Publicerad 1 feb 2017

Fondsparande: Rusning efter indexfonder

Säljer korta räntefonder
Totalt 53 miljarder kronor.
Så mycket stoppade svenskarna in fonder förra året. Merparten gick till aktiefonder, medan hedgefonder och korta räntefonder drabbades av nettoutflöden.

Det visar statistik från Fondbolagens förening över fjolårets fondsparande. Statistiken visar även att intresset för indexfonder var mycket stort. Av det totala nettoinflödet i aktiefonder på 37,8 miljarder kronor gick drygt 70 procent till indexfonder. Från 2010 till 2016 har indexfondernas andel av den totala fondförmögenheten ökat från 6 procent till nästan 15 procent. 
De flesta aktiemarknaderna steg i värde ifjol. I genomsnitt ökade aktiefonder, mätt i kronor, med nästan 13 procent. Sverigefonder steg i genomsnitt med drygt 9 procent och globalfonder med 11 procent. 
Förlorarna blev vinnare 
Även om det inte är ovanligt är det intressant att de kategorier inom aktiefonder som tillhörde förlorarna 2015 blev vinnare 2016, till exempel Brasilien- och Latinamerikafonder. Bäst avkastning hade Rysslandsfonder som i snitt steg med nästan 70 procent. 
Även renodlade råvarufonder utvecklades mycket bra under 2016. Att den svenska kronan försvagades mot många valutor påverkade fondernas avkastning i kronor positivt. 
Utflöden från hedge- och räntefonder 
Däremot gjordes nettouttag från Europafonder samt från kategorin Sverige & Global. Den senare består främst av de gamla allemansfonderna. Även korta räntefonder och hedgefonder fick se nettoutflöden på drygt 22 respektive 6 miljarder kronor.