“Vår strategi har levererat mervärde sedan start och det är jag övertygad om att den kommer att fortsätta att göra”, säger Peter Nielsen som förvaltar Danske Invest Europe High Dividend.

Publicerad 1 mar 2017

Fond: Stabil utdelare som platsar i portföljen

Utdelningsbolagen som levererar
Att placera i fonder som investerar i utdelningsbolag kan vara en lönsam strategi. Men det gäller att välja fond med omsorg. Att ett av de starkaste alternativen har levererat troget under drygt tio års tid kan förklara institutionernas entusiasm.

– Historien visar att utdelningsaktier går bättre än andra aktier framför allt när det är oroligt på börsen, säger Peter Nielsen som förvaltar Danske Invest FCP Europe High Dividend Class A. 
Lite större, lite stabilare och lite mer generösa
Peter Nielsen definierar utdelningsbolag som att utdelningen ska uppgå till minst 3 procent av aktiekursen. Och det är framför allt den stabila utdelningen som lockar investerare extra mycket när det blåser snålt på börsen. 
Ofta är utdelningsbolag lite större, mer mogna och har stabilare intäkter. Därmed kan de också ge sina ägare utdelning. 
– Nu ligger den genomsnittliga direktavkastningen på omkring 4,5 procent, fortsätter han.
God ekonomisk tillväxt och stigande börser
Den globala ekonomin förväntas växa relativt bra i år och troligen kommer euron att försvagas mot dollarn, vilket är bra för Europas tillväxt. 
– Vi förväntar oss att aktiemarknaderna stiger i år i spåren av god ekonomisk tillväxt och högre förväntade vinster. Trots viss politisk osäkerhet i USA och Europa så ser det överlag stabilt ut, säger han.  
När Peter Nielsen tar in en aktie i fonden spänner placeringshorisonten över flera år. Därför bör även de som investerar i fonden ha en lång placeringshorisont. 
– Vår strategi har levererat mervärde sedan start och det är jag övertygad om att den kommer att fortsätta att göra. Men det kommer alltid enstaka år när strategin inte levererar överavkastning, säger han. 
Fondens goda riskjusterade avkastningen har medfört att institutioner i bland annat Sverige, Tyskland och Mellanöstern har lagt ut förvaltningen av europeiska aktier på Peter Nielsen och hans kollegor. 
Finans och kraftförsörjning har mer att ge
Peter Nielsen har ett gott öga till framför allt den europeiska finanssektorn och kraftförsörjning, två sektorer som fonden har övervikt mot. Inom finans finns försäkringsbolag som Sampo, brittiska Direct Line Insurance och Zurich Insurance Group. 
– Utdelningarna ligger på mellan 4 och 6 procent samtidigt som värderingarna är relativt låga med p/e-tal på mellan 10 och 12, säger Peter Nielsen. 
Håller ett vakande öga på banker 
Han har även ett gott öga till banker och då främst nordiska. 
– Nordiska banker som SEB, Nordea och DNB håller hög kvalitet och har ökande utdelningar, berättar Peter Nielsen och lägger till:  
– Nu håller vi ett vakande öga på vissa banker i övriga Europa som visar tecken på att stabiliseras, berättar Peter Nielsen. 
Kraftförsörjning är en annan klassisk sektor där det finns bolag som ger stabila utdelningar till sina ägare. I Europa pågår omställningen mot mer hållbara energislag, främst vind- och solkraft, vilket öppnar för intressanta placeringsmöjligheter. Dessutom byggs gasnäten i Italien och i andra Centraleuropeiska länder om för att minska beroendet av rysk gas. 
  • Fakta: Håll dig uppdaterad med Investorview
  • På Danske Invests kunskapssajt investorview.se finns nyheter, analyser och teman. Läs mer om risker och kostnader på produktsidan för fonden genom att klicka här, eller via www.danskeinvest.se. Se även informationsbroschyr och basfakta för investerare. 
  • Fakta: Utdelningarnas betydelse
  • Historiskt har huvuddelen av avkastningen från aktier kommit från utdelningar, vilket också ger stöd åt idén att fokusera på utdelningsaktier. Om man tittar på det breda europeiska aktieindexet MSCI Europe så hade 100 kronor som investerades 1970 omvandlats till 1 300 kronor 2015 enbart i form av kursuppgångar. Men med en återinvestering av den årliga utdelningen skulle de 100 kronorna ha växt till 4 600 kronor under samma tidsperiod. Det finns dock ingen garanti att den historiska avkastningen upprepas i framtiden. 
Riskinformation:
Kom ihåg att investeringar i aktier alltid är förenat med risk och att du i värsta fall kan förlora hela ditt investerade kapital. Konsultera alltid en rådgivare innan du gör en investering, och ta reda på om en viss investering passar din investeringsprofil.