“Vi äger inte marknader, utan vi äger aktier i specifika företag som vi kan se är undervärderade”, säger John Pellegry, produktchef, asiatiska aktier, på kapitalförvaltaren Invesco.

Publicerad 8 mar 2016

”Fler asiatiska bolag framstår som attraktiva”

Förvaltare ser köplägen i Asien
De asiatiska aktiemarknaderna har över lag inte varit något som gynnat placerare under senare år. Fortfarande framstår regionens framtid som oviss till följd av makroekonomiska faktorer. Men för investerare som är selektiva finns det flera goda placeringsmöjligheter.

Kapitalförvaltaren Invesco har varit aktiv på den asiatiska marknaden i över 20 år. Bolagets förvaltare, som arbetar med fundamental analys, tycker sig nu se många bra köplägen i asiatiska bolag. 
– Delar av marknaden är fortsatt osäker. Men vi äger inte marknader, utan vi äger aktier i specifika företag som vi kan se är undervärderade. 
Så sammanfattas Invescos placeringsstrategi av John Pellegry, som är produktchef, asiatiska aktier, på Invesco.  
Invesco Asian Equity Fund är en aktivt förvaltad aktiefond som, precis som namnet indikerar, placerar i aktier på de asiatiska marknaderna, exklusive Japan. 
Pellegry tillägger att med tanke på att Asien generellt ses som en tillväxtregion så är det förståeligt att placerare reagerat på de tecken som finns på att utvecklingen håller på att tappa fart. Främst handlar det om hur snabbt tillväxttappet i Kina blir, och hur detta kommer att påverka resten av regionen. 
De asiatiska marknaderna backade med i genomsnitt 10 procent under 2015 (enligt index MSCI AC Asia ex Japan Index-ND) och i genomsnitt ligger värderingarna på de asiatiska marknaderna 35 procent under den genomsnittliga globala marknadsvärderingen. Flera nyckeltal, däribland P/E-tal, ligger nära de nivåer som kännetecknar recession och mycket låga tillväxttal.  
Invescos Asienfond har klarat sig betydligt bättre än jämförelseindex med en nedgång på mer blygsamma 7 procent. Att Invescos fond utvecklats starkare än index har varit ett faktum under flera års tid (se diagram). John Pellegrys förklarar detta med förvaltarteamets strategi att dels hitta bolag vars potential är underskattade av marknaden, och dels att ligga överviktade i länder och sektorer som bedöms ha större potential än regionen i stort.
– Vår strategi att hitta enskilda attraktiva aktier har varit framgångsrikt inte minst i Kina. Trots osäkerheten rörande landets tillväxt så finns det bolag med en intjäning som växer betydligt snabbare än landets BNP. Och givet marknadsturbulensen så är det ett bra läge för stock-picking i Asien just nu, säger Pellegry.
Är det värsta över i Asien?
Frågan de flesta placerare ställer sig är om det värsta är över, och om nedgången i Asien är på väg att brytas.
– Den kritiska frågan är om asiatiska aktier faktiskt ska vara så pass undervärderade som de är i dag, säger Pellegry, som menar att i ett tidsperspektiv på 3-5 år, som är Invescos placeringshorisont, så ligger pessimistiska antaganden och prognoser redan i priserna.
– Historiskt så ser vi att investeringar på dagens nivåer har varit lönsamma på längre sikt. Men vi bör också se ett slut på den kontinuerliga nedgången vad gäller förväntningarna på bolagens intjäning. Men den goda nyheten är att förväntningarna nu är nere på så pass låga nivåer att det utrymmet för fortsatta nedgångar är begränsat, fortsätter han.  
– Den globala nedgången till trots så kommer Asien förmodligen att växa snabbare än Europa och USA. Men asiatiska aktier anses fortfarande vara mer riskfyllda investeringar och många investerare kräver en riskpremie för att investera i Asien, säger Pellegry, som tillägger att dagens riskpremie är högre än vad den varit på länge.  
Pellegry betonar att de som aktiv förvaltare alltid strävar efter att hitta undervärderade bolag oavsett den makroekonomiska utvecklingen. Men analyser av makroekonomin är ändå viktiga för att få en bild av marknaden som ett företag verkar i, och dessa analyser påverkar därför fondens placeringar.
– Vi tror exempelvis mer på en viss aktie om den inte bara handlas till rabatt, utan också om den är verksam i ett specifikt land eller inom en viss sektor som vi tror på. Vi blev till exempel positiva till Indien 2013, och att vi var överviktade gentemot indiska aktier har bidragit till fondens positiva utveckling, förklarar Pellegry.       
Tudelad ekonomi i Kina  
Enligt Pellegry kan ekonomin i Kina betraktas som tudelad. Inom den tyngre industrin samt exporten har det skett en tydlig avmattning. Behovet av större inhemska infrastrukturinvesteringar, som tidigare var en starkt bidragande orsak till landets BNP-tillväxt på omkring 10 procent, har i stort sett upphört. Detta har i sin tur lett till en överkapacitet inom industrisektorn, där många av företaget är statsägda med låg lönsamhet.
– Vi behöver se nedläggningar av ineffektiva företag och en mer effektiv kapitalallokering inom industrin innan vi är beredda att investera i industrisektorn, och det trots dagens låga värderingar, säger Pellegry, som menar att endast företag som genomgått en konsolidering och effektivisering kommer att framstå som attraktiva.  
– Behovet av att upprätthålla stabilitet och sysselsättning innebär dock att detta kan ta tid. En av landets utmaningar är därför att skapa ett ekonomiskt skyddsnät för de som kommer att förlora sina jobb till följd av dessa nödvändiga nedläggningar, fortsätter han.  
Pellegry är desto mer positiv när det gäller service- och konsumentvarusektorn, som kommit att bli en allt viktigare tillväxtmotor för Kinas ekonomi. 
– Inom dessa sektorer finns det företag som går väldigt bra, och som inte är högt värderade sett till deras tillväxtutsikter, säger Pellegry, som pekar på den högre inhemska köpkraften som en drivande faktor.
Invescos Asian Equity Fund ligger överviktad i Kina och Hongkong, jämfört med jämförelseindex, och den är klart överviktad mot sektorn informationsteknologi. 
– Vi ligger inte överviktade i Kina därför att vi tror att den ekonomiska tillväxten ska återgå till nivåer kring tio procent. Vi är överviktade därför att vi tror på vissa företag som är branschdominerande, säger Pellegry.
Billiga aktier i Indien
Invesco ligger också klart överviktade, jämfört med jämförelseindex, när det gäller Indien.
– När den indiska marknaden, liksom värdet på den inhemska valutan, föll dramatiskt 2013 till följd av den gradvisa minskningen av likviditeten såg vi det som ett tillfälle. Vi såg att marknaden underskattade de tecken som fanns och som tydde på en vändning, säger Pellegry
– Den generella nedgången gjorde att priset på sunda bolag kom ner på attraktiva nivåer, säger Pellegry, som menar att den strukturella tillväxtpotentialen i Indien är större än i andra stora ekonomier.  
– Att Indiens ekonomi inte utvecklats som många hade trott och hoppats på beror till stor del på svagt politiskt mandat och ledarskap, säger Pellegry, som menar att detta faktiskt har förbättrats till det bättre.  
– De som förväntat sig en big bang kommer att bli besvikna. Men vi förväntar oss att gradvisa reformer kommer ge förbättringar på längre sikt, fortsätter han.
– Vi har investerat i företag som vi tror kommer att gynnas av denna gradvisa förbättring, som exempelvis privata banker. Vi tror också på IT- och teknikföretag samt konsumtionsföretag. Däremot undviker vi allt för skuldtyngda företag med allt för stora skulder, berättar Pellegry, som menar att Indien utvecklingsmässigt ligger ungefär tio år efter Kina. 
När det gäller andra större länder i regionen, som exempelvis Sydkorea och Taiwan, så har Invesco visserligen flera innehav, men ligger ändå något underviktade.
– I både Korea och Taiwan är många företag exportberoende, och de har drabbats av den globala nedgången, säger Pellegry.
Men han menar att det finns flera bolag med starka balansräkningar som är att betrakta som ”kassakor”. Inte minst när det gäller Taiwan är det många av dessa företag som återbördar intäkterna till aktieägarna i form av utdelningar. Inte sällan uppgår direktavkastningen i dessa bolag till 5-7 procent. 
– Det verkar som att marknaden har missat hur billiga dessa företag blivit i relation till tillgångarna och intäkterna, påpekar Pellegry.  
John Pellegry säger sig vara försiktigt positiv till Asien, och menar att läget i regionen gynnar aktiv förvaltning. Även om det värsta inte är över ur ett makroperspektiv tror han att stock-picking kommer att generera avkastning för de som investerat i fonden. 
– En eventuell återhämtning på marknaden blir i så fall en bonus, menar han.
Important information
This document is intended for Professional and retail investors  in Sweden.
All data provided by Invesco unless otherwise noted. 

The value of investments and any income will fluctuate (this may partly be the result of exchange rate fluctuations) and investors may not get back the full amount invested. 
Where John Pellegry, has expressed views and opinions, they are based on current market conditions and are subject to change without notice. These opinions may differ from those of other Invesco investment professionals. As a large portion of the fund is invested in less developed countries, you should be prepared to accept significantly large fluctuations of the value of the fund.
Where securities are mentioned in this document they do not necessarily represent a specific portfolio holding and do not constitute a recommendation to purchase, hold or sell. For more information on our funds, please refer to the most up to date relevant fund and share class-specific Key Investor Information Documents, the latest Annual or Interim Reports and the latest Prospectus, and constituent documents. This information is available using the contact details of the issuer and is without charge. Further information on our products is available using the contact details shown.

This document is written, unless otherwise stated, by Invesco professionals. The opinions expressed herein are based upon current market conditions and are subject to change without notice. This document does not form part of any prospectus. This document does not take into account individual objectives, taxation position or financial needs. Nor does this constitute a recommendation of the suitability of any investment strategy for a particular investor. While great care has been taken to ensure that the information contained herein is accurate, no responsibility can be accepted for any errors, mistakes or omissions or for any action taken in reliance thereon. Opinions and forecasts are subject to change without notice.) and investors may not get back the full amount invested. Neither Invesco Ltd. nor any of its member companies guarantee the return of capital, distribution of income or the performance of any fund or strategy. Past performance is not a guide to future returns. This document is not an invitation to subscribe for shares in a fund nor is it to be construed as an offer to buy or sell any financial instruments. As with all investments, there are associated inherent risks. This document is by way of information only. Asset management services are provided by Invesco in accordance with appropriate local legislation and regulations.
Invesco is not responsible for content of external sites.
This publication is issued for Sweden by Invesco Asset Management S.A. (France), Swedish Filial, Stureplan 4C, SE-11435 Stockholm, Sweden.