Publicerad 15 juni

Genombrott för den hållbara stomtillverkaren – rekordomsättning och notering runt hörnet


Med en produkt som är unik och till 99 procent gjord av trä står IsoTimber inför ett genombrott. 2020 hade bolaget en tillväxt om hela 61 procent och redan nu har IsoTimbers orderingång passerat den omsättningen. Kunderna står på kö och bolaget genomför nu en offensiv nyemission för att ta tillvara på möjligheterna. Under 2022 väntar en börsnotering.

Byggbranschen och fastighetsbranschen står inför en stor klimatomställning. Uppemot 20 procent av koldioxidutsläppen kommer från just dessa sektorer. Därför är det inte konstigt att klimatsmarta byggnader just nu är oerhört populära på marknaden, och inte minst IsoTimbers lösning, som nyligen användes som stomme i den kände arkitekten Jonas Bohlins verk Skogsvillan.

– Vi har extremt högt tryck just nu på offertförfrågningar. Det står närmare 70  intresserade på kö bara för att få en offert från oss. Inte minst är effekten av vår medverkan i Grand Designs Sverige, med Skogsvillan ritad av den kände formgivaren och arkitekten Jonas Bohlin, påtaglig.  Att komma hit där vi står nu har tagit längre tid än vi trodde, men nu är genombrottet på gång, säger Janina Östling, Styrelseordförande i IsoTimber.  

Läs mer om hur du investerar i IsoTimbers emission!

Läs också Stockpickers analys av IsoTimber här!

Unik produkt med fokus på hållbarhet

IsoTimbers patentsökta byggteknik gör att de kan bygga isolerande och bärande väggar som består av trä och luft. Väggelementen binder koldioxid, innehåller ingen tätande plastfolie och ger ett bra inomhusklimat. Dessutom förädlas sågspånet som bildas i produktionen till pellets och de utsågade bitarna för fönster används i väggelementen. De robusta byggblocken kan återbrukas för att sedan återvinnas till träfiberskivor, vilket ger ett resurseffektivt användande av materialet.

– Hela produkten i sig är unik. Vår mest sålda väggdimension består av 99 procent  trä, vilket är ett fossilfritt material, och dessutom är den robust, lätt att montera och återbrukbar. Eftersom produkten är gjord av trä binder den även mycket koldioxid, berättar Östling.

Flera viktiga samarbeten och milstolpar

För IsoTimber är det viktigt att ta sig framåt och bryta ny mark. Nyligen ingick man ett viktigt samarbete med Leva Husfabrik. De har ett koncept som matchar väl med IsoTimber, där hållbarhet och klimat är ett fokus. Exempelvis  kan Leva Husfabrik erbjuda solceller integrerade i sina taklösningar. 

– Leva Husfabrik tycker att IsoTimber är så pass bra att de vill leverera alla sina hus framöver med vår stomme kombinerat med massiva KL-träskivor, vilket vi tycker är jättekul. Vi räknar på första projektet nu och vi tror att de kommer bli en väldigt viktig kund framöver, säger Östling.

Peab på kundlistan

En annan viktig milstolpe IsoTimber uppnått är ett stort projekt tillsammans med PEAB-ägda Hälsingebygg. Då levererade man väggarna till ett äldreboende med 48 lägenheter där entreprenören blev mycket nöjd med leveransen.

– Vi är såklart stolta över att alla delleveranser gick helt enligt tidplan i ett så här pass stort  projekt. Det är ett bra referensprojekt som ger förtroende för vår leveranskapacitet. säger Östling.

Läs mer om hur du investerar i IsoTimbers emission!

Från 99 procent fossilfritt till 100 procent

IsoTimber ingår i ett forskningsprojekt med Stora Enso och Moelven för att ta fram ett biobaserat lim. Skulle projektet lyckas kommer det göra att bolaget går från 99 procent fossilfria byggelement till 100 procent. 

– Lyckas vi med detta projekt, som projektleds av RISE, skulle det göra oss ännu mer unika och förbättra marknadsfördelen ytterligare inom byggbranschen, säger Östling. 

Ljus framtid väntar

IsoTimber planerar för en notering under 2022. Marknadsförhållandena är fördelaktiga och tillväxten för bolaget är hög. Just nu tar bolaget in knappt 24 miljoner kronor för att ta tillvara på sitt starka momentum. 

– Vi har en hög tillväxt nu. Med kapitalanskaffningen vill vi tillvarata det starka marknadsläge som råder inom byggbranschen, där det finns ett mycket stort intresse av att bygga hållbart med trä, säger Östling. 

Förutom ett utökat behov av rörelsekapital är planen att använda kapitalet till att ta hem produktionslinjen från underleverantör för att på så vis kunna säkra produktion och leveranstid, men även minska tillverkningskostnaderna. Dessutom vill IsoTimber stärka säljvolymen genom certifieringar, utveckla egna husmodeller och öka kundnärvaron.

Läs mer om hur du investerar i IsoTimbers emission!

Erbjudandet i korthet

Teckningsperiod: 9 – 30 juni 2021
Teckningskurs: 72 kronor per stamaktie
Emissionsvolym: Cirka 23,8 MSEK
Värdering (pre-money): Cirka 118,8 MSEK

Läs mer om hur du investerar i IsoTimbers emission!
www.isotimber.se
Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.