Förvaltarna ser ljust på börsen – men svängig höst stundar

Börsen har mer att ge och ännu bättre ser det ut om ett halvår. Det visar Fondbolagens förenings Förvaltarbarometer.

Fondbolagens förenings Förvaltarbarometer har ett index mellan 0 — 100 och grundas på svar från 21 personer. Är siffran över 50 innebär det att fler förvaltare är positiva än negativa. För det tredje kvartalet är Förvaltarbarometern oförändrad med ett sammanlagt index på 65. Barometern är uppbyggd efter fyra frågor och på fråga ett – hur förvaltarna bedömer marknadsutsikterna i ekonomin i dagsläget – svarar en majoritet att de ser positivt på framtiden. Ingen svarar negativt.

”Trots att vi befarar ökad volatilitet under hösten till följd av en cocktail av olika orosmoln såsom högre inflation, arbetskraftbegränsningar i USA samt spridningen av deltavarianten tror vi ändå på en fortsatt positiv global börsutveckling under hösten. Detta eftersom rekordmånga bolag överträffade vinstestimaten i det andra kvartalet och vi ser många höjda helårsprognoser. För att vi ska se fortsatt stigande börser är det viktigt att bolagen levererar på sina prognoser och fortsätter leverera vinsttillväxt”, resonerar Sebastian Haq och Simone Hirschvogl, analytiker respektive förvaltare på SEB, enligt Fondbolagens förening.

Läs hela rapporten

Hur tror du att Stockholmsbörsen kommer att utvecklas det närmaste halvåret?

På den frågan svarar ingen ”mycket positivt”. Tolv förvaltare tror att börsen utvecklas positivt, medan sex förvaltare svarar ”varken positivt eller negativt”. Tre förvaltare tror att börsen backar.

Mer positiva på längre sikt

På längre sikt – ett till två år – är fler positiva till Stockholmsbörsen. 17 förvaltare anser att utvecklingen blir positiv, en ser mycket positivt på utvecklingen medan tre tror att den varken blir positiv eller negativ.

”Efter en stark global börs under 2021 med flera nya rekordnivåer i USA så tror vi att hösten kan komma att bjuda på ökad volatilitet driven av timingen kring minskade stödköp samt högre centralbanksräntor. Ur ett globalt perspektiv, så ser vi också att småbolagen som ledde återhämtningen efter pandemin nu börjat halka efter storbolagen som tagit igen förlorad mark och haft en stark utveckling under sommarmånaderna, konstaterar Sebastian Haq och Simone Hirschvogl, analytiker och förvaltare på SEB enligt Fondbolagens förening.

Fakta: Förvaltarbarometern
Förvaltarbarometerns huvudindex är uppbyggt av fyra frågor. Dessa fyra frågor väger lika mycket och vägs samman till ett index som uppdateras en gång per kvartal. Huvudindex kan maximalt nå en nivå om 100, och de olika frågornas individuella bidrag till index kan max nå ett värde om 25. Ett värde över 50 betyder att fler av respondenterna är positiva än negativa, och tvärtom.