Publicerad 1 juli 2021

Freja eID – ett snabbväxande Saas-bolag för den digitala kundresan


Freja eID är en aktie som hittills flugit under många investerares radar. Under de senaste åren har bolaget byggt upp en intressant portfölj av digitala tjänster som förbättrar den digitala kundresan från nyregistrering till checkout och allt däremellan.


Grunden i Freja eID är en statligt godkänd e-legitimation. Förutom att hantera användarnas digitala identiteter erbjuder Freja också möjligheten för användaren att dela verifierad, säkerställd, data på ett enkelt sätt. Det  öppnar upp för helt nya affärsmöjligheter jämfört med traditionella e-legitimationer. 

– Vi erbjuder en tjänst som låter användare och tjänster mötas, interagera och göra transaktioner. Många investerare har ännu inte sett helheten i vårt erbjudande och tror att vi enbart ägnar oss åt digital inloggning och signering, säger Freja eID:s vd Johan Henrikson. 

Freja eID:s delårsrapport [ länka] för första kvartalet visar på en kraftig tillväxt. Under perioden ökade antalet registrerade användare vilket även var fallet med transaktioner, avtal och intäkter. 

Se Johan Henriksons presentation på Investerarafton.

Bolaget hade vid första kvartalets utgång 285 avtal med offentliga och privata tjänster som exempelvis Skatteverket, 1177, Resurs Bank och Svenska Spel. Detta motsvarar en årlig ökning på 60%. Antalet användare var 142 000 vilket motsvarar en årlig ökning på 288%.

– Allt fler ansluter sig till oss. För varje tjänst och varje användare som kommer ombord skapas en affärsmöjlighet när vi underlättar mötet mellan användarna och tjänsterna. Då uppstår också en stor potential sett till lönsamhet. 

En affärsmöjlighet i varje del av kundresan

Freja underlättar varje del i kundresan oavsett vilken roll användaren har. Det kan vara som onlinekund hos ett spelföretag eller som anställd på en kommun och det kan fungera så här: 

  1. Vid en nyregistrering ser Freja ser till att tjänsten får den information om användaren som behövs, förutom en säker identifiering kan det vara adress, e-post och mobilnummer. 
  2. Freja underlättar sedan interaktionen genom att göra det enkelt att logga in på tjänsten med Freja-appen, utan krångliga lösenord. 
  3. Som Freja-användare kan man genom appen upptäcka nya och relevanta tjänster och med ett enda klick bli kund (se steg 1)
  4. Freja är med hela vägen till att knyta ihop en transaktion mellan användaren i tjänsten, exempelvis att godkänna en kortbetalning vid ett onlineköp eller att en arbetsgivare skriver under ett anställningsavtal digitalt. 

– Med vår digitala identitet kan våra användare hantera hela kundresan med full koll på samtycke och vilken information man delar med vem. Vi knyter också ihop det digitala med det fysiska genom att du kan använda Freja som fysisk ID-handling på många ställen berättar Johan Henrikson. 

Läs analyser om Freja här

En skalbar Saas-modell för intäkterna

Freja är gratis för användarna. Tjänsterna betalar i de flesta fall en månatlig prenumerationsavgift och ibland även en transaktionsavgift på några ören för att använda grundfunktionerna, som exempelvis inloggning och signering. Prismodellen är skapad för att uppmana regelbunden användning och stora transaktionsvolymer. 

För mer värdefulla transaktioner, som exempelvis en nyregistrering där Freja skickar med verifierad kunddata eller där användaren upptäcker en tjänst via Freja, betalar man per transaktion. En sådan transaktion kan vara värd uppåt flera hundra kronor. 

Freja ger användarna verktyg som gör att de hanterar hela den digitala kundresan så smidigt och säkert som möjligt. 

– Att vi dessutom kan berika upplevelsen – exempelvis genom att hjälpa användaren upptäcka nya tjänster – är nog den stora skillnaden mellan oss och andra, säger Johan Henrikson. 

Det finns företag som specialiserar sig på nyregistreringen, eller som enbart erbjuder e-legitimering och andra som hjälper användare upptäcka nya tjänster. 

– Men det är bara Freja som har ett erbjudande för hela kundresan. Det tror vi kan bli en otroligt värdefull affär, slår Johan Henrikson fast.