“Vi är nog bland de mest riskaversa förvaltarna i Sverige just nu. Med den utgångspunkten anpassar vi vår förvaltning”, säger Taner Pikdöken på Atlant Fonder.

Publicerad 28 mar 2019

Förvaltaren som laddar för nedgång

Bli en vinnare när det viker
Efter år av stabil konjunktur och en uppgång på väl över 10 procent för Stockholmsbörsen bara i år är det hög tid att dra ned på risk. Det anser Atlant Fonders förvaltare Taner Pikdöken.

– Vi ser en tydlig avmattning och alla tecken tyder på att vi är på väg in i en lågkonjunktur. Därför tycker vi att en mer defensiv ansats i sin positionering är lämplig, säger Taner Pikdöken som är en del av förvaltarteamet bakom Atlants hedgefonder Opportunity och Stability Offensiv.– I princip all ekonomisk data globalt har överraskat negativt och i många viktiga ekonomier ser vi tydliga tecken på avmattning. I Europa ser det nästan mörkast ut, där regionens ekonomiska draglok Tyskland i mars redovisade den sämsta PMI-datan på sex år och landet var bara en ynka bråkdel av en procent från att vara i recession i slutet av förra året. Även i Kina ser vi tendenser till avmattning, säger Pikdöken.

Han menar att risken på aktiemarknaden ökat väsentligt, men är minst lika orolig för vad som kommer att hända med företagsobligationer när riskviljan minskar.

Kan bli trångt i dörren
I takt med att avkastningen på statsobligationer och statsskuldsväxlar sjunkit har intresset för företagsobligationer ökat. De senaste åren har därför alltfler bolag även börjat använda sig av just företagsobligationer som finansieringskälla. Norden har hittills varit en stabil marknad för företagsobligationer.

– Men när något växer så snabbt som detta har gjort ökar också riskerna. Den största risken i det här segmentet är likviditeten. Det finns ingen välfungerande handelsplats för den här typen av värdepapper, vilket gör att det kommer att bli riktigt trångt i dörren när säljintresset ökar, säger Pikdöken och tillägger att även den globala skuldsättningen har ökat med en explosionsartad takt vilket gör bolagen extra känsliga för en konjunkturavmattning.

Störst risk i fastighetssektorn
I takt med att företagsobligationsmarknaden växt har även allt fler företagsobligationsfonder etablerats. Det innebär att många fonder mer eller mindre är investerade i samma värdepapper.

– När konjunkturen viker kommer många bolag att få problem med sin finansiering. Det gäller inte minst de högt skuldsatta bolagen inom fastighetsbranschen, telekom och media. Störst risk är det i bostadsutvecklarna, som de senaste åren har lyckats resa mycket pengar för att finansiera sin expansion. Dessa bolag har emitterat cirka 8 miljarder SEK av företagsobligationer och vid eventuella kreditförluster så kommer hela marknadssegmentet påverkas negativt, säger han.

Mot bakgrund av detta undviker Atlant i allt väsentligt investeringar i den typen av bolag. Pikdöken tror därför att det är viktigare än någonsin att se över riskprofilen i sin företagsobligationsportfölj och undvika högt skuldsatta bolag. Samtidigt ser han möjligheter inom branscher som inte är lika konjunkturkänsliga.

– Vi har en åldrande befolkning och bolag som är verksamma inom den sektorn är inte lika konjunkturkänsliga. Vi ser därför fortsatt bra möjligheter inom bland annat samhällsfastigheter, inte minst för att de ofta sitter på långa kontrakt, säger Pikdöken.

Dags att allokera om redan nu
Han menar samtidigt att den dagen marknaden vänder nedåt kommer det mesta att ta stryk. Pikdöken anser att det redan nu börjar bli dags att allokera förvaltningen för en kommande nedgång, inte minst när det gäller illikvida risktillgångar.

– Vi är nog bland de mest riskaversa förvaltarna i Sverige just nu. Med den utgångspunkten anpassar vi vår förvaltning med dynamiska hedgar. Vår positionering innebär inte några större risker vid uppgång, men däremot goda möjligheter att tjäna pengar till våra andelsägare när det viker, säger han.

Att Atlant Fonder har lyckats med sin strategi, där basen är företagsobligationer i kombination med derivatstrategier på bland annat aktieindex för att skydda fondvärdet men också för att skapa avkastning, syns tydligt i avkastningen. Fonderna Opportunity och Stability Offensiv har bägge levererat en avkastning på omkring 20 procent de senaste tre åren. Det är nästan dubbel så mycket som företagsobligationsfonder i snitt har avkastat.

Läs mer om Atlant Fonder