fond fastighetsräntefonden tessin fastighetslån

Publicerad 24 november 2020

Fördelaktig avkastning i Fonden som bygger upp samhället


Det är svårt att hitta sparalternativ som både är trygga, levererar en god avkastning och bidrar till samhällets utveckling. Fastighetsräntefonden har tillsammans med Tessin hittat en nisch som på många sätt gynnar både dig som investerare och utbyggnaden av vårt samhälle. Dessutom är segmentet som fonden verkar inom, direktutlåning, kraftigt ökande i Sverige. Just nu har du möjlighet att teckna dig för Fastighetsräntefondens populära vinstandelsbevis.


Förvaltaren av Fastighetsräntefonden, Bengt Lindblad, har många års erfarenhet från förvaltning och är övertygad om att segmentet för direktutlåning är ett långsiktigt lönsamt investeringsalternativ. 

– Efter finanskrisen, då det infördes striktare kapitaltäckningskrav för traditionella banker, har det blivit svårare för projektägare att finansiera sina projekt. Detta har skapat en lucka där vi tillsammans med våra investerare har möjlighet att verka. Och då till en mycket fördelaktig ränta, förklarar Lindblad. 


Det är möjligt att teckna sig i fonden via bland annat Nordnet, Nord Fondkommission och Mangold. Läs mer om Fastighetsräntefonden och hur du investerar i fonden här!

Investerarvänlighet och allmännytta

Fonden, som lånar ut pengar till fastighetsprojekt i hela Sverige, har en god geografisk spridning bland sina projekt och gör nytta för samtliga inblandade parter. Du som investerar i fonden får en trygg avkastning på sex till åtta procent årligen, samtidigt som dina pengar används till utlåning till samhällsviktiga fastigheter. Fastighetsprojekten är lokaliserade både i storstadsregioner och i tätorter, och består bland annat av bostadsfastigheter, kommersiella fastigheter, logistikfastigheter, industrifastigheter och samhällsfastigheter. 

– De pengar vi allokerar gör verkligen nytta där ute när man ser till vad de används till. Samtidigt som vi geografiskt kan diversifiera investeringarna och minska den regionala risken, så hjälper vi till att bygga upp samhället, berättar Lindblad och fortsätter: 

– Sedan de traditionella bankerna dragit sig undan från detta segment, har det blivit allt svårare att få lån för att bygga den här typen av projekt. 

Fastighetsräntefonden vill även vara tydliga och öppna mot sina investerare med vad det investerade kapitalet används till. Därför har man en väldigt hög transparens som är svår att få i någon annan fond på marknaden.

– Alla våra lån ligger öppna, inklusive allt underliggande material som Tessin tagit fram. Man kan se alla detaljer och även klicka på respektive lån för att kunna göra sig en egen riskbedömning, förklarar Lindblad.

fastighetsräntefonden fastighetslån

Fastighetsräntefondens avkastning och NAV månadsvis


Trygg och motståndskraftig fond

Det finns flera sätt som fonden skapar trygghet till investerare. Förutom den geografiska spridningen och de olika typerna av objekt man lånar ut till, arbetar fonden mycket med säkerhet genom pant. Fondens vinstandelsbevis följer generellt sett inte börsens svängningar, men kan till viss del påverkas av fastighetsmarknaden och andra faktorer. 

– Eftersom vi har över 50 olika objekt vi lånar ut till parallellt, och med ganska korta lånetider, så minskar givetvis detta risken. Men säkerheten på lånen, som alltid består av fastighetspant, men många gånger även av aktiepant och proprieborgen, har också en stor betydelse för hur mycket vi lånar ut till en aktör, berättar Lindblad och fortsätter: 

– Vi har även möjlighet att justera risken vi tar genom säkerheten. Om säkerheten på ett lån är större, så blir räntan lite lägre. Det är ett viktigt sätt för oss att parera risk. 

 Nu hoppas fonden kunna fortsätta driva den kraftigt växande marknaden för direktutlåning som pågår i Sverige, och som väntas fortgå under lång tid framöver. 


Fakta: Fastighetsräntefonden

Fondtyp: Alternativ investeringsfond
Ansvarigt fondbolag: Alfakraft Fonder
Förvaltare: Bengt Lindblad 
Risk: 2 av 7
Avkastningsmål: 6-8 procent efter avgift

Det är möjligt att teckna sig i fonden på flera platser, däribland Nordnet, Nord Fondkommission och Mangold. Läs mer på fondens hemsida om hur du går tillväga för att investera. 

Läs mer om Fastighetsräntefonden här!Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.