Publicerad 2 dec 2019

Försäljningsframgångar för svenska medtechbolaget

Bolagets USA-chef i intervju.
Medicinteknikbolaget Clinical Laserthermia Systems mycket målmedvetna satsning på USA-marknaden bär frukt. Här berättar bolagets nya amerikanska operative chef Michael Magnani om receptet bakom framgången.

– Om vi lyckas etablera CLS här i USA så tror jag att vi kommer att lyckas på alla betydande marknader. Den amerikanska marknaden är tuff och hårt konkurrensutsatt och är därmed en bra värdemätare. 

Det säger Michael Magnani, som sedan i höstas är ny General Manager, det vill säga operativ chef, för CLS Americas, som är det helägda amerikanska dotterbolaget till svenska Clinical Laserthermia Systems (CLS). Det är därmed Magnani som är operativt ansvarig för CLS:s mycket målmedvetna satsning på just den amerikanska marknaden. 

CLS utvecklar och säljer TRANBERG Thermal Therapy System för bildstyrd laserbehandling av maligna eller benigna tumörer (se faktaruta). 

På den amerikanska marknaden, som är världens största, har CLS successivt ökat försäljningen. Under hösten ligger den samlade orderingången i Nordamerika på över 2 miljoner kronor, vilket betyder att 2019 kan bli ett rekordår för CLS när det handlar om omsättning. 

– Det är klart att vi har konkurrenter på marknaden, men som vi ser det är det bara CLS som erbjuder en så här hög nivå på precision och användarvänlighet i en integrerad plattform för kostnadseffektiv bildstyrd vävnadsablation. En modern plattform som möter behoven betydligt bättre än dagens ablationsprodukter i de alltmer utmanande ablationsfall som utförs, konstaterar Magnani när han ska förklara bolagets konkurrenskraft och inledande framgångar i USA. 

– Potentialen är stor då många kliniker fortfarande använder äldre teknik, säger Magnani, som fortsätter: 

– Vårt uppdaterade TRANBERG-system med nya mjukvarubaserade funktioner för realtidsmätning och grafisk presentation av vävnadstemperaturer och celldödsberäkning vid mjukvävnadsablation och imILT är ett starkt erbjudande och jag tror givetvis på fortsatt ökning på säljsidan, framförallt under nästa och kommande år.

Distributionsavtal bakom försäljningsökning 

– En viktig förklaring till försäljningsökningen är naturligtvis vårt samarbete med MRI Interventions, säger Magnani, och syftar på det distributionsavtal som CLS slöt med det amerikanska bolaget i slutet av förra året. 

MRI Interventions har en exklusiv rätt att sälja CLS:s produkter för MRI-bildstyrd behandling i USA och Kanada, vilket, enligt Magnani, betyder oerhört mycket för möjligheterna att penetrera den nordamerikanska marknaden. 

– Vi får heller inte glömma att med vårt uppdaterade TRANBERG-system planerar vi att ta oss in på en helt ny marknad, nämligen den för ablationsbehandling i hjärna. Detta är ju MRI Interventions expertområde och här har vi en unik möjlighet att tillsammans positionera våra teknologier i ett avancerat system för sjukdomstillstånd som idag är svårbehandlade och som därmed kan få stor betydelse för patienterna, resonerar Magnani

Ökad penetration inom prostataablation 

– Vår partner är aktiv inom marknaden för MRI-bilstyrda behandlingar i USA och känner den väl, vilket ger oss ett stort försprång jämfört med om vi själva bygger från grunden, enligt Magnani. De ökade intäkter vi ser i USA under 2019 är ett direkt resultat av ökad exponering och bearbetning av kunder som utför MRI-bildstyrd ablation av mjukvävnad inom program för behandling av prostatacancer, fortsätter Magnani.

Michael Magnani, som är ansvarig för CLS:s satsning på den amerikanska marknaden, är nöjd. Bolaget går mot ny rekordomsättning och Magnani är optimistisk om fortsättningen. – Om vi lyckas etablera CLS här i USA så tror jag att vi kommer att lyckas på alla betydande marknader, säger han.

I det här sammanhanget finns det anledning att även föra fram den kliniska studie som pågår vid Toronto General Hospital avseende MRI-bildstyrd laserablation av prostatacancer i tidig fas. 

– Den studien kommer att ge oss ytterligare data som kan gynna försäljningen av vårt system just inom det här segmentet, säger Magnani, som fortsätter: 

– Många av de urologer som i dag använder ultraljud utgör också en stor målgrupp för oss. Med den flexibilitet vi bygger in i våra produkter, kommer de att fungera med bilstyrning via såväl MRI som ultraljud. 

Fler samarbeten i syfte att bredda verksamheten 

Ett annat samarbete i USA, som syftar till att utvärdera ytterligare kommersiella möjligheter, är det med bioteknikföretaget Immunophotonics. I en klinisk studie av en substans som Immunophotonics utvecklar används CLS:s system, resultatet förväntas ge ytterligare positiva data gällande TRANBERG-systemets användningsområde inom behandling av cancer. 

– Att kombinera ett läkemedel med CLS imILT protokoll, vilket görs i det här fallet, skapar potential att utveckla och bredda användningsområdet för våra produkter och på sikt också CLS imILT-behandling, poängterar Magnani. 

– Det här betyder mycket inte bara för bolagets möjligheter i USA, utan även för våra möjligheter på många andra marknader i världen, avlutar Michael Magnani.

Fakta – Clinical Laserthermia Systems (CLS)

Clinical Laserthermia Systems utvecklar och säljer TRANBERG Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignade sterila engångprodukter för behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation, i första hand för behandling av prostatacancer i tidig fas, samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi (imILT). CLS produkter är godkända i USA och inom EU. 

CLS är noterad på Nasdaq First North Growth Market. 

Läs mer om bolaget här.