Publicerad 30 apr 2013

Fondexpert tipsar om hur du väljer rätt inom PPM


Walter Nuñez, analytiker på pensionsrådgivaren Söderberg & Partners, berättar hur du kan tänka smart inom premiepensionen.

Fondanalytikern Walter Nuñez, rekommenderar en diversifierad portfölj inom premiepensionen. Sverige, USA och Asien är marknader han tror på.
Han förespråkar också en exponering mot Europa och tillväxtländer för att skapa bredd på aktiesidan.

För den som vill sänka risken i portföljen föreslår Walter Nuñez att man byter ut någon av dessa marknader mot en korträntefond.
– SPP har en penningmarknadsfond som kan vara intressant för en minskad risk. I övrigt gillar vi bland annat Didner & Gerges aktiva Sverigefond, Franklin Templetons Europafond och Handelsbankens tillväxtmarknadsfond, säger Walter Nuñez. 

Walter berättar att dessa fonder har fått grönt betyg i Söderberg & Partners analys. Enligt modellen, som tillämpar ett trafikljussystem, avråder man från fonder med rött betyg, fonder med gult betyg betraktas som intressanta i vissa lägen och fonder med grönt betyg bedöms som köpvärda.


De
fonder som fått högst betyg ( så kallade top picks) har gett
nästan dubbelt så hög genomsnittlig avkastning jämfört med de fonder som
fått rött betyg räknat sen analysens start 2009.

– I Asien tycker vi att Öhmans etiska indexfond hör till de attraktiva placeringarna och på den amerikanska marknaden gillar vi fonden ”Morgan Stanley Investment US Advantage”. Den är lite dyrare, men har presterat bra och är enligt oss värd avgiften, säger Walter Nuñez.

Det viktigaste att tänka på inom premiepensionen
Walter konstaterar att en av de viktigaste sakerna att tänka på inom premiepensionen är att man alltid gör ett aktivt val. Ett beslut att inte byta fond, utan att ligga kvar i statens alternativ AP7 Såfa, är med andra ord ett ställningstagande.
– Det är dessutom ett riskfyllt beslut eftersom den så kallade Såfa-fonden, till skillnad mot vad många tror, är en aggressiv fond. Den presterar bra i vissa marknadsklimat men långt ifrån alla, konstaterar Walter.

Walter tillägger också att det finns en del personer som gjort ett fondbyte för längesedan, exempelvis när fria fondval infördes, men sedan aldrig har sett över sina fondplaceringar. Han understryker att det är viktigt att tänka på att fonder snabbt kan bli inaktuella och att marknaden liksom de personliga preferenserna förändras med tiden.

 

För den som inte vill byta fonder själv föreslår Walter en förvaltningstjänst. I dag finns det många fonder som allokerar kapitalet åt spararna. Vill man hellre välja fonder på egen hand rekommenderar han att man placerar i olika regioner och tillgångsslag.
– Fondvalet är naturligtvis kopplat till den individuella ekonomin och livssituationen. Bedömer man att kapitalet inte kommer vara avgörande för pensionen, kan man välja mer riskfyllda placeringar och vice versa, säger Walter.

Hur ofta bör man se över sina fonder?
Walter tycker att det kan vara bra att titta på sina fondplaceringar åtminstone en gång i halvåret, men konstaterar att översynen är beroende av vad som händer på marknaden. En skakigare marknad kräver en frekventare kontroll och under de senaste åren har sparare behövt se över sina fonder ofta. Han anser även att pensionssparare som valt en förvaltningstjänst bör se över  sina fondval, minst en gång per år, för att försäkra sig om att tjänsten uppfyller förväntningarna.

  • Så väljer du fonder inom premiepensionen
  • Premiepension
  • Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen för personer födda 1938 eller senare. Denna del utgörs till 2,5 procent av lönen och andra skattepliktiga ersättningar.Premiepensionssparare har möjlighet att påverka placeringen av denna del genom att själv välja fem fonder.
  • Fondbyten
    Fonder går enkelt att byta genom att logga in med en personlig kod på Pensionsmyndighetens hemsida eller genom att ladda ner mobilappen Premiepension.
  • Här kan du beställa en personlig kod
    Här kan du logga in på Pensionsmyndighetens hemsida