Publicerad 1 mar 2017

Fulltecknande emissioner för Combigene och CLS bådar gott

Emissioner följs upp
Aktietorgsnoterade Combigenes företrädesemission övertecknades. Även medicinteknikbolaget CLS:s emission slog väl ut med en teckningsgrad på 184 procent.

Inför emissionen skrev Investerarbrevet om Combigene, ett bolag som utvecklar en genterapeutisk behandling mot epilepsi. I februari genomförde bolaget en företrädesemission på drygt 14 miljoner kronor som blev övertecknad. 
– Tack vare det betydande kapitaltillskott som nyemissionen innebär kan vi nu inleda arbetet med den prekliniska långtidsstudie vi planerar att påbörja under andra kvartalet i år, berättar Combigenes vd Jan Nilsson. 
Även CLS företrädesemission gick bra och bolaget tillfördes nästan 24 miljoner kronor före emissionskostnader. Motsvarande cirka 95 procent av emissionen tecknades med företrädesrätt. Emissionens teckningsgrad var 184 procent. Läs Investerarbrevets tidigare artikel om CLS här.
– Det finns ett stort intresse för CLS och det område som vi verkar inom, vilket visar sig bland annat genom överteckningen i emissionen, säger Lars-Erik Eriksson, VD i CLS.