“Vi befinner oss nu i en sekvens där både tillväxten och inflationen stiger, och historiskt har förutsättningarna för aktiemarknaden då varit som allra bäst”, säger Matthias Gietzelt, ansvarig för Marknads- och aktieanalys på Söderberg & Partners.

Publicerad 1 feb 2017

”Förutsättningarna för aktier de allra bästa”

Konjunkturuppgång gynnar cykliska bolag
Såväl det konjunkturella som det makroekonomiska läget talar för att det är rätt tid att investera i aktier. Cykliska bolag är att föredra framför aktier inom telekom och läkemedel, och Europa och tillväxtmarknader ser bättre ut än Nordamerika. Det är slutsatserna i rådgivningsfirman Söderberg & Partners nya strategirapport som gäller för årets första kvartal.

– Vi ser ett bättre makroekonomiskt läge, och de höga värderingarna ser inte lika ansträngda ut i relation till värderingarna av andra tillgångar, säger Matthias Gietzelt, ansvarig för Marknads- och aktieanalys på Söderberg & Partners.
Framförallt är det cykliska aktier som rekommenderas, vilket i sin tur förklaras av att konjunkturen är stark och på uppåtgående. 
– Vi tror därför på industri- och råvaruaktier. Däremot tror vi mindre på defensiva aktier som telekom, hälsa och läkemedel. De sektorernas stabilitet är inte lika intressant när den globala ekonomiska tillväxten är god, och högre räntor riskerar samtidigt att slå mot de konsumtionsdrivna sektorerna, fortsätter Gietzelt.

Politiska risker
Även om det makroekonomiska läget överlag är positivt så ser Söderberg & Partner ett par politiska risker, som, om de eskalerar, kan slå negativt på marknaderna.
– Donald Trump har ju en till stora delar protektionistisk agenda, vilket är negativt. Men i dag har vi inte ett handelskrig i vårt huvudscenario, säger Gietzelt, som menar att hittills har valet av Trump varit positivt ur ett marknadsperspektiv, även om det främst är kortsiktigt.
Ett annat orosmoment är risken för en fortsatt europeisk splittring.
– Om EU-fientliga partier får ökat stöd i de kommande valen i flera länder i Europa så är det naturligtvis negativt, säger Gietzelt.
Europa att föredra framför Nordamerika
Det sistnämnda till trots så anser Söderberg & Partners att placerare bör vara överviktade i europeiska aktier. Mer negativ är rådgivningsfirman till Nordamerika.
– Europa ligger rätt i konjunkturen. När det gäller Nordamerika så gör vi bedömningen att marknaden är högt värderad. Dessutom är eventuella goda nyheter redan inprisade i kurserna, säger Gietzelt, som tillägger att han däremot är positivt inställd till tillväxtmarknaderna. 
– Vi ser en starkare konjunktur i många av tillväxtländerna, främst Brasilien och Ryssland, säger han, och tillägger att han inte tror att den starkare dollarn kommer att stiga ytterligare från dagens nivå.
En uppgång för den amerikanska valutan är annars negativt för tillväxtmarknaderna.
Företagsobligationer attraktiva
Även om Söderberg & Partners främst rekommenderar aktier så finns det även andra tillgångsslag där firman ser viss potential. Ett kommande högre ränteläge gör att framförallt företagsobligationer kan bli attraktiva. Firman är däremot fortfarande skeptiskt inställd till statsobligationer och korta ränteplaceringar.
Ny modell: De bästa förutsättningarna för aktiemarknaden
Slutsatserna i Söderberg & Partners strategirapport backas också upp av den makromodell som firmans ekonomer tagit fram, och som presenteras i den nya rapporten.  En konjunkturcykel består av olika faser, och i den nya modellen delas faserna upp i flera mindre faser, så kallade sekvenser. Meningen är att göra en tydlig koppling mellan sekvenserna och avkastningen på olika tillgångsklasser.    
– Vi befinner oss nu i en sekvens där både tillväxten och inflationen stiger, och historiskt har förutsättningarna för aktiemarknaden då varit som allra bäst, säger Gietzelt, som berättar att modellen bygger på insamlad data från de senaste 30 åren. 
Siffrorna är kvartalsvisa – även om förändringarna är på årsbasis – och modellen ger indikation om utvecklingen det kommande kvartalet.
– Vi ser modellen som ytterligare ett verktyg, som kan bidra positivt i vårt prognosarbete, säger Gietzelt.
Läs Söderberg & Partners strategirapport här.