Atlant fonder, risker, avkastning

Publicerad 1 oktober 2020

Atlant Opportunity – fonden som kompletterar din portfölj


När marknaden är osäker är det viktigt att skydda portföljen och minimera risken. Atlant Fonder har flera attraktiva alternativ till företagsobligationsfonder som höjer din avkastning till en mindre risk. Detta kan både skydda din portfölj mot nedgångar på marknaden, men även ta tillvara på de möjligheter som uppstår och leverera avkastning när marknaden faller.


Förvaltningen på Atlant Fonder grundar sig i en simpel tes; varje investering görs med beaktande att det alltid kan gå fel. Förvaltarna är därför mycket fokuserade på strikt riskhantering, vilket gör att fonden kan leverera en jämn avkastningsprofil med små och få förluster. Detta skiljer den aktivt förvaltade alternativfonden Atlant Opportunity mot andra företagsobligationsfonder. I Atlant Opportunity görs en grundlig analys av respektive innehavs påverkan på hela fondportföljen, samtidigt som det alltid finns en stor andel likvida medel. Detta ger dig som investerare en gynnsam riskbalans.

– ­Vi minskar risken genom att se till att det alltid finns instrument i fondportföljen som väger upp om en annan investering går dåligt. Samtidigt har vi en stor andel likvida medel som gör att vi kan agera när möjligheter uppstår och öka sannolikheten för avkastning, berättar Taner Pikdöken, förvaltare.

Läs även om Atlant Fonders Precious som levererat 18 procent avkastning i år!

Använder marknaden till sin fördel

Under våren när krisen av pandemin var som värst, var det stora rörelser på marknaden. När många fonder förlorade i värde, ifrågasattes motståndskraften i fondernas riskprofiler. Detta har gjort att många fått upp ögonen för hantering av risker på marknaden. Atlant Opportunity beaktar både riskerna och kan dra nytta av dess möjligheter med sin flexibilitet, vilket var fallet i mars.

– Atlant kan köpa när andra måste sälja, vilket ger en stor överavkastning över tid. Vi behöver inte realisera förluster i en negativ marknad. När marknaden normaliserar sig får vår fond en stor skjuts, berättar Pikdöken och fortsätter:

– De flesta aktörer tenderar att gå åt samma håll samtidigt, vilket görs i kombination med att de flesta erbjuder dagslikviditet i sina fonder. Detta kan få enorma slag på marknaden, vilket vi exempelvis såg i mars, där många fonder var tvungna att sälja innehav för att kunna möta utflöden i fonden. För oss har det länge varit tydligt att den här marknaden varken är särskilt välfungerande eller likvid.

Den nordiska kreditmarknaden är en viktig finansieringskälla för många bolag. De senaste sju åren har den växt väldigt mycket mot bakgrund av att kapitalkraven för utlåning har blivit allt striktare. Detta har tvingat många bolag till obligationsmarknaden.

– Det som vi ser på obligationsmarknaden är att fonderna har växt i takt med marknaden, vilket har gjort dem betydligt större och mindre snabbrörliga, förklarar Pikdöken.

Strategin gör Atlant Opportunity till vinnare

Atlant Opportunity tillför en viktig del i en kunds portfölj genom sin marknadsneutrala ansats i förvaltningen. Detta uppnås främst genom skydd mot marknadsrisker.

– Det absolut viktigaste för en investerare är att förstå vikten av att kunna ha tillgångar i sin portfölj som inte korrelerar med marknaden och med varandra. Att ha med Atlant Opportunity i en portfölj skapar förutsättningar för att portföljen kan gå bättre över tid, konstaterar Pikdöken.

Fondens årliga snittavkastning mellan 2016 – 2019 uppgår till +5,4 procent, vilket är strax över fondens långsiktiga årliga avkastningsmål.

Det finns flera anledningar till att fonden är en vinnare över tid. Atlant Opportunity minimerar riskerna genom en stor diversifiering av värdepapper i fonden, där både obligationer och derivat är inslag. Derivaten inriktar sig både mot ädelmetaller och aktieindex för att undvika svängningar på marknaden.

– Vi har alltid en hög beredskap och torrt krut att kunna agera när marknaderna vänder ner, vilket gör att vi oavsett vad som händer på marknaden kan skapa ett värde till de som investerar i vår fond, avslutar Pikdöken.


Är du intresserad av mer om Atlant Fonder? Anmäl ditt intresse här!

Faktaruta Atlant Opportunity

Förvaltare: Taner Pikdöken, Anders Kullberg, Nikos Georgelis

Förvaltat kapital: 1,8 miljarder kronor

Mål: Årlig avkastning om 5 procent över en cykel

Geografisk spridning: Norden, Europa och USA med övervikt på Norden.

Innehav: Företagsobligationer, aktieindexderivat, ädelmetallderivat och kreditderivat

Läs mer om Atlant Opportunity här!Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.