– Jag tror att våra internationella kontakter var en anledning till det stora intresset från investerare, säger Flexiwaggons vd Jan Eriksson.

Publicerad 2 nov 2015

Flexiwaggon mot stororder efter lyckad nyemission

Unik konstruktion lockar investerare
Efter en mycket lyckad nyemission är bolaget Flexiwaggon ett steg närmare en första stororder. Satsningarna kan nu intensifieras, och bolagets vd och grundare Jan Eriksson är optimistisk.

– Emissionen har gått över förväntan. Inte minst var det överraskande att den blev fulltecknad så pass fort. Samtidigt så vet jag att vi har en produkt i tiden, säger Jan Eriksson. 

Flexiwaggon genomför just nu en nyemission, och i slutet av oktober hade bolaget fått in närmare 8 miljoner kronor. Det ska jämföras med emissionens ursprungliga storlek på 5,5 miljoner kronor. Då emissionen fortfarande pågår – teckningstiden går ut 15 november – så är det i dag oklart vad totalsumman slutligen hamnar på. 

– Vi fick tag på de rätta investerarna genom de kanaler vi använde, säger Jan Eriksson som en ytterligare förklaring till den lyckade emissionen. 

Flexiwaggon har utvecklat en helt ny typ av godsvagn för tåg. Det unika med vagnen är att lastbilar kan köra direkt upp på vagnen var som helst längs järnvägen. Det spar både tid och pengar då inga lastterminaler behövs. Miljöaspekten är också viktig.


Ökade chanser för tysk stororder

– Att emissionen gick så pass bra innebär att vi nu har mycket goda förutsättningar att säkerställa den första affären med vår tyska samarbetspartner, säger Jan Eriksson och syftar på den avsiktsförklaring bolaget har med ett tyskt företag som enlig planerna ska leda fram till en första stororder.

– Vi kan nu bli mer aktiva när det gäller marknadsföringsaktiviteter. Vi ska frakta ner den första prototypvagnen till Tyskland, och vi kan bjuda in fler potentiella kunder till våra visningar, fortsätter han.

Om cirka ett år räknar Jan Eriksson med att den nya vagnen, som är en uppdaterad och förbättrad version av den nuvarande, ska stå färdig. Förhoppningen är att en order från det tyska transportföretaget på 25 vagnar ska vara i hamn under 2016. Flexiwaggon har också slutit samarbetsavtal med ett kinesiskt och ett indiskt företag.

– Jag tror att våra internationella kontakter också var en anledning till det stora intresset från investerare, säger Jan Eriksson, som också vill poängtera att miljövänliga produkter av typen flexivagnen ligger helt rätt i tiden.

– I många länder vill regeringarna satsa mer på järnvägstransporter, och vi har deras gillande, säger Jan Eriksson.