Med Flexiwaggons godsvagn kan lastbilar köra av och på vagnen var som helst utmed järnvägen. Inga lastterminaler behövs, vilket sparar både tid och pengar.

Publicerad 15 okt 2015

Flexiwaggon mot genombrottsorder i Tyskland

Nyemission. Unik svensk transportlösning
Det svenska teknikföretaget Flexiwaggon, som har utvecklat en helt ny typ av godsvagn för tåg, genomför nu en nyemission för att säkerställa en genombrottsorder. Ordern med det tyska transportbolaget är ett viktigt steg för att nå ut på den globala marknaden vars värde uppskattas till minst 30 miljarder kronor.

– Vi har många möjliga kunder som visat ett stort intresse för vagnen. Med denna försäljning kommer de att kunna se den i drift. Det är det som gör den här affären så viktig. 

Det säger Jan Eriksson, som är vd och grundare av företaget Flexiwaggon. Företaget har utvecklat en godsvagn för tåg med en unik funktion som gör att lastbilar kan köra direkt upp på vagnen var som helst längs järnvägsspåret. Tekniken beräknas spara både tid och pengar då transporter effektiviseras och dyra lastterminaler inte längre behövs. 

Flexiwaggon har tecknat en avsiktsförklaring med ett av Tysklands största transportföretag om en första leverans av 25 vagnar hösten 2017, vilket betyder en order värd 60 miljoner kronor. Innan dess, under våren 2017, ska en provdrift av den nya vagnen genomföras. 

– Vinsterna av att använda Flexiwaggon är betydande, både företagsekonomiskt och samhällsekonomiskt, säger Jan Eriksson som en förklaring till att så pass många företag visat sitt intresse för vagnen och dess unika egenskaper. 

Effektivare transporter med Flexiwaggon

Det tyska transportföretaget räknar med att genom att använda Flexiwaggon kan fem lastbilschaufförer på en specifik transportsträcka göra samma jobb på 13 timmar som det i dag tar 25 chaufförer att göra på tre dygn. Till detta ska läggas de miljömässiga vinsterna då en större del av transporterna sker på tåg istället för på landsvägarna. 

Redan för två år sedan tecknade Flexiwaggon avtal med de ledande tillverkarna av tågvagnar i både Kina och Indien, och företaget genomförde då också två nyemissioner för att utveckla produkten ytterligare. Utvecklingsarbetet, som har pågått under de senaste två åren, är nu klart. Leveranserna till Kina och Indien har blivit fördröjda men förväntas komma igång efter att ordern till Tyskland är genomförd. 

– Kunderna vill se vagnen användas under riktiga förhållanden. Och när de väl har gjort det så hamnar vi i en mycket bra förhandlingsposition, säger Jan Eriksson. 

Enligt Jan Eriksson uppvisar den nya prototypen av vagnen klara förbättringar. 

– Vi har minskat antalet delkomponenter med 65 procent, vilket både minskar möjliga felkällor och sänker tillverkningskostnaderna med omkring 30 procent, säger han.

Andra förbättringar är ett nytt stödsystem som gör att av- och pålastning av lastbilar kan ske på alla typer av underlag, till exempel snö och ökensand. Förbättringarna har gett upphov till tre nya patent. 

Att den nya vagnen uppvisar klara förbättringar är en anledning till att så pass många nya företag och länder nu visar intresse, och Jan Eriksson berättar att han varit i kontakt med intressenter i ett 30-tal länder.

Den aktuella emissionen är på 5,5 miljoner kronor, och avser att finansiera uppbyggandet av bolagets organisation. 

Marknaden värd 30 till 60 miljarder kronor

Hela marknaden för Flexiwaggon uppskattas till mellan 30 och 60 miljarder kronor. De konkurrenter som finns använder alla den traditionella metoden med lastterminaler, vilket gör Flexiwaggons system så pass intressant. Dessutom innebär framförallt de miljömässiga aspekterna att allt fler vill satsa på järnvägen. Enligt beräkningar från Mittuniversitetet kostar transporter det svenska samhället 20 kronor/mil på järnväg och 360 kronor/mil på landsväg, vilket gör det lätt att räkna hem de samhälleliga vinsterna med Flexiwaggon.

 – Både samhället och företag vinner på järnvägstransporter. I USA har kongressen tagit beslut om omfattande järnvägsinvesteringar. Inom EU finns det möjligheter till finansiellt stöd till företag som har miljövänliga produkter som är på väg ut på marknaden, säger Eriksson, som tillägger att Flexiwaggon sökt detta stöd. 

Detta stöd är värt 23 miljoner kronor, och beräknas utgöra en viktig finansieringskälla framöver.

Flexiwaggon har också en stark position när det gäller den euroasiatiska korridoren, eller den nya sidenvägen, som också inkluderar nya järnvägslinjer. 

– Med Flexiwaggon behövs färre dyra investeringar eftersom terminaler är onödiga. En ny terminal kostar mellan 70 och 80 miljoner kronor, säger Eriksson, som tillägger: 

– Dessutom är det i dag stor brist på lastbilschaufförer i Europa, vilket transportbolagen är mer än väl medvetna om. Det är ytterligare en anledning till att de vill öka transporterna på järnväg, vilket är mycket bra för oss. 

 

Se en film om Flexiwaggon genom att klicka här.  Mer information finns även på flexiwaggon.se

 • Erbjudandet i sammandrag:
 • Private placement om 300 poster, totalt 5 520 000 kronor. Emissionen genomförs utan företräde för befintliga ägare.
 • – Teckningstid: 14 oktober – 15 november 2015
  – Emissionsutrymme: 300 poster (60 000 A-aktier)
  – Teckningskurs: 92 kronor
  – Bolagsvärde: 91 MSEK 
  – Aktieposter: 200 A-aktier, 18 400 kronor/post
 • Flexiwaggon har idag över 400 aktieägare och är onoterat.
  Notering är planerad  inom två till tre år.

Informationsmemorandum och anmälningssedel kan du enkelt beställa från Flexiwaggon genom att fylla i dina uppgifter nedan: