Sten Corfitsen, vd för Drive-Energy.

Publicerad 3 jun 2015

Fulltankat Drive-Energy på väg mot världsmarknad


Med ett unikt system för automatisk tankning av bilar ska bolaget Drive-Energy AB (publ) nu ta nästa steg i sin utveckling. Företagets teknik står inför ett genombrott och den första kundleveransen är gjord. Målet är att expandera, öka produktionen och säkerställa framtida leveranser. För att finansiera expansionen genomför bolaget en nyemission och notering på Mangold listan.

– Det är ingen tvekan om att vår teknik kommer få stor spridning på liknande sätt som andra automationskoncept som till exempel automatiska biltvättar och bankomater fått i sina respektive branscher. Vi tillför ett nytt marknadsföringsverktyg och nya argument till den konkurrensintensiva drivmedelsförsäljningen. Det räcker inte längre med att erbjuda ”den sjätte koppen kaffe gratis” för ökad kundlojalitet, säger Sten Corfitsen vd för Drive-Energy. 

Drive-Energy har under en 20 års period utvecklat ett unikt system för automatisk tankning av bilar även kallat ADR (Automatic Drive-Thru Refueling). Företagets produkt går under namnet Fuelmatics och består dels av ett system för tankning med automatpumpar och dels av en terminal för betalning i samband med tankningen. 

Med hjälp av ADR-systemet tankas bilen helt automatiskt. Fo¨raren parkerar bilen bredvid betalstationen och under tiden som fo¨raren sköter betalningen via kreditkort, känner ADR med hja¨lp av kameror av var tankluckan och tanklocket sitter. Tankningen utförs därefter utan att bilisten behöver gå ur bilen.

– Det är ett snabbare, renare och bekvämare sätt att tanka. För de som har svårigheter att stiga i- och ur bilen är det extra uppskattat. Flera handikapporganisationer har uttryckt sin uppskattning för det vi gör, säger Sten Corfitsen.

Produkten har gått igenom flera utvecklingsstadier och kan idag, tack vare en omfattande vidareutveckling av grundtekniken, säljas mot en global marknad till acceptabla kostnadsnivåer och med minimial anpassning för slutanvändaren.

– Den enda anpassningen som bilisten behöver göra är att montera ett nytt tanklock, det går på 20 sekunder. På sikt kommer det inte behövas någon anpassning alls, då många biltillverkare har börjat införa vår typ av lock redan i produktionen, säger Sten Corfitsen och fortsätter:

– Vi jobbar för närvarande på att ytterligare förenkla tankningen genom en kompletterande smartphone app. Via appen behöver bilisten, väl inne i tankningsstationen, bara bekräfta tankningen. Kvitto skickas sedan per automatik efter en avläsning av registreringsskylten.

Stor potentiell marknad

Marknaden för ADR-system mot personbilar och tankstationer är enorm, Drive Energy har själva uppskattat marknadspotentialen för målgruppen till 50 miljarder tankningar per år. 

Bolaget bedömer att efterfrågan på bolagets produkter kommer drivas av bland annat oljebolag, köpcentra och oberoende tankstationer som ser värdet av produkten i sin marknadsföring och differentieringsstrategi. Men förfrågningar har även kommit från andra typer av kunder.

– Vi har bland annat fått förfrågning från ett bussbolag i Asien som idag genomför tusentals tankningar dagligen med speciell personal. Dessutom har två bilfabriker, som ska ersätta tankningspersonal med tankningsrobotar, visat intresse. Värdet av att vårt system kan ersätta hälsofarlig manuell tankning är stort, säger Sten Cortfitsen.

Nyemission och notering

I samband med notering på den så kallade Mangold listan, en inofficiell marknadsplats som administreras av fondkommissionären Mangold, gör Drive-Energy en nyemission. Syftet är att finansiera fortsatt expansion med tillhörande investeringar i produktion och försäljning.

– Med nyemissionen vill vi säkerställa att vi kan säkra en fortsatt expansion, vi upplever att intresset för vår produkt är mycket stort. Det faktum att vi hittills är relativt ensamma om en kostnadseffektiv lösning för automatisk tankning gör också att vi vill dra nytta av försprånget. Noteringen på Mangold listan ska ses som ett första steg mot en notering på någon av de större aktiebörserna, avslutar Sten Corfitsen.

  • Fakta: Nyemission Drive-Energy AB
  •  
  • • Teckningstid: 25 maj 2015 – 15 juni 2015
  • • Teckningspost: 1000 aktier (6 000 SEK) 
  • • Teckningskurs: 6 SEK per aktie 
  • • Emissionsvolym: 833 334 aktier
  • • Emissionsbelopp: 5 000 004 SEK
  • • Antalet aktier före emission: 6 820 223 aktier 
  • • Värdering (pre-money): 40 921 338 SEK
  • • För ytterligare information, klicka här