Helena Lindahl berättar om en annorlunda företagsobligationsfond.

Publicerad 1 okt 2013

Företagsobligationsfond med låg risk framgångsrikt koncept


SPP Fonders företagsobligationsfond har nordiskt fokus, ingen valutarisk och låg ränterisk . Fonden lanserades för snart ett år sedan och är mycket uppskattad bland både institutioner och privatpersoner. Inflödet av kapital är stort och fonden har levererat positiv avkastning trots stigande räntor.

Idag finns det ett stort antal olika typer av företagsobligationsfonder, och bakom dem döljer sig många olika typer av risker. SPP Fonder valde därför att utveckla en företagsobligationsfond som är mycket tydlig med vilken risk som finns i investeringen. SPP Företagsobligationsfond investerar enbart i företagsobligationer som har hög kreditkvalitet och rörlig ränta i svenska kronor. Mottagandet har varit väldigt positivt, och när fondens årsdag den 15 oktober närmar sig har kapitalet under förvaltning ökat till nästan tre miljarder kronor. Från årets start fram till 27 september har fonden genererat en avkastning till investerarna på 2,89 procent.
– Vår fond gör det möjligt att investera i företagsobligationer utan att riskera att avkastningen äts upp om de underliggande räntenivåerna stiger eller för att en viss valuta har ökat eller minskat i värde jämfört med den svenska kronan. Vi siktar på att skapa en jämn avkastning som verkligen kommer från fondens kreditexponering och inget annat, säger Helena Lindahl som förvaltar fonden tillsammans med Andreas Hälldahl.

En stabil investering 
För att sprida kreditrisken investerar SPP Företagsobligationsfond i företagsobligationer som ges ut av 50-60 olika bolag med varierande affärsverksamhet. De båda förvaltarna har mångårig erfarenhet av att arbeta med investeringar på kreditmarknaden och kan dessutom dra nytta av Storebrand-koncernens unika position med i många fall exklusiv tillgång till obligationer utgivna av de mest attraktiva nordiska företagen.
– Vår målsättning är att erbjuda en fond med låg risk som samtidigt ger en attraktiv avkastning. Dessutom följer SPP Företagsobligationsfond Storebrandkoncernens standard för hållbara investeringar, vilket gör fonden lämplig både för institutioner och privatpersoner med höga krav inom detta område, säger Helena Lindahl.

Behov av ökad tydlighet  
SPP Fonders strategi är att erbjuda tydliga fonder som är enkla att förstå. SPP Företagsobligationsfond är ett bra exempel på en tydlig fond i ett spretigt och snabbt växande utbud på marknaden. Helena Lindahl anser dessutom att verktygen för att jämföra fonder inte riktigt har hunnit med. 
– Idag varierar egenskaper som kreditkvalitet, duration och regional exponering stort mellan olika företagsobligationsfonder. Samtidigt finns det ofta bara en enda fondkategori på jämförelsesajter som Morningstar. Det är som att blanda ihop alltifrån aggressiva Sverigefonder till globalfonder under kategorin ”aktiefonder”! Här finns ett stort jobb att göra, hela branschen behöver anstränga sig för att bli tydligare gentemot kunderna.

Bra tidpunkt att se över innehavet 
Att många fonder som investerar i företagsobligationer kan vara svåra att förstå sig på gör att Helena Lindahl tror att det finns sparare som kan få sig en kalldusch om räntenivåerna stiger och deras ”säkra räntefonder” tappar i värde. Därför kan det vara ett bra läge att gå igenom sina innehav medan räntorna fortfarande är låga.
– Många kunder har kanske inte riktigt tagit till sig de risker som det kan innebär att spara i företagsobligationer. Därför är jag glad över att vi kan erbjuda SPP Företagsobligationsfond som ger sparare tillgång till denna intressanta marknad utan att de riskerar obehagliga överraskningar, avslutar hon.