“Vi letar efter bolag som leds av riktigt hängivna ledare”, säger Oddbjørn Dybvad som förvaltar Odin Global och Emerging Markets

Publicerad 2 maj 2017

Fonder: Han letar efter inspirerande ledare

Inspirerande chefer mer lönsamma
Aktieinvesteringar är mer än bara ekonomiska nyckeltal, räkenskaper och finansmodeller. Det handlar lika mycket om ledningen. Bolag som styrs av intelligenta och inspirerande personer är särskilt lönsamma.

– Vi letar efter bolag som leds av riktigt hängivna ledare. Att investera i sådana kan vara mycket lukrativt, och vi tror oss ha hittat flera som kan bidra till god avkastning framöver.
Det säger Oddbjørn Dybvad som förvaltar fonderna Odin Global och Odin Emerging Markets. 
Vissa företagsledare utmärker sig genom att skapa exceptionella börsvärden över tid. Författaren Ian Cassel beskriver dem i sin bok ”Intelligent Fanatics Project – How great leaders build sustainable businesses”. Den här typen av ledare har två utmärkande drag som förklarar varför det går så bra för dem.
– Det viktigaste är att de vet hur man ska utveckla medarbetarna och hur de skapar en stark kultur i företaget, berättar Dybvad. En stark kultur är ett sätt att organisera verksamheten.
Världsmästare på kapitalallokering
Ur ett finansiellt perspektiv präglas ett gott ledarskap av att kapital används på rätt sätt, enligt Dybvad. Så kallad kapitalallokering – förmågan att flytta pengar från ett ställe till ett annat – är ett utmärkande drag hos goda ledare ur ett ägarperspektiv.
Men hängivna ledare går ett steg längre.
– De vet hur verksamheten ska läggas upp för att åstadkomma konkurrensfördelar och de vet hur man utvecklar medarbetarna, berättar Dybvad.
Kostnader är som naglar, måste klippas hela tiden
När ett bolag rör sig från litet till stort klarar hängivna ledare att bevara småföretagskänslan utan byråkrati fast med korta beslutsvägar, riskbenägenhet och entreprenörskap i behåll.
– Dessutom är de aldrig nöjda utan strävar efter ständiga förbättringar och är paranoida när det kommer till kostnader, berättar Dybvad och citerar Carlos Brito, CEO på ABInBev:
– Kostnader är som naglar. Man måste klippa dem hela tiden. Annars växer de. 
Andra egenskaper är att de har en informell ledarstil, flyger ekonomiklass, bor på vanliga hotell och går i jeans på jobbet. Istället för ledningsgrupper är det team som gäller. De kommunicerar enkelt och tydligt och har mycket få ledningsnivåer i organisationen. Hängivna ledare bryr sig mindre om tjänsteår och rang. Anställda blir bedömda utifrån sina prestationer. Och de som presterar bra får också bra betalt. 
– Sådana ledare bryr sig mer om kunderna än aktieägarna, då de vet att det gynnar aktieägarna på lång sikt, säger han.
Ofta har dessa ledare liten branscherfarenhet och saknar ofta både affärsplan och uttalad strategi. Dybvad berättar att de som regel börjar med noll erfarenhet och lite kunskap om den bransch bolagen verkar i. Det gör att de tänker annorlunda än etablerade aktörer.
Kunde inte brygga öl, blev störst i världen
Exempelvis visste inte grundarna av ABInBev – världens största öltillverkare – hur man brygger öl. Men de förstod hur anställda fungerar. Det hade de lärt sig genom att bygga upp en mäklarfirma.
– På ABInBev har den här filosofin fungerat i flera decennier. Och vi tror att den kommer att fungera även framöver. De som är riktigt bra med människor blir också duktiga företagsledare. Detta är anledningen till att vi investerat i bolaget. Vi gillar särskilt ledningen och kulturen, berättar Dybvad.
  • Fakta: Odin-modellen
  • Odin Fonder investerar i företag med en kompetent företagsledning, lönsam tillväxt och stark konkurrenskraft när marknaden erbjuder sådana bolag till attraktiva priser. Investeringsfilosofin, ODIN-modellen, kännetecknas av ett långsiktigt perspektiv, disciplinerade förvaltare och koncentrerade portföljer. 
  • Läs mer här: http://www.odinfonder.se
  • Twitter: @odinfonder
  • Linkedin: Odin Fonder