Glada vinnare. Från vänster: Mats Eriksson och Edgar Luczak (Garantum), Marcandre Hug (Vontobel), Helena Jendelid (SPP), Mattias Munter (Skandia Liv).

Publicerad 5 mar 2015

Finansbranschens bästa företag har korats


För femte året i rad har Söderberg & Partners släppt sin Trafikljusrapport. Rapporten lanserades på ett fullsatt Clarion Hotel Sign i Stockholm där finansbranschens bästa aktörer fick pris.

Söderberg & Partners Trafikljusrapport är en årlig sammanfattning av finansrådgivarens analyser. Målet är att erbjuda sparare en överblick av den svenska sparmarknaden. Rapporten lyfter fram de bästa leverantörerna inom respektive kategori på marknaden i syfte att utmana dem till att utveckla bättre produkter med lägre avgifter. Trafikljusrapporten publiceras för första gången digitalt, läs den här. 

Årets Livförsäkringsbolag – Skandia Liv

Skandia Liv vann priset som årets livförsäkringsbolag. Motiveringen bakom priset löd: ”Skandia Liv har levererat en mycket god avkastning till sina sparare under 2014 och ligger i framkant med fokus på den strategiska tillgångsallokeringen”.

Årets Fondbolag – Vontobel Asset Managent

Det schweiziska fondbolaget Vontobel Asset Management knep förstaplatsen bland fondbolagen. Anledningen var att bolaget ”i år har störst andel gröna fondbetyg och utses därför till årets fondbolag”. 

Årets Fondförsäkringsbolag – SPP

”SPP utses till årets fondförsäkringsbolag då de har haft en skicklig fondselekteringsförmåga under en lång tid, kombinerat med en möjlighet till kostnadseffektivt sparande. Företaget har tillhandahållit ett diversifierat och kvalitetssäkrat utbud, samt ett fokus på hållbarhet under en längre tid”.

Strukturerade produkter – Garantum

Garantum Fondkommission är en känd aktör inom strukturerade produkter. ”Under 2014 lyckades Garantum med att erbjuda ett brett utbud av produkter med varierade riskprofil och lyckades hålla de indikativa villkoren i stor utsträckning”.

Bra år för europeiska aktier stundar

Trafikljusrapporten analyserar även de globala aktiemarknaderna. Europa utses till årets aktiemarknad 2015 i ljuset av det utökade tillgångsköpsprogrammet som bör gynna aktieplaceringar. Vi förväntar oss även en gynnsam vinstutveckling för börsbolagen tack vare en svagare valuta samt draghjälp från USA”.

Läs hela Trafikljusrapporten här.