Walter Nuñez, produktanalyschef inom Söderberg & Partners, ser positivt på utsikterna inom tillväxtmarknaderna

Publicerad 30 sep 2014

Fondexperten: Intressanta möjligheter inom tillväxtmarknaderna


Söderberg & Partners fondanalytiker Walter Nuñez menar att det kan vara dags att vända blickarna mot tillväxtmarknaderna.

En svag utveckling i Europa och fortsatt politisk oro gör att Walter Nuñez,
produktanalyschef på finansrådgivaren Söderberg & Partners, ser fortsatt
osäkerhet i regionen. Istället anser han att fondsparare bör rikta sin
uppmärksamhet mot utvecklingen i tillväxtmarknaderna.

– Vi ser en stark tillväxt inom vissa tillväxtmarknader och bland annat
inom Asien, där flera ledande indikatorer som pekar åt rätt håll. Latinamerika
har haft en bra utveckling hittills i år, men hör till de regioner som vi är
något mer skeptiska till vad gäller framtida potential, säger Walter
Nuñez.

Att analytikern är positiv till vissa tillväxtmarknader märks också tydligt i
Söderberg & Partners senaste fondanalys. På topplaceringarna syns bland
annat Vontobels tillväxtmarknadsfond och Macquaries Asienfond. 

 – Asien är en region som finns bland våra marknadsrekommendationer och där
ser vi fortsatt värderingsstöd. Analysen av fonderna tar hänsyn till både
historisk prestation, avgifter och förvaltare. Vi tittar även närmare på
fondernas risknivå med särskilt fokus på nedsidan, säger Walter
Nuñez. 

Fortsatt oroligt på många håll

Walter Nuñez sammanfattar den allmänna makrobilden med att det råder stor
geopolitisk oro i många länder. USA är på väg in i ett nytt krig och samtidigt
planerar Federal Reserve att påbörja sina åtstramningar. Eurozonen
påverkas också allt mer av händelseutvecklingen i Ukraina och till och med
Tyskland, som normalt brukar driva den europeiska utvecklingen, visar en
negativ tillväxt.  

– Ryska sanktioner
påverkar en redan ansträngd ekonomi i Europa negativt. Eurozonen har cirka
fyra procent av sin export mot Ryssland, och åtta procent av importen kommer
från landet. Uppskattningar visar att en utbudssänkning på en tredjedel
riskerar att minska den europeiska tillväxten väsentligt. Sammantaget finns det
anledning för fondsparare att bredda portföljen titta närmre på
tillväxtmarknaderna under hösten, konstaterar Walter Nuñez.

 • Walter Nuñezs “top picks”
 • Tillväxtmarknader
 • RAM(Lux) sys Emg Mkts Equities B
 • Danske Invest Glbl Em Mkts Small Cap A
 • Vontobel Emerging Markets Eq B
 • Fidelity Emerging Markets A-USD
 • Templeton Emerging Mkts Sm Cos A Acc$
 • Asien exkl. Japan
  HSBC GIF Asia ex Jpn Eq Sm Co AC
 • Aberdeen Global Asian Smaller Cos A2
 • Templeton Asian Smaller Co A Acc $
 • First State Asia Pacific Ldrs A £
 • Macquarie Fd Solu Asia New Stars A SEK