Johanna Englundh om fondsparande

Fullt fokus på aktiefonder i juli

Svenskarna fortsätter att nettospara i fonder. Under juli landade nysparandet på 19,1 miljarder kronor. Merparten gick till aktiefonder och störst del av kakan fick global- och Sverigefonder.

Fondbolagens förening har sammanställt statistik över svenskarnas fondsparande i juli. Nettoinflödet blev 19,1 miljarder kronor, varav 10,1 miljarder gick till aktiefonder. Även blandfonder och långa och korta räntefonder såg ett positivt nettosparande.

God börsutveckling

Under juli steg många börser runt om i världen och Stockholmsbörsen ökade med 7,5 procent inklusive utdelningar. Bland aktiefonder var insättningarna störst i Sverigefonder, men globalfonder, tillväxtmarknader och Europafonder såg nettoinflöden. Däremot var svenskarna försiktiga med Asien- och Kinafonder som hade nettouttag.

– Föga förvånande tar globalfonder och Sverigefonder majoriteten av inflödet i aktiefonder, två fondkategorier som i snitt stigit 19 respektive 25 procent sedan årsskiftet, säger Johanna Englundh, sparekonom på Fondbolagens förening och fortsätter:

– Vad gäller branschfonder, som levererat en genomsnittsavkastning om 18 procent sedan årsskiftet, är spararna inte lika övertygade även om nettoutflödena upphörde i juli.