad till sjöbefäl och startade eget bolag– Österströms Rederi – som växte kraftigt. Bolaget såldes till det börsnoterade Transatlantic och Percy Österström köpte tillbaka Multidocker från Transatlantic. Nu är hela hans fokus på just Multidocker. Anledningen till att Multidocker grundades var att Percy Österström redan tidigt hade identifierat svagheterna inom hamnlogistik. Han såg vilka pengar som slutkunder, rederier, åkerier och andra aktörer förlorade på att fartygen var tvungna att ligga i hamn onödigt lång tid. 
 – Vi hade identifierat bristerna i logistikkedjan och startade Multidocker för att lösa dilemmat först och främst åt Österströms Rederi. Numera är marknaden betydligt större, berättar Percy Österholm. 
Förbättrar miljön
I oktober sålde bolaget sju maskiner till det brasilianska företaget Fibria, världsledande inom pappersmassa gjord på eukalyptus. Förutom att logistiken går snabbare bidrar maskinen till mindre miljöpåverkan. Anledningen är att den ersätter en rad mindre maskiner, samt att Multidockers maskiner kan drivas på el. 
 – Kunder kan radikalt minska energiåtgången per ton som förflyttas. Lägg till lägre arbetskraftskostnader och att väntetiderna för fartyg och fordon förkortas så har man minst tre bra anledningar till att byta till oss, avslutar Percy Österström. 
  • Fakta: MultiDocker Cargo Handling 
  • Bolaget genomför en nyemission som kommer att tillföra bolaget 23 miljoner kronor under november månad. I nästa skede kommer Multidocker att noteras på NGM Nordic MTF. 
  • Information om emissionen och noteringen kommer att publiceras på www.multidocker.com