Publicerad 28 feb 2019

Från ifrågasatt till succé

Vi rör om i grytan rejält
Sedan FundedByMe tog steget in på den svenska finansmarknaden har bolaget rört om rejält i grytan. Mängder av entreprenörer har finansierat sina livsverk via crowdfunding-plattformen. FundedByMe:s dryga 1 000 aktieägare har varit med på resan och nu stundar en direktnotering den 8 mars.

På bara några år har crowdfunding gått från att vara ett ifrågasatt inslag på finansmarknaden till succé. FundedByMe är en av de ledande aktörerna inom sektorn. Bolagets affärsidé får allt fler anhängare och med mer än 1 000 aktieägare gör nu FundedByMe något så ovanligt som en direktnotering på NGM Nordic MTF.

Läs hela FundedByMe:s investeringsmemorandum.

– Vi gör nu det vi hoppas att våra kunder ska kunna göra i framtiden, att få en bra affärsidé att bli något stort, säger FundedByMe:s grundare och vd Daniel Daboczy.

En naturlig del av kapitalmarknaden

När crowdfunding gjorde sin entré på svenska finansmarknaden för några år sedan ansågs den vara en sista utväg för företag som var i behov av nytt kapital. Crowdfunding var nytt, konstigt och ganska ifrågasatt. Men sedan dess har fenomenet blivit allt mer etablerat. I dag ser allt fler företag crowdfunding som ett naturligt sätt att få tillgång till riskkapital. Och under 2018 kom också Finansdepartementet med Gräsrotsutredningen, ett gediget underlag som ställde sig positiv till crowdfunding/gräsrotsfinansiering.

Enligt Daniel Daboczy är crowdfundingbranschen fortfarande bara i sin linda. Han är övertygad om att förändringen på finansmarknaden bara har börjat och att den nu kommer att fortsätta i en allt snabbare takt.

– Finansindustrin är väldigt konservativ och domineras av några få aktörer. Vi rör om i grytan rejält. Storbankerna har i princip haft monopol på att ”hjälpa” företag med finansiering. Det vill vi förändra, dessutom ligger det en enorm potential i den stora medelklassen som tidigare enbart kunnat investera sent genom börsen, säger Daboczy.

– Även om vi var ifrågasatta initialt har vi alltid levererat och det tänker vi fortsätta med. Vår ambition var från början hjälpa bolag med kapitalbehov och samtidigt få dem att växa, säger han.

Notering utan gammelfinansen

Genom att göra en så kallad direktnotering vill Daniel Daboczy dels visa att det går att ta sig till börsen utan gammelfinansen support. Dels vill han lära av processen så han och FundedByMe kan hjälpa sina kunder att göra samma resa.

– För oss handlar noteringen inte om att få in nytt kapital. Det handlar om lärande och om att ge våra dryga 1 000 finansiärer en ökad frihet. Vår tro och förhoppning är att de fortsätter vara med oss, men vi vill nu ge dem möjligheten att enkelt både kunna öka och minska sitt ägande, säger Daboczy.

Enligt Daniel Daboczy är det dock minst lika viktigt att ge andra möjligheten att kunna vara med och förändra den svenska finansindustrin.

– Jag skulle gärna se att FundedByMe blir lite av en folkaktie. Det vi gör är något som påverkar både näringslivet och vanliga människor och därför finns en stor potential för dem att vara med.

Stora framtidsplaner

I och med noteringen på NGM Nordic MTF den 8:e mars 2019 har FundedByMe uppnått en milstolpe i bolagets utveckling. Men enligt Daniel Daboczy är detta bara ett delmål. Bolaget ska växa sig större och starkare genom att hjälpa sina kunder i en än större omfattning och på så vis bli en aktör att räkna med inom fler områden av finansmarknaden.

– Förvärvet av Laika Consulting i höstas är en del av den strategin. Med sitt stora nätverk och sin kompetens inom IR är Laika en viktig aktör för mindre noterade och onoterade bolag när det kommer till kapitalanskaffning, säger han.

FundedByMe har en offensiv ambition för framtida tillväxt. Ett avstamp för den strategin väntas komma under innevarande år då EU kommer att presentera tydligare regler för crowdfundingindustrin.

– Vi är redo att snabbt anpassa oss till nya regelverk och har mycket i pipeline. Ambitionen är att vara med våra kunder från sådd till börs. Det innebär att vi avser bredda affären ytterligare. Det kan ske genom samarbeten, förvärv eller att vi startar nya affärsområden, säger Daboczy.

Exakt hur en sådan tillväxt strategi kommer att se ut vill FundedByMe-chefen inte konkretisera.

– Vi har alltid haft ambitionen att skapa en global portal för crowdfunding, men även verka för samhällsförbättring där vi har möjlighet. Den ambitionen ligger fast. Men vi sneglar även på vad vi kan göra inom corporate finance och kapitalförvaltning. Först ska vi invänta EU:s besked kring de nya reglerna, därefter kan vi nog berätta mer om framtidsplanerna, avslutar Daniel Daboczy.

Snabbfakta om FundedByMe

FundedByMe är den snabbast växande crowdfunding-plattformen i Skandinavien inom equity crowdfunding. Under de senaste åren bolaget hjälpt över 470 företag från 25 olika länder och samlat in över 550 miljoner SEK. Företaget har över 250,000 registrerade investerarmedlemmar över hela världen. FundedByMe har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige med samägda partnerbolag i Finland, Polen, Singapore, Malaysia, Nederländerna och Dubai. För mer information besök www.fundedbyme.com

FundedByMe äger sedan augusti 2018 Laika Consulting som ger ut investerarbrevet.se.