Dennis Lai på Allianz förvaltar fonden Emerging Asia Equity som till 60 procent består av medelstora och små bolag.

Publicerad 6 dec 2016

Fokus på Frontier Markets vaskar guldkornen ur Emerging Markets

Mindre asiatiska bolag ger mest för pengarna
Hos Allianz är fonden Emerging Asia Equity ett spännande alternativ. Förvaltaren Dennis Lai använder två till synes enkla knep som borgar för konkurrenskraftig avkastning relativt andra fonder med liknande inriktning: en stor andel så kallade ”frontier markets” samt en övervikt små- och medelstora bolag.

I början av 2016 var det mycket fokus på Asien, bland annat med farhågor om utvecklingen i Kina. Men i takt med årets gång har investerares farhågor allt mer kommit att flytta ut från regionen. Först till Europa inför och i svallvågorna av Brexit, därefter till USA i takt med Donald Trumps allt större framgångar. Efter den republikanska storsegern i USA har orosfokus avseende den framtida utvecklingen återvänt till Europa som nu står inför en rad demokratiska val som kan komma att få långtgående påverkan på den framtida politiska och ekonomiska utvecklingen. 
Till 60 procent medelstora och små bolag 
Dennis Lai förklarar att förflyttningen av investerares orosfokus under året samtidigt har gjort att Asien överlag har visat en stark utveckling på de finansiella marknaderna. Flödena in i framförallt ETF:er har också medfört att flertalet asiatiska storbolag gått bättre än tåget. Samsung Electronics, Taiwan Semiconductor, Alibaba och Tencent är fyra av de bjässar som har gått allra bäst. 
– Efter att det har gått så bra för storbolagen, bedömer vi att bland det som ger mest värde för pengarna i Asien för närvarande är små och medelstora bolag. Småbolag erbjuder dubbelt så hög resultattillväxtpotential för samma värdering som storbolag, fortsätter Dennis Lai.
Han betonar att den egna fonden för närvarande består av medelstora och små bolag till 60 procent. 
Pakistan och Vietnam bland favoriterna 
– En annan central del i strategin för Emerging Asia Equity är vår exponering mot frontier markets som Pakistan och Vietnam. Totalt har vi ungefär 15 procent i frontier markets. I framtiden kommer vi också att överväga att investera i andra marknader som Sri Lanka. Vi tror att de här länderna representerar nästa generation av asiatisk marknadstillväxt, berättar Dennis Lai. 
Frontier markets kan förenklat beskrivas som de mesta tillväxtekonomierna inom den övergripande kategorin tillväxtekonomier. Att ekonomierna till stora delar drivs av inhemsk konsumtion innebär också en begränsad påverkan från omvärldsförändringar, samt stor potential när länderna moderniseras.
 
– Frontier markets är genomgående väldigt små och ligger efter cykeln relativt övriga tillväxtekonomier. De senare har redan gått mycket långt sett till konsumism och medelklassideal. Länder som Pakistan och Vietnam kan däremot potentiellt upprepa Filipinernas framgångshistoria, berättar Dennis Lai.
Han pratar entusiastiskt om den pågående privatiseringen av statliga företag i Vietnam, och nämner ett ölmärke i Saigon respektive hur ett mejeriföretag gynnas då den växande medelklassen konsumerar mer mjölkprodukter, däribland glass.  
Dennis Lai skräms ej av Donald Trump 
Dennis Lai kom till Allianz som portföljförvaltare 2003 och har haft titeln director sedan 2009. Hans ansvarsområden omfattar också föga förvånande rollen som ansvarig för Regional Small & Mid Cap Team samt chef för Asia Pacific’s Emerging Frontier Asia strategies – två områden som alltså också avspeglas i strategin för Allianz Emerging Asia Equity. Vid tillfället för intervjun har den asiatiska oron efter Donald Trumps oväntade presidentvalseger nyss bedarrat. 
– De drakoniska uttalandena är bara retorik. Hela världen skulle falla i spillror, även USA-företag skulle dödas av det han föreslagit. Det är alldeles för tidigt för att säga vad Trumps protektionistiska uttalanden kommer att kunna få för verkliga konsekvenser. Han får bryta arm med Kina, men i själ och hjärta är han en affärsman. Han är inte en galen ideologisk person av nordkoreansk modell, understryker Dennis Lai. 
 
Han förklarar att i Asien behöver man bevaka hur Kina reagerar på de föreslagna förändringarna. Vissa har rentav argumenterat för att ökad USA-protektionism kan gynna Kina, eftersom det skulle tvinga landets grannar till att låta sig bli ännu mer beroende. 
– Det är ett intressant argument, konstaterar Dennis Lai.
Affärsmässigt tänkande möjliggör förhandlingar och ömsesidig vinning 
Han tillägger att dieseln som används i Asien är av sämre kvalitet än i Europa, vilket medför större utsläpp, samt att det vore olyckligt om de nya signalerna i USA gör att tillväxtekonomierna – som relativt nyligen påbörjat sina ansträngningar för att begränsa utsläppen – inte längre utvecklas lika snabbt på området.   
– För tillfället är de goda nyheterna att Trump beter sig som en affärsman och inte som en galen ledare, säger Dennis Lai hoppfullt.
Ta del av mer information om Allianz Emerging Asia Equities genom morningstar.se