Publicerad 11 apr 2017

Fintech: Briox på byrå-offensiv i Finland

Ny strategi borgar för stark framtid
Fintechbolaget Briox – som säljer egenutvecklade affärssystem – nya strategi har levererat. Skulderna är borta, försäljningen har ökat med 70 procent och nu stundar en kraftig expansion i Finland, en expansion som ska följas upp i fler länder som Tyskland.

– Med fullt fokus på huvudmålgruppen redovisningsbyråer ser jag goda möjligheter att nå lönsamhet inom två år. 
Det berättar vd Johan Rutgersson som tillsammans med Fortnox-grundaren Jens Collskog började på Briox i slutet av 2015. Sedan dess har utvecklingen gått snabbt. 
Har kapat kostnader, ökat omsättningen och säkrat programvaran 
Kostnaderna har sänkts från 26 miljoner per år till 12 miljoner per år. Skulden – som tidigare låg på 37 miljoner kronor – är betald. Dessutom ökade försäljningen med 70 procent under 2016. 
– Det är bara början och minst lika viktigt är att vi har tagit full kontroll över licensrättigheterna, berättar Jens Collskog som är ansvarig för försäljningen i Finland och mannen bakom bolagets nya försäljningsstrategi. 

Ny försäljningsstrategi 
Strategin är att fokusera på redovisningsbyråer som i nästa steg kan bidra till att även deras kunder använder Briox affärssystem. 
– Den finska marknaden är i sin linda. Under 2016 fördubblades antalet byråkunder och i år ser det riktigt ljust ut, berättar Jens Collskog och Johan Rutgersson lägger till: 
– Att stärka försäljningsorganisationen är högsta prioritet parallellt med hård kostnadskontroll och fokus på våra budgetmål. 
Briox har genomfört en riktad emission och fått in en ny större ägare. I skrivande stund pågår en företrädesemission, se fakta nedan, som är garanterad till 100 procent. 
Här kan du se en kort film med vd Johan Rutgersson

Jens Collskog och Johan Rutgersson berättar om Briox expansionsplaner

 • Företrädesemission av units
 • Befintliga aktieägare i Briox erhåller, för en (1) på avstämningsdagen innehavd aktie, en (1) uniträtt
 • Det krävs fem (5) uniträtter för att teckna en (1) unit.
 • Varje unit består av fyra (4) aktier och två (2) teckningsoptioner.
 • Teckningskursen är 10,40 kronor per unit, d.v.s. 2,60 kronor aktie.
 • Teckningsoptionerna är vederlagsfria.
 • Varje teckningsoption ger rätt att teckna en aktie enligt villkor intill 
 • Emissionen är säkerställd i sin helhet genom garantiförbindelser, teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar.
 • Teckning av aktie med utnyttjande av teckningsoptionsrätt ska kunna ske under tiden från och med 16 maj 2018 till och med 15 juni 2018. Teckningskursen för aktier med utnyttjande av teckningsoptioner motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie under perioden 16 april 2018 till och med 14 maj 2018, dock lägst 3,20 kronor och högst 4,50 kronor.
 • För att komma till emissionssidan, klicka här.
 • Fakta: Briox
 • Briox marknadsför och säljer sitt egenutvecklade affärssystem för bl.a. redovisning, fakturering, säljstöd och tidredovisning. Sedan december 2015 kan Briox sälja sitt system i samtliga länder utanför Sverige. De huvudsakliga marknaderna finns idag i Tyskland, Storbritannien, Finland och Polen.
 • www.briox.se