Publicerad 14 aug 2017

Fondsparare väljer bort aktier

Stora köp av räntefonder
Fondsparare har under sommaren fortsatt att dra ned på risken i sitt sparande då de nettosålt aktiefonder och istället nettoköpt korta räntefonder. Under juli var intresset framförallt svalt för svenska aktiefonder.

– Senare i höst bör vi kunna säga om det vi ser nu är ett trendbrott, men klart är att intresset för aktiefonder har gått ned under sommaren, säger Fredrik Pettersson, som är analytiker på Fondbolagens förening, vars statistik för fondsparandet under juli visar att sparare fortsatt att nettosälja aktiefonder.
Däremot var intresset för korta räntefonder, penningmarknadsfonder, fortsatt stort, vilket tyder på att spararna successivt dragit ned på sitt risktagande. Nettosparandet i penningmarknadsfonder har under juni och juli varit de största hittills under året vad gäller enskilda månader. 
När det gäller aktiefonder så var nettoförsäljningarna under juli allra störst i Sverigefonder. Tidigare i år har sparare främst gått ur Nordamerikafonder, men nu har alltså intresset minskat också för den svenska aktiemarknaden.
– Förmodligen har börsnedgången under sommaren spelat in, säger Fredrik Pettersson, som samtidigt menar att statiken för just sommarmånaderna kan vara svår att tolka.
– Det är klart mindre aktivitet, vilket gör att det kan bli stora kast i siffrorna. Det är därför vi bör avvakta höstens siffror innan vi kan börja tala om ett riktigt trendbrott, fortsätter han.
Förutom det positiva nettosparandet i penningmarknadsfonder så ökade också insättningarna i obligationsfonder och blandfonder under juli. När det gäller obligationsfonder så var nettosparandet störst i företagsobligationsfonder.  
Totalt under månaden uppgick nettosparandet till drygt 7 miljarder kronor. Till följd av den svagare aktiemarknaden – Stockholmsbörsen minus 3 procent (inklusive utdelningar) under juli – minskade spararnas totala fondförmögenhet marginellt till 2 180 miljarder kronor per den sista juli.
Läs mer här.