Deflamos VD Johnny Bodin

Publicerad 22 maj 2017

Genombrott för Deflamo – gör offensiv nyemission

Miljövänligt flamskyddsmedel ritar om spelplanen
Specialkemiföretaget Deflamo fick sitt kommersiella genombrott i 2016. Nu genomför bolaget en offensiv nyemission på cirka 24 miljoner med målsättningen att nå lönsamhet 2018.

– Vi fick vårt kommersiella genombrott i fjol och ser
väldigt ljust på framtiden, säger flamskyddsproducenten Deflamos VD Johnny
Bodin.

Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklat ett
miljöanpassat och biologiskt nedbrytbart flamskyddsmedel. Produkten , som går
under namnet Apyrum, är ett tydligt alternativ till de befintliga
flamskyddsmedel som ofta är baserade på miljö- och hälsofarliga ämnen. Bolagets
produkt kan användas inom en rad olika tillverkningsprocessen, men initialt man har valt att fokusera på den Europeiska PVC-industrin.

Ökande volymer

Deflamo, som grundandes redan 2004, fick sin första stora
order under fjolåret. Efter mer än två års tester började i fjol en stor, icke
namngiven, internationell industrikoncern köpa Apyrum för en ny miljöprofilerad
produkt. Volymerna har successivt ökat och för närvarande uppgår de till
omkring sex ton i månaden.

– Kunderna vill inte ha giftiga produkter och just nu är trenden
urstark mot miljövänliga alternativ, säger Johnny Bodin.

Mycket stor marknad

Enligt en analys från Analyst Group, som gjordes under 2016,
beräknas marknaden för flamskyddsprodukter uppgå till över 10 miljarder dollar
2019.

Allt flamskydd som används av industrin är godkänt, men det
finns mer eller mindre skadliga produkter. De farligaste produkterna är de halogena,
de fosforbaserade icke halogena produkterna ses idag som mer miljövänliga.

Miljövänligt tar över

Johnny Bodin anser dock att det är lite av en chimär. Han
menar att ingen av dessa produkter egentligen är att betrakta som miljövänliga.

– Allt är relativt. De icke halogena är mindre skadliga, men
därmed inte miljövänliga. Vår produkt, Apyrum är nedbrytbar och miljövänlig på
riktigt. Det är bara en tidsfråga innan de miljövänliga alternativen helt tar
över, säger han.

Han är övertygad om att det inom en snar framtid kommer att
ske en omkategorisering och att även de fosforbaserade produkterna kommer att
klassas som icke miljövänliga.

Inne på upploppet

Fjolårets kommersiella genombrott i kombination med att
andra stora kundprojekt är inne i ett slutskede gör att Deflamo nu genomför en
nyemission på närmare 24 miljoner kronor.

– Vi har flera kundprojekt som är inne på upploppet och det
viktigaste för oss är nu att driva dem i mål, säger Johnny Bodin.

Det handlar om tester som genomförts under 2-3 år med några
stora internationella bolag och sannolikheten för att nå hela vägen bedömer han
som hög. Dessutom har Deflamo några mindre projekt i gång inom
cellulosaindustrin. Delar av emissionslikviden ska även gå till att lösa en
bryggfinansiering på 5 miljoner kronor som bolaget tidigare fått från ägarna.
Återbetalningen beräknas ske i juni, när emissionslikviden är på plats.

Målsättning nå
lönsamhet 2018

Johnny Bodin vill inte lämna några specifika prognoser om
framtiden, men säger ändå att bolagets målsättning är att vara lönsamma 2018.
För att nå dit behöver bolaget fortsätta att satsa på forskning och utveckling
och dessutom stärka sina försäljningskanaler.

– Det finns redan väl fungerande samarbeten, men vi vill ha
mer av den varan, inte minst inom försäljning och marknadsföring, avslutar han.

 

 

  • Fakta om Deflamos nyemissionen

  • Volym Företrädesemission om cirka 23,6 MSEK
  • Villkor Två (2) befintliga aktier ger rätt att teckna tre
    (3) nya B-aktier
  • Teckningskurs 0,80 kronor per aktie
  • Teckningstid 26 maj-9 juni 2017 
  • Ytterligare fakta om nyemissionen hittar du här.