Publicerad 7 jan 2016

Framgångsrik prospektering för gruvbolaget Endomines

Nyemission i Endomines
Gruvbolaget Endomines AB som har producerat sammanlagt 3,5 ton guld sedan 2011 – motsvarande 700 kilo guld om året – genomför en nyemission. Bolaget är väl positionerat för att dra nytta av såväl rådande guldpris, som när det väntas stiga. Externa analytiker anser att guldpriset kommer att börja stiga under de kommande två åren.

Den 40 kilometer långa Karelska Guldlinjen ligger i östra Finland och gör skäl för sitt namn. Där har gruvbolaget Endomines sin verksamhet. Sedan bolaget började utvinna guld 2011 har Endomines producerat 3,5 ton guld. Det motsvarar 60 kilo guld per månad eller en genomsnittlig årsproduktion på 700 kilo. 

Endomines har under hösten, senast i december, släppt nyheter om att prospekteringen har gett resultat som var långt bättre än förväntat. 

– Vi är mycket nöjda med utfallet av prospekteringen. Resultaten är de bästa någonsin sedan vi tog över Pampalogruvan och visar på ett högt guldinnehåll, berättar Markus Ekberg, vd för Endomines. 

Väl förankrad strategi för lönsamhet

Hjärtat i bolagets verksamhet är Pampalo underjordsgruva med anrikningsverk. Förutom i Pampalo har bolaget gruvdrift i dagbrotten vid Pampalo East och Rämepuro som ligger i närområdet. Trots att Endomines producerat och sålt stora mängder guld har bolaget påverkats negativt av stora hedgebetalningar för guldprissäkring till bolagets bank Nordea, minskande guldhalter och mineralreserver över tid. Dessutom har guldpriset, framför allt räknat i dollar, fallit kraftigt sedan det stod som högst under 2011. 

Under sommaren och hösten har bolagets ledning med Markus Ekberg i spetsen tagit fram ett effektivt åtgärdsprogram för att nå lönsamhet. Den första delen i programmet var att omvandla de omfattande hedgebetalningarna till ett långfristigt lån och samtidigt komma överens med Nordea om att skjuta upp amorteringen av Endomines samtliga långfristiga krediter till 2018-2019. 

– Detta är mycket positivt eftersom vi nu själva kan disponera våra kassaflöden fullt ut ända fram till och med 2017. Därmed har vi finansiellt utrymme att utveckla Endomines verksamhet med fokus på prospektering så att vi kan uppnå en framtida lönsam gruvdrift, berättar Markus Ekberg. 

Selektiv gruvdrift

Den andra delen i åtgärdsprogrammet är ”selektiv gruvdrift”. Från och med början av 2016 kommer Endomines att bryta och anrika 125 000 ton malm i årstakt, vilket är en lägre volym än tidigare. Fokus ligger på malm som har högre guldhalt. När guldpriset stiger är planen att öka produktionen i riktning mot normal produktion på 400 000 ton per år.

– Detta gör vi för att anpassa verksamheten till det rådande guldpriset, vilket också skall påverka vår lönsamhet positivt. Områden med lägre guldhalt långtidssäkrar vi. När guldpriset börjar stiga och stabiliserats på högre nivå kommer vi att börja bryta även denna malm, berättar Markus Ekberg. 

Den tredje delen i åtgärdsprogrammet handlar om lägre personalkostnader. Endomines har från och med början av 2016 halverat antalet anställda i koncernen till cirka 35 personer genom permitteringar. 

Peak Gold talar för högre guldpris

Guldpriset nådde sin hittills högsta nivå under hösten 2011. Under de senaste fem åren har genomsnittspriset för guld varit 1 420 USD/oz. Under den perioden steg guldpriset från 1 390 USD/oz till som högst 1 890 USD/oz i september 2011. I mitten av december i år låg priset på 1 075 USD/oz. Eftersom USD har stärkts mot euron har Endomines inte påverkats fullt ut negativt av det lägre guldpriset i USD. 

Enligt analytiker kommer den globala guldproduktionen att nå sin högsta nivå, Peak Gold, under 2015 eller 2016. Till exempel uppskattar företaget Goldcorp att den globala produktionen minskar med 6 procent under de kommande tre åren och med nästan 18 procent under de kommande nio åren. 

– Vår uppfattning är att det minskade utbudet i kombination med ökad efterfrågan kommer att leda till ett högre guldpris. När så sker kommer vi åter att öka produktionen i våra gruvor, berättar Markus Ekberg. 

Endomines företrädesmission innebär att bolaget tillförs högst 70,8 miljoner kronor. Emissionen är säkerställd till drygt elva procent genom teckningsförbindelser. Teckning i emissionen sker under perioden 11-25 januari 2016. 

– Kapitalet ska användas till att säkra vår selektiva gruvdrift och prospektering i och omkring Pampalo. Dessutom stärkts vår finansiella bas, avslutar Markus Ekberg. 

  • Fakta om nyemissionen: 
  • Endomines AB genomför en företrädesemission under perioden 11-25 januari 2016 om högst 70,8 miljoner kronor. Syftet är att kapitalet ska användas till selektiv gruvdrift och prospektering i området i och omkring Pampalo. Emissionen syftar även till att förstärka Endomines likvida medel och finansiella bas. 
  • • Aktieägare i Endomines har företrädesrätt att teckna tre aktier för varje befintlig aktie
  • • Teckningskursen är 0,09 SEK per aktie
  • • Endomines tillförs högst 70,8 MSEK före emissionskostnader vid full teckning av emissionen
  • • Avstämningsdag för deltagande i emissionen är den 21 december 2015
  • • Teckning i emissionen ska ske under perioden 11-25 januari 2016
  • • Emissionen är säkerställd till 11,5 procent genom teckningsförbindelser
  • Läs mer om Endomines här.

Anmäl dig till investerarträffar genom att klicka på önskat event nedan: