“Med tanke på dagens räntenivå är vi övertygade om att uppgången för värdestrategier befinner sig i ett tidigt skede”, berättar Rob Burnett som förvaltar Neptune European Opportunities.

Publicerad 23 okt 2017

Fondexpert: Lång uppgång för värdeaktier stundar

Övervikt mot branscher som finans och material
Under nio år utvecklades värdeaktier svagt. Men det senaste året har pendeln svängt. Och det med besked. Vad ligger bakom den starka utvecklingen och har värdeaktier mer att hämta?

Rob Burnett förvaltar den värdeinriktade fonden Neptune European Opportunities hos den brittiska fondförvaltaren Neptune Investment Management.

– Vår bedömning är att den återhämtningen för värdestrategier som vi ser kommer att hålla i sig under många år, säger Rob Burnett och fortsätter: 

– Stabila eller stigande räntor är viktiga faktorer för att värdestrategier ska utvecklas väl. Med tanke på dagens räntenivå är vi övertygade om att uppgången för värdestrategier befinner sig i ett tidigt skede.

Kassaflöde en viktig parameter 
För Neptune innebär värdestrategier – value investing – framför allt stort fokus på bolag som har ett starkt kassaflöde i förhållande till börsvärdet. Rob Burnett berättar att kassaflödet ska vara starkt även när bolagen har sämre marginaler och lägre vinster än tidigare. Samtidigt ska bolagen vara relativt lågt prissatta även i det scenariot. 

– Där ser vi stor potential. Att tidigt identifiera felprissättningar är en viktig del av strategin, slår Rob Burnett fast.  

Neptune är en aktiv förvaltare med stor frihetsgrad för respektive fond och marknad. Hos Neptune har varje fondförvaltare stort utrymme att själv bestämma hur fonden ska placera. Till grund för de placeringsbesluten har förvaltarna tillgång till bolagets gemensamma analyser av såväl makroekonomin och branscher som risk- och konkurrentanalyser. Rob Burnett sprider placeringarna mellan 40 och 60 aktier. 

Övervikt mot branscher som finans och material
Fonden placerar i Europa förutom Storbritannien och har övervikt mot finans och material, branscher som många anser vara riskfyllda. 

– Det beror sannolikt på att de hade en riktigt dåligt utveckling vid krisen 2008. Även 2015 var ett svagt år för material eftersom råvarupriserna då föll kraftigt, berättar Rob Burnett och fortsätter: 

– Det många glömmer är att dessa sektorer vid åtskilliga tillfällen agerat motvikt till andra sektorer under år då aktiemarknaden inte genererat god avkastning i övrigt. 

Rob Burnett berättar att poängen är att de branscher som ses som defensiva placeringar skiftar över tiden. 

– Vi är övertygade om att finans och material nu är branscher som kommer att ha defensiva egenskaper, precis samma sätt som de till exempel hade från 2000 till 2003, fortsätter Rob Burnett. 

Neptune European Opportunities Fund startades i november 2002 och sedan maj i år är den också tillgänglig för svenska investerare. 

– Vi upplever ett ökat intresse för värdebaserade strategier så vi tyckte tidpunkten var rätt att utöka vårt fondutbud i Norden med Neptune European Opportunities nu, avslutar Rob Burnett.  

Förvaltningsvolymen per 30 september i år var cirka 4,9 miljarder kronor (EUR 517,2 miljoner).

Här kan du läsa mer om fonden och Neptune

Läs mer om fonden på Morningstar här

Läs om Neptune Investment Managements research här.Fakta: Värdeinriktad förvaltning
Det finns ingen enhetlig definition på vad värdefonder eller värdeinriktad förvaltningsstil innebär. Men gemensamt för kategorin är att de letar efter bolag vars egentliga värde ligger en bra bit över dagens aktiekurs. För att ta reda på företagets egentliga värde granskar värdeförvaltare olika nyckeltal. Det kan handla om att diskontera det fria kassaflödet till ett “verkligt” värde, att jämföra ett företags intjäning och bokförda värde per aktie, en solid balansräkning eller låg skuldsättning. Poängen är att köpa bolaget innan resten av marknaden upptäckt “felprissättningen” och sedan sälja när bolaget nått sitt “verkliga” värde.

Flera vetenskapliga studier stöder idén att historien talar för värdeaktier Enligt Eugene F. Fama och Kenneth R. French har globala värdeaktier utvecklats bättre än tillväxtaktier under sju av tio decennier. Gör man samma analys för europeiska aktier ser man att även här har värdeaktier genererat bättre avkastning än tillväxtaktier. Detta baserat på data som sträcker sig tillbaka till 1975, då utvecklingen för tillväxt-/värdeaktier infördes även här*. 

* Value versus Growth: The International Evidence, Eugene F. Fama and Kenneth R. French.Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet.  Konsultera alltid en rådgivare innan du gör en investering, och ta reda på om en viss investering passar din investeringsprofil. Denna artikel utgör inte finansiell rådgivning.