Publicerad 3 dec 2012

Företagsobligationer

– ett annat sätt att investera i tillväxtmarknader


Historiskt har företagsobligationer i tillväxtmarknader, emerging market corporate bonds, setts som ett tillgångsslag endast för nischade professionella investerare men i takt med att marknaden har blivit större, mer likvid och mer transparent lämpar den sig för allt fler.

Kristina Najjar Wahlgren, Nordisk försäljningschef hos Aberdeen Asset Management, reder ut begreppen om olika typer av räntefonder på tillväxtmarknader. Hon förklarar också varför företagsobligationer på dessa marknader har blivit allt populärare – och vilka risker sådana placeringar kan innebära.
Många investerar redan i aktiefonder på tillväxtmarknader men det kan också vara attraktivt att titta på skuldsidan, s k  Emerging Market Debt eller EMD. Aberdeen anser att tillväxtmarknader erbjuder några av världens mest dynamiska tillväxtmöjligheter. Goda naturresurser, gynnsam demografi och strukturella förbättringar av kreditmöjligheterna kombinerat med finanspolitiska reformer och företagsreformer har lett till förbättrade ekonomiska grundförutsättningar, säger Kristina.
Vad är egentligen EMD Local Currency, EMD Hard Currency och EMD Corporate Bonds?
Lite förenklat kan man prata om tre kategorier inom räntefonder på tillväxtmarknader. Dels statsobligationer från tillväxtekonomier som ges ut i lokal valuta (local currency). Dels statsobligationer från tillväxtmarknader som är utgivna i valutor från utvecklade marknader (hard currency), främst amerikanska dollar och euro. Det tredje alternativet är företagsobligationer (corporate bonds). I likhet med företagsobligationer på utvecklade marknader, är företagsobligationer från tillväxtländer utgivna av börsnoterade företag som vill skaffa kapital både via börs och privata marknader.
Vad gör företagsobligationer på tillväxtmarknader intressanta?
I takt med att marknaden har blivit större, mer likvid och mer transparent lämpar den sig för allt fler investerare. Dessutom har tillväxtländerna generellt en lägre belåningsgrad än utvecklade länder, vilket även gäller företag. Företag och banker som klarat den senaste finanskrisen har nu god erfarenhet av att driva verksamhet. De förstår kapitalmarknadernas volatilitet och kan företagsstyrning. Det är lärdomar som kommer att vara till god hjälp de närmaste åren.
Marknaden växer. De senaste sju åren har det samlade värdet på emissioner av företagsobligationer överstigit 1 000 miljarder USD, vilket är mer än dubbelt så mycket som emissionsnivån för statsobligationer. (Källa: JP Morgan, september 2012).
– Vi på Aberdeen förväntar oss att den här trenden består, vilket innebär goda möjligheter för den som vill investera i tillgångsslaget, säger Kristina. Företagsobligationer i tillväxtländer erbjuder goda diversifieringsmöjligheter och kan absolut inkluderas i många olika investerares portföljer.
Vad är då riskerna med företagsobligationer på tillväxtmarknader?
Innehavare av företagsobligationer i tillväxtländer ställs dels inför specifika frågor om likviditet och obligationsstruktur. Företräde till kassaflöden är avgörande för att fastställa tänkta utfall avseende inställda betalningar och återvinnande. Det handlar om obligationens ställning i företagets struktur, vilket kan vara mer komplicerat att identifiera i företag i tillväxtländer. Dels ligger redovisningsstandarder och bolagsstyrning i tillväxtländer fortfarande ofta något efter i jämförelse med utvecklade ekonomier. Det krävs därför att våra förvaltningsteam gör en omfattande analys av varje företagsobligation och marknaden den finns på, säger Kristina. 
Vad är Aberdeens styrka när det gäller företagsobligationer på tillväxtmarknader?
Aberdeen har många års erfarenhet av att investera både i obligationer och aktier i tillväxtländer. Totalt har Aberdeen tio specialister i Asien och London med särskild inriktning på företagsobligationer i tillväxtländer. De har också ett nära samarbete med vårt globala team som varje år aktivt bevakar omkring 1 000 företag i dessa regioner – det är en av våra viktigaste konkurrensfördelar, avslutar Kristina.

För mer information, besök gärna https://www.aberdeen-asset.se/emdcb
  • Om Aberdeen Asset Management
  • Aberdeen Asset Management är en global kapitalförvaltare som investerar i aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter och alternativa placeringar. Bolaget finns i 23 länder med 1900 medarbetare som per september 2012 förvaltade 235 miljarder euro för kunders räkning. Det startades 1983 och leds fortfarande av en av grundarna, Martin Gilbert.  Sedan 1991 är Aberdeen noterat på Londonbörsen och ingår nu i FTSE100.
  • Utsedda till Årets Fondbolag 2011 av Söderberg & Partners

Aberdeen Asset Management tillhandahåller inte sådan finansiell rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter eller sådan investeringsrådgivning som avses i lagen (2004:46) om investeringsfonder
.