Publicerad 3 apr 2017

Fond: Så mycket bättre

Bäst på tillväxtmarknadsobligationer
Danske Invest får europeiskt pris som bästa förvaltare av tillväxtmarknadsobligationer i hårdvaluta. Under 2016 bidrog placeringar i till exempel Argentina och Brasilien positivt.

Danske Invests portföljförvaltare Bent Lystbæk har vunnit det prestigefyllda “Pan-European Award 2017” för bästa fondförvaltare av tillväxtmarknadsobligationer i hårdvaluta. Bent Lystbæk förvaltar fonden Danske Invest Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK
– Vi är mycket glada över den här utmärkelsen. Vi är fyra personer i teamet och vi har alla varit med från början i mitten av 2013, säger Bent Lystbæk. 
Vid sidan av Bent Lystbæk består teamet av Jacob Ellinge Nielsen, Thomas Haugaard och Sorin Pirau.
Levererar hög riskjusterad avkastning
Det är det brittiska analysföretaget Citywire som delar ut priset. Bent Lystbæk och hans team vann baserat på hög riskjusterad avkastning under åren 2014, 2015 och 2016. Därmed rankades de högst i kategorin “Bonds – Emerging Market Debt Hard Currency”.
Teamet förvaltar Danske Invest Tillväxtmarknadsobligationer och Danske Invest Emerging Market Debt, där den sistnämnda är en Luxemburgbaserad fond. Fonderna utvärderades baserat på snittavkastningen under en treårsperiod, vilket betyder att både valet av länder och de enskilda obligationerna i de olika länderna varit avgörande för avkastningen. 
Fonderna investerar i statsobligationer, obligationer emitterade av helt eller delvis statligt ägda företag och – i mycket begränsad omfattning – obligationer utgivna av privata företag. Alla obligationer är emitterade på tillväxtmarknader och i hårdvaluta som dollar och euro.
Hemlagat vinnarkoncept som levererar
Teamet använder sig av en avancerad kvantitativ modell som de själva utvecklat. Modellen beräknar risken för att de enskilda länderna ska gå i konkurs och ställa in betalningarna. 
Modellens beräkningar kompletteras med en mer kvalitativ bedömning av viktiga faktorer som är svåra att kvantifiera och därför inte fångas upp av en ekonometrisk modell. Det kan exempelvis vara ett politiskt regimskifte, som vi såg i Argentina under 2015, där en ny reformpolitik förändrade de långsiktiga makroekonomiska utsikterna för landet och därmed även landets kreditvärdighet.
– Vi har också tagit fram en modell som baserat på vår egen kreditbedömning av ett visst land ger ett rimligt pris på landets statsobligationer. Det gör att det är lätt att bedöma om obligationerna är billiga eller dyra. Modellen visar på så sätt vilka länder vi vill vara underviktade respektive överviktade i jämfört med jämförelseindex, säger Bent Lystbæk.
Under 2016 bidrog Argentina mest till överavkastningen mot jämförelseindex, tätt följt av Brasilien som även gick bra under 2015. Under de här åren investerade teamet i knappt 70 länder och de allra flesta hade en positiv avkastning. 
  • Fakta: Håll dig uppdaterad med Investorview
  • På Danske Invests kunskapssajt investorview.se finns nyheter, analyser och teman. Läs mer om risker och kostnader på produktsidan för varje fond på www.danskeinvest.se. Se även informationsbroschyr och basfakta för investerare. 
Texten ovan ska inte ses som investeringsrådgivning. En investering är alltid kopplad till en risk, och avkastningen kan även bli negativ. Tala alltid med din rådgivare innan du gör en investering. Läs mer om risker och kostnader på produktsidan. Se även informationsbroschyr och basfakta för investerare.