Från vänster: Max Heger, vd för framgångsrika GodFond som i dagsläget förvaltar 750 miljoner kr, Stefan Krook, grundare av GoodCause, och tidigare Catella-chefen Johan Björklund, vd för Goodcause Invest. Trion fortsätter enträget att utveckla GoodCause-stiftelsens arbete att skapa avkastning till låga summor och/eller volontärt och skänka mesta möjliga summa pengar till välgörenhetsorganisationer.

Publicerad 31 aug 2012

GoodCause ”avgiftsfria” företagsobligationer dubbel möjlighet för investerare


Den tidigare Catella-chefen Johan Björklund och GoodCause-grundaren Stefan Krook satsar nu på investeringar i företagsobligationer och låter andra ta rygg utan krav på egen ersättning. Inom stiftelsen GoodCause görs investeringarna i ett nytt bolag som är öppet för alla att investera i. Målet är att med lågt risktagande ge spararen en årlig absolut avkastning på 5 procent. Investeraren behåller den absoluta merparten av avkastningen, och om det går det bra kommer summor motsvarande avgifter i andra fonder skänkas till välgörenhet.

Stefan Krook startade stiftelsen GoodCause som står bakom de framgångsrika bolagen GodEl och GodFond. Affärsidén är minimala omkostnader och maximala bidrag till välgörande organisationer. Nu startar stiftelsen GoodCause det tredje bolaget GoodCause Invest där privata investerare till och med den 20 september kan investera genom en emission och samtidigt själva välja vilken välgörenhetsorganisation pengarna ska gå till. Investeringsformen är företagsobligationer och syftet är att generera en långsiktig stabil absolut avkastning.

– Ibland har man tur. Jag ville investera i företagsobligationer men ville att ett proffs skulle sköta det. Johan Björklund tog chansen att göra gott genom att skänka sin tid och sin kompetens till GoodCause. Därmed möjliggjordes för mig och alla andra, som vill och kan investera minst 100 000 kr, att komma åt denna marknad på ett smart sätt, säger GoodCause grundare Stefan Krook entusiastiskt.

 

GoodCause andra två bolag har framgångsrikt skänkt 20 miljoner till välgörenhet hittills. Ryktet bland kapitalinvesterare och elkunder har spridit sig och företagen växer stadigt.

Stefan Krook fick på ett tidigt stadium med sig näringslivsprofilerna Karl-Johan Persson, H & M, Robert af Jocknick, Oriflame, och Per Ludvigsson, ordförande InterIkea, som skänkte pengar och oavlönat engagerade sig i GoodCause styrelse. Lasse Åberg designade ideellt GodEls logotype och var draghjälp i reklamfilmer när det begav sig.

 

– Just nu är företagsobligationer bland det bästa man kan investera i, då de ger en stabil och långsiktig avkastning till en balanserad risk. Med lång erfarenhet från finansbranschen vill jag omsätta min kunskap till en god gärning, säger Goodcause Invests förvaltare och tillika vd Johan Björklund. 

Genom Björklunds, styrelsens och advokatfirman Vinges volontärinsats, samt överenskommelser om låga avgifter till banker och andra, kommer Goodcause Invest inte behöva ha några förvaltningsavgifter. I kalkylen förutspås en halv procent av hela kapitalet årligen gå till välgörenhet, förutsatt att avkastningen når uppställda mål. 

Löptiden för investeringarna kommer att harmonisera med löptiden för vinstandelslånet. Bolagets risknivå kontrolleras i första hand av Johan Björklund, som baserar alla företagsinvesteringar på en fundamental kreditanalys och rapporterar direkt till styrelsen.
Bolaget kommer i huvudsak att investera i ca 10–15 svenska och nordiska bolag.

– Att investera i företagsobligationer ligger i tiden då bankräntorna är låga och aktiemarknaden är stukad. Om man är intresserad av företagsobligationer erbjuder vi en väldigt unik möjlighet, säger Johan Björklund.

 

 • Investeringsfakta:
 • GoodCause Invest I AB ger ut vinstandelslån (där investerarna inte äger bolaget utan får en andel av vinsten). Vinstandelen är 100 procent upp till riskfri ränta (f.n. 1,15 procent), därutöver går 15 procent till välgörenhet.

 • Anmälningstid:
  Anmälningssedeln skall vara GoodCause Invest I AB tillhanda senast 20 september 2012

 • Besked om tilldelning:
  senast 24 september
 • Likvid: 28 september
 •  
 • Teckningsbelopp: min 100.000 kr, därefter multiplar om 100.000 kr
 •  
  Totalt lånebelopp:
  max 400.000.000 kr

 • Lånets löptid:
  1 oktober 2012 – 31 mars 2017

 • Räntebetalning:
  årligen den 31 mars
 • Anmälningssedel finns på www.gcinvest.se
 • ISIN: SE0004696185
 •