Teknikbolaget Insplorions lukftvalitetsensor, som har integrerats i ett system för smart bekysning, har nu sålts till en svensk kommun.

Publicerad 10 jan 2020

Genombrottsaffär för svenska teknikbolaget

Går in i kommersiell fas.
De positiva nyheterna duggar tätt för Spotlight-noterade Insplorion. Ett viktigt genombrott är affären där en större svensk kommun köper ett system med bolagets luftkvalitetssensor. Kursen är upp 20 procent senaste månaden.

– Den här affären är ett kommersiellt genombrott för vår luftkvalitetssensor och vi får också en viktig första referenskund för vårt integrerade system, säger Insplorions vd Patrik Dahlqvist. 

Affären med Mölndals Stad har skett i samarbete med företaget Leading Lights, som tillverkar smart belysning för utomhusbruk. De båda bolagen började samarbeta för två år sedan och Leading Lights har integrerat Insplorions luftkvalitetssensor i sin belysningsplattform. 

Sensorn gör möjligt för kunden, i det här fallet Mölndals Stad, att kontinuerligt mäta halten av kvävedioxid i stadsluften. Utsläpp av den giftiga gasen kvävedioxid är ett av de allvarligaste miljöproblemen i städerna, och med exakta uppgifter om den aktuella halten föroreningar kan precisa och effektiva åtgärder vidtas. 

Läs mer här

Samarbete ska möjligggöra vätgasbilar

En annan nyhet från slutet av förra året var att Insplorion inleder ett samarbete med PowerCell – ett svenskt bolag noterat på Nasdaq First North – som är världsledande inom bränslecellsteknik. Samarbetet syftar till att effektivisera vätgas som energikälla, vilket är en viktig del av omställningen från fossil energi till mer hållbara och fossilfria alternativ. 

– Det här breddar användningsområdet för vår sensorplattform, säger Dahlqvist.

Samarbetet med PowerCell är en del av ett större projekt där även Chalmers Tekniska högskola i Göteborg ingår. Statliga Energimyndigheten gick nyligen in med ett stöd på knappt 4 miljoner kronor. Den totala budgetramen för projektet, som ska löpa under två år och där också EU ingår som finansiär, uppgår till 160 miljoner. 

Läs mer här

– Det tyder på en hög ambitionsnivå i projektet. Och vi på Insplorion ser en stor marknadspotential i att göra vätgasbilar mer driftssäkra, vilket är vårt fokus i samarbetet, säger Dahlqvist, som också menar att samarbetet med PowerCell i sin tur kan generera nya kontakter och därmed fler affärer för Insplorion. 

– PowerCell är ett globalt företag, och under förra året gjorde de en licensaffär med den tyska elektronikkoncernen Bosch, säger han.

Nya försäljningsframgångar för bolagets
mätinstrument

Att Insplorion nu gjort en första försäljning av sin luftkvalitetssensor
innebär att bolaget inom kort kan ha två intäktsben. Sedan tidigare säljer
Insplorion sitt utvecklade mätinstrument, och såpass sent som i januari i år
blev det klart med ännu en affär. Insplorion säljer ett instrument till
University of Sheffield, vilket dessutom är den första försäljningen av
mätinstrumentet på den brittiska marknaden.

– Den här affären är ett kommersiellt genombrott för vår luftkvalitetssensor och vi får också en viktig första referenskund för vårt integrerade system, säger Insplorions vd Patrik Dahlqvist.

– Försäljningen av mätinstrumentet är ett affärsområde som generar ett positivt kassaflöde. När vi nu också får igång försäljningen av vår luftkvalitetssensor blir det stort affärsmässigt steg framåt för bolaget, säger Dahlqvist. 

Parallellt med utvecklingen av luftkvalitetssensorn fortgår utvecklingen av bolagets batterisensor, och Insplorion har kommunicerat
positiva nyheter även inom detta affärsområde. Batterisensorpatentet har nämligen
godkänts i Japan, vilket innebär att Insplorion nu har patent för både den
kinesiska och den japanska marknaden. Sedan tidigare har bolaget patent för EU och
ansökan är under behandling i USA och Sydkorea.

Batterisensorprojektet syftar till att förbättra
mätningarna av batteriers laddstatus och hälsa, vilket i sin tur ökar
batteriernas kapacitet. Sensorn förväntas få stor betydelse för inte minst den
växande elbilsmarknaden. Insplorion blev i november beviljade knappt 5 miljoner
kronor från EU för att i samarbete med bland andra FIAT och Volvo, integrera
sensorn i nästa generations fordonsbatteri. Hela projektet, som alltså
finansieras av EU, uppgår till cirka 100 miljoner kronor.

Läs mer här

Fakta – Insplorion

Insplorion bedriver utveckling och kommersialisering inom nanotekniken, vilket omfattar teknik som utförs på atomnivå (en nano = en miljondels millimeter). Exempel på områden där nanoteknik används är inom bioteknik, kemi samt miljö- och livsmedelsteknik. 

Insplorion säljer ett mätinstrument som gör det möjligt att i realtid studera olika reaktioner på nanonivå som används inom till exempel forskning kring nya material och läkemedel.
Insplorion utvecklar också sensorer, som mäter olika kemiska föreningar med hög noggrannhet. 

Bolaget två huvudsakliga sensorprojekt är sensorer för mätning av laddningen i batterier samt sensorer för mätning av luftkvalitet. 

Insplorion är noterat på Spotlight Stock Market. 

Se bolagets hemsida här.