Vår fortsatta närvaro i Premiepensionssystemet betyder mycket för oss och vi ser det som en kvalitetsstämpel för våra fonder, säger Guy Wagner, CEO på BLI – Banque de Luxembourg Investments.

Publicerad 10 jan 2020

Fondnytt: BLI:s fonder godkända av Pensionsmyndigheten

Kvalitetsstämpel.
BLI – Banque de Luxembourg Investments är ett av de utländska förvaltningsbolagen som efter en omfattande ansökningsprocess fått sina fonder godkända för fortsatt medverkan på Pensionsmyndighetens fondtorg.

Att vara med inom premiepensionen är viktigt för bolagets satsning på svenska privatinvesterare, kommenterar Guy Wagner, CEO med ansvar för kapitalförvaltningen:

– Vi är väldigt glada att alla 17 fonder som vi ansökt för nu är godkända och kommer att finnas tillgängliga på Pensionsmyndighetens fondtorg, säger Guy Wagner.

Inom premiepensionen är BLI en av de större utländska förvaltarna med närmare två miljarder kronor under förvaltning och vissa fonder har funnits med i PPM-systemet sedan 2003.

– Vi ser godkännandet som en kvalitetsmärkning för våra fonder och vår investeringsfilosofi, säger Guy Wagner och fortsätter:

– Ansökningsförfarandet innebar ett gediget arbete, men det var viktigt för vår långsiktiga satsning att erbjuda våra fonder till svenska privatinvesterare. Det var också ett bra tillfälle att se över utbudet och lägga till nya fonder som uppfyller Pensionsmyndighetens högt ställda krav.

Brett utbud av fonder 

I dagsläget erbjuder BLI såväl rena aktiefonder som ränte- och blandfonder. Historiskt har det varit aktiefonderna som rönt störst intresse, inte minst BL-Equities Europe och BL-Equities America.

De nya fonderna är också aktiefonder. Dels två fonder med inriktning mot små och medelstora bolag i Europa och USA, dels en Asienfond och en renodlad Japanfond.

– Vi hoppas att privatspararna ska hitta till dessa när de ser över sitt sparande framöver, säger Guy Wagner.

Långsiktighet, hållbarhet och värdebevarande 

BLI står för Banque de Luxembourg Investments, som ägs av Banque de Luxembourg, en av landets ledande privatbanker som fyller 100 år i år.

– Vår bakgrund styr vår förvaltning där ord som långsiktighet, hållbarhet och värdebevarande löper som en röd tråd i allt vi gör. Det finns en stolthet i att arbeta för BLI och en stor del av förvaltningsteamet har varit intakt i snart 20 år, berättar Guy Wagner.

BLI = Business Like Investing 

BLI står också för Business Like Investing, vilket innebär att förvaltarna ser sig mer som långsiktig ägare än som kortsiktiga placerare. Det är ett förhållningssätt som genomsyrar alla fonderna, men som blir extra tydligt i BLI:s aktiva aktiefonder.

– Vi lever efter filosofin att de bolag vi bestämmer oss för att investera i ska vi kunna äga till 100 procent. Det innebär också att vi är aktiva ägare och vill kunna påverka verksamheten, berättar Guy Wagner.

Vad utmärker BLI:s förvaltning? 

BLI söker efter bolag som skapar värde på lång sikt. Det innebär att förvaltarna letar efter bolag med specifika konkurrensfördelar inom sitt segment och som har potential att skapa en långsiktig värdeökning för ägarna. BLI investerar endast i affärsmodeller som de förstår.

– Det innebär också att vi väljer bort vissa typer av bolag, ja till om med hela branscher, där vi känner att vi inte har tillräcklig insikt i bolagen för att analysera dem enligt vår modell eller där vi har svårt att hitta bolag med unika konkurrensfördelar. Det gäller till exempel finans- och försäkringsbranschen liksom energisektorn. Att våga välja bort är en styrka, konstaterar Guy Wagner.

Hållbarhet en viktig grundbult 

Att hållbarhet är viktigt för BLI råder det ingen som helst tvekan om. Med hjälp av en extern aktör bevakas alla fonderna. Och fonderna exkluderar till exempel helt bolag som är kopplade till kontroversiella vapen.

– Vi använder också aktivt vår rösträtt i de bolag där vi har innehav, så kallad proxy voting, för att påverka verksamheten i rätt riktning. BLI som bolag har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, säger Guy Wagner.

Vad utmärker de nya fonderna på fondplattformen? 

– Fonderna har förstås mycket gemensamt eftersom de alla bygger på samma grundfilosofi. Men medan BL-Equities Europe är en koncentrerad all-cap portfölj med cirka 30 innehav är den nytillkomna fonden BL-European Smaller Companies fokuserad på small- och mid-cap bolag, berättar Guy Wagner.

Detsamma gäller för BL-American Smaller Companies jämfört med BL-Equities America. De övriga två fonderna, BL- Equities Japan och BL- Equities Asia kompletterar helt enkelt BLI:s utbud med fler geografiska områden.

– Vi tycker det är viktigt att kunna erbjuda ett brett utbud då många sparare själva gör aktiva val angående vilken typ av fonder och vilka geografiska marknader de vill placera i, avslutar Guy Wagner.

Här hittar du mer information om BLI:s fonder

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Konsultera alltid en rådgivare innan du gör en investering, och ta reda på om en viss investering passar din investeringsprofil. Denna artikel utgör inte finansiell rådgivning.