Antti Raappana Danske Invest tror på en återhämtning för tillväxtmarknaderna.

Publicerad 2 sep 2014

Förändringar och möjligheter inom tillväxtmarknaderna


Låg global tillväxt kombinerat med Kinas omställning från investerings- till konsumtionsdriven ekonomi har pressat tillväxtmarknaderna de senaste åren. Men stora framsteg inom nya tjänstesektorer och en global återhämtning gör att Antti Raappana, som ansvarar för Danske Invests investeringslösningar på tillväxtmarknader, ser ljust på framtiden.

De senaste åren har de utvecklade aktiemarknaderna agerat
draglok samtidigt som många investerare har uttryckt en stor pessimism kring
tillväxtmarknaderna. Men det senaste halvåret tycker sig Antti Raappana ha
märkt av en förbättring jämfört med tidigare.

– Pessimismen som präglade investerarna i februari/mars, när
aktiekurserna på tillväxtmarknaderna bottnade, har definitivt minskat. Idag har
de överlag en positiv men samtidigt realistisk syn på utsikterna framöver
vilket skapar stabilitet. Dessutom har vi märkt av ett starkare inflöde av
kapital de senaste månaderna.

Ökad stabilitet men
svårbedömt läge

Antti Raappana menar att investerarnas nyvunna förtroende för
tillväxtmarknaderna är sunt då det finns en betydligt bättre stabilitet än för
drygt ett år sedan då nedtrappningen av USAs stödåtgärder skapade stor
turbulens.

– Kina har visat vägen genom att börja röra sig från en
kredit- och investeringsinriktad tillväxt till att förlita sig mer på
konsumtion och produktivitet. Detta har skett utan någon hårdlandning eller
omfattande kredithändelser vilket är positivt. Dessutom har ett antal viktiga
val med fördelaktig utgång genomförts i bland annat Indien, Indonesien, Turkiet
och Sydafrika, och det finns goda förhoppningar om framtida ekonomiska
reformer. Om man lyckas med detta kommer det att inverka klart positivt på den
ekonomiska utvecklingen.

Samtidigt betonar Antti Raappana att dagens läge tillhör det
mest svårbedömda som han har upplevt under de senaste tio åren. Det beror just
på förändringen från en mer korrelerad utveckling till följd av globalisering,
råvaruboom och omfattande investeringar i Kina till en ny tidsepok som kommer
att slå olika i olika regioner och länder.

– Att förutspå den framtida utvecklingen är utmanande men
samtidigt finns det mycket stora möjligheter i det nya ekonomiska klimat som
växer fram. De regioner och sektorer som kan få det tuffast är de som
fortfarande är tunga inom råvaror medan regioner med nytänkande tjänstesektorer
såsom IT, hälsovård och andra områden troligtvis kommer att få ett fortsatt
uppsving. I takt med att lönerna stiger i Kina finns även möjligheter i Syd-
och Centralasien att börja konkurrera med lägre löner vilket kan gynna länder
som Vietnam, Indonesien och Bangladesh samt även länder i östra Afrika där
lönerna också är fortsatt låga.

Snabb IT-utveckling
gynnar Afrika

IT-utvecklingen i Afrika är något som Antti Raappana gärna lyfter fram som
ett exempel på de nya möjligheter som börjar dyka upp på tillväxtmarknaderna.
Genom att använda mobiler som elektroniska betalningsmedel har man lyckats
hoppa över steg i den traditionella utvecklingen, som fast internet och
stationära datorer, och befinner sig nu i framkant när det gäller utbredningen
inom detta område.

 – Det här är ett
konkret exempel på hur nya tjänster utvecklas på tillväxtmarknaderna och hur de
inhemska marknaderna med växande medelklasser skapar nya möjligheter.

Rimlig värdering med
god uppsida

Förutom ur ett makroekonomiskt perspektiv menar Antti Raappana att
tillväxtmarknaderna ser relativt attraktiva ut även värderingsmässigt.

– Ur ett vinstperspektiv ser värderingarna rimliga ut idag samtidigt som
lönsamhetscykeln är på väg upp igen från ett bottenläge. Det innebär att det
finns utrymme för ökade vinster när bolagens operativa hävstång leder till
ökade marginaler. De utvecklade marknaderna å andra sidan ser relativt högt
värderade ut kombinerat med rekordhög lönsamhet som kommer att bli svår att
förbättra framöver. Värderingsmässigt ser alltså tillväxtmarknaderna mer
attraktiva ut.

Var anser då Antti Raappana att de bästa möjligheterna finns
framöver för investerare på tillväxtmarknaderna?

– Generellt sett fördrar vi Asien i dagsläget, och inte minst Indien. Även
sydöstra Asien med länder som Filippinerna och Vietnam ser intressant ut.
Länder som Vietnam kan för övrigt vara svåra att få exponering mot med indexnära
fonder då de ofta klassas som gränsmarknader (frontier markets), men vi har ett
brett mandat som gör att vi kan agera aktivt där vi ser de bästa möjligheterna
utan att vara låsta av hur ett visst index är sammansatt.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.