Publicerad 1 feb 2013

Följ med som investerare när Xlitage ritar om modekartan!


Xlitage nischar sig mot ett lönsamt och växande segment på modemarknaden och har en egen unik marknadsföringskanal som kan nå ut till över 350 000 personer i rätt målgrupp per vecka.

Att sälja t-shirts” – Mo´cycles affärsidé är enkel och okomplicerad, en beprövad idé som har fungerat för många företag. Det som är nytt i sammanhanget är hur produkten skapas, förmedlas, marknadsförs och säljs. Mo´cycle förmedlar den rätta känslan kring varumärket direkt till målgruppen genom video. Antalet poster är begränsat till 200 stycken och det är först till kvarn principen som gäller. Inför nyemissionen har aktier för 800.000 SEK tecknats av befintliga ägare. Aktier för endast 1,2 MSEK återstår.

 

Bolaget siktar på en marknadsnotering under 2014. Dessförinnan är ambitionen att kunna erbjuda organiserad handel i bolagets aktier på lämplig marknadsplats för onoterade aktier. Om bolagets försiktigt satta prognoser uppfylls är en kraftig uppvärdering trolig i samband med marknadsnoteringen.

 

“Under sommaren 2011 börja jag filma och editera egenproducerade videos, My Wicked Videos. Videorna spreds viralt på Internet och inom kort hade över 1,4 miljoner tittare sett dem. Jag började få videouppdrag från MTV och några månader efter att de första videorna publicerades, växte en helt ny värld fram. Designers, artister, skådespelare och musikproducenter attraherades av det nya konceptet och jag skapde en ledningsgrupp av utvalda kreatörer”, säger VD Moses Sharivar.

 

Vi har ett koncept som håller, både för modemarknaden och för våra aktieägare. Välkommen att följa med när vi ritar om modekartan.” – VD Moses Shahrivar.


Klicka här för att beställa memorandum och teckningssedel.